Navigacija

prof. dr Zora Popović
redovni profesor

051/465-032
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Neorganske hemijske tehnologije redovni profesor 6. jun 2008.

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Mogućnost primjene elektrofiltarskog pepela u proizvodnji cementa

  Časopis Glasnik hemičara i tehnologa Republike Srpske
  Godina 2003
  Autori Svjetlana Sredić, Jelena Penavin-Škundrić i Zora Popović
  Volumen 45
  Strana od 45
  Strana do 51

  Karakteristike i sastav otpadnih voda kožarske industrije i njihov uticaj na vodotok

  Časopis Glasnik hemičara i tehnologa Republike Srpske
  Godina 2000
  Autori Miroslav Jotanović, Zora Popović i Ljiljana Vukić
  Broj 42
  Strana od 87
  Strana do 92

Radovi sa skupova

  Uticaj kaustičnog odnosa autoklavne pulpe na stabilnost autoklavnog mulja

  Naučni skup VII Naučno/stručnoi simpozij "Metalni i nemetalni materijali"
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2008
  Autori Dragica Lazić, Branko Škundrić, Jelena Penavin-Škundrić, Ljubica Vasiljević, Slavica Sladojević i Zora Popović
  Strana od 75
  Strana do 80