Navigacija

Mila Pejić-Marjanović

Predmeti

Medicinski fakultet

Akademske integrisane studije (jedinstveni studijski program koji obuhvata prvi i drugi ciklus)
ISM07O Oftalmologija
ISS07O Oftalmologija

Bibliografija

Radovi sa skupova

  Intraorbitalno strano tijelo-prikaz slučaja

  Naučni skup Naučni skup sa međunarodnim učešćem
  Publikacija Zbornik radova i sažetaka II Kongres oftalmologa Republike sa međunarodnim učešćem
  Godina 2017
  Autori Jelena Papić, Milan Vučić, Saša Smoljanović-Skočić i Mila Pejić-Marjanović
  Strana od 212