Navigacija

Jovanka Kotur, ma

Šef biblioteke - II-12
Tehnološki fakultet
051/465- 032 lok 121

Bibliografija

Knjige

  50 godina Tehnološkog fakulteta u Banjoj Luci, 1963-2013.

  Izdavač Tehnološki fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, Banja Luka
  ISBN 978-99938-54-47-0
  Godina 2013
  Autori Miloš Sorak, LJiljana Vukić, Radana Đuđić, Slavica Grujić, Branka Rodić-Grabovac, Zora Levi, Mladen Stančić i Jovanka Todić
  Tip knjige ostale naučne publikacije
  Broj strana 227