Navigacija

prof. dr Borjana Dragičević-Mrđa
vanredni profesor

Nastavnik - II-4
Akademija umjetnosti
Katedre
 • Akademija umjetnosti-Katedra za slikarstvo
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Slikarstvo vanredni profesor 24. decembar 2020.

Predmeti

Akademija umjetnosti

Akademske studije drugog ciklusa
MSMUI1 Slikarstvo - Metode umjetničkog istraživanja 1
MSMUI2 Slikarstvo - Metode umjetničkog istraživanja 2
MSMUI2izb Slikarstvo - Metode umjetničkog istraživanja 2
Akademske studije prvog ciklusa
13DAFiSLI1 Slikanje izborni 1
13DAFiSLI2 Slikanje izborni 2
17LGSL1 Slikanje 1
17LSSL1 Slikanje 1
17LSSL2 Slikanje 2
17LSSL3 Slikanje 3
17LSSL4 Slikanje 4
17LSC3 Crtanje 3
17LSC4 Crtanje 4

Bibliografija

Umjetnički radovi

  Posebno priznanje na Trećem međunarodnom bijenalu radova na papiru

  Izdavač Muzej Kozare Prijedor
  Tip Ostali umetnički radovi
  Tehnika Slikarstvo
  Godina 2020
  Autori Borjana Mrđa
  Veb adresa https://prijedor.muzejkozare.org/izložba-radova-trećeg-međunarodnog-b/

  Dekorativna sopstva

  Izdavač Fakultet likovnih umetnosti u Beogradu
  Tip Samostalna izložba (međunarodna)
  Trajanje 02.10.-14.10.2020.
  Tehnika Slike, crteži, objekti i video instalacije
  Godina 2020
  Autori Borjana Mrđa
  Veb adresa https://flu.bg.ac.rs/2020/09/dekorativna-sopstva/?ln=lat

  Percepcije / Cvijet je najljepši kad je neubran

  Izdavač Muzej savremene umjetnosti RS
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Tehnika Objekat / instalacija
  Godina 2019
  Autori Borjana Mrđa
  Veb adresa https://www.msurs.net/index.php/sr/

  Univerzalna distanca

  Izdavač Narodna skupština RS
  Tip Samostalna izložba (nacionalna)
  Tehnika Slike / Ulje na platnu
  Godina 2018
  Autori Borjana Mrđa
  Veb adresa https://www.narodnaskupstinars.net

  3 Generations of Women Artists Perform

  Izdavač Threshold umjetnički prostor - Koncertna dvorana
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Tehnika Video
  Godina 2017
  Autori Borjana Mrđa

  Balkan art

  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Tehnika Crteži / Video
  Godina 2017
  Autori Borjana Mrđa

  Dekorativna sopstva

  Izdavač Narodna skupština RS
  Tip Samostalna izložba (nacionalna)
  Tehnika Crteži
  Godina 2017
  Autori Borjana Mrđa
  Veb adresa https://www.narodnaskupstinars.net

  Contemporary Thesaurus

  Izdavač Muzej savremene umetnosti Vojvodine
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Tehnika Objekti / Crteži / Instalacija / Video
  Godina 2016
  Autori Borjana Mrđa
  Veb adresa http://www.msuv.org

  Contemporary Thesaurus

  Izdavač Kulturni centar Beograda
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Tehnika Objekti / Crtež / Instalacija / Video
  Godina 2016
  Autori Borjana Mrđa
  Veb adresa https://www.kcb.org.rs

  Contemporary Thesaurus

  Izdavač Muzej savremene umjetnosti RS
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Tehnika Objekti / Instalacija / Video
  Godina 2016
  Autori Borjana Mrđa
  Veb adresa https://www.msurs.net/index.php/sr/izlozbe/arhivaizlozbe/izl2016/617-contemporary-thesaurus-28-20-2017

  Kolonija Sreten Stojanović

  Izdavač Muzej Kozare
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Godina 2015
  Autori Borjana Mrđa

  Iz/uzetnosti

  Izdavač Muzej savremene umjetnosti RS
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Tehnika Objekti, instalacija
  Godina 2014
  Autori Borjana Mrđa

  Dekodiranje

  Izdavač Galerija Miodrag Dado Đurić
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Tehnika Crtež
  Godina 2014
  Autori Borjana Mrđa
  Veb adresa http://www.mnmuseum.org/gmddmn.htm

  Postignuća i izazovi

  Izdavač Parlamentarna skupština BiH
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Godina 2014
  Autori Borjana Mrđa

  WEGmitKUNST

  Izdavač Künstlerwerkgemeinschaft
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Godina 2014
  Autori Borjana Mrđa

  Mogu biti gadno strpljiv (Miodrag Manojlović, Nenad Malešević i Borjana Mrđa)

  Izdavač Galerija Doma omladine
  Tip Samostalna izložba (nacionalna)
  Godina 2013
  Autori Borjana Mrđa

  Bosanska/Umjetnost

  Izdavač Goucher College
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Godina 2013
  Autori Borjana Mrđa

  IZ/UZETNOSTI

  Izdavač Muzej savremene umjetnosti RS
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Godina 2013
  Autori Borjana Mrđa

  Individualne strategije

  Izdavač Collegium Artisticum
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Godina 2012
  Autori Borjana Mrđa

  Arrivi e partenze

  Izdavač Mole Vanvitelliana
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Godina 2012
  Autori Borjana Mrđa

  Microstories

  Izdavač Muzej savremene umjetnosti RS
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Godina 2012
  Autori Borjana Mrđa

  Intime / Intimacies

  Izdavač Collegium artisticum
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Godina 2012
  Autori Borjana Mrđa

  Pichwise

  Izdavač Galerija Mak
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Godina 2012
  Autori Borjana Mrđa

  Bring In Take Out Living Archive

  Izdavač VBKÖ
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Godina 2012
  Autori Borjana Mrđa

  Bring In Take Out Living Archive

  Izdavač Open Systems
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Godina 2012
  Autori Borjana Mrđa

  Not So Distant Memory

  Izdavač Festival Video umjetnosti i Animacije
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Godina 2012
  Autori Borjana Mrđa

  Time stood still / Multimeridijan

  Izdavač Galerija Aneks/Galerija Luka
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Godina 2012
  Autori Borjana Mrđa

  46. Zimski salon

  Izdavač Galerija Josip Bepo Benković
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Godina 2012
  Autori Borjana Mrđa

  Mogu biti gadno strpljiv

  Izdavač Muzej savremene umjetnosti RS
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Godina 2012
  Autori Borjana Mrđa

  Pejzaži u susjedstvu

  Izdavač Galerija Studentskog centra
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Godina 2012
  Autori Borjana Mrđa

  Mogu biti gadno strpljiv

  Izdavač Umjetnička galerija BiH
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Godina 2012
  Autori Borjana Mrđa

  Promjenljivo tijelo

  Izdavač Muzej savremene umjetnosti RS
  Tip Samostalna izložba (nacionalna)
  Godina 2012
  Autori Borjana Mrđa

  Algebra/Life path number

  Izdavač ITS-Z1 galerija
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Godina 2011
  Autori Borjana Mrđa

  Odjeća kao simbol identiteta

  Izdavač Gradska galerija
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Godina 2011
  Autori Borjana Mrđa

  Cut-out momenti

  Izdavač Marin galerija
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Godina 2011
  Autori Borjana Mrđa

  Granica

  Izdavač Ms Dockville festival
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Godina 2011
  Autori Borjana Mrđa

  OPEN CITY

  Izdavač aMAZElab Art&Culture
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Godina 2011
  Autori Borjana Mrđa

  Not so distant memory

  Izdavač Delaware Center for the Contemporary Arts
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Godina 2011
  Autori Borjana Mrđa

  CYBERFEST

  Izdavač Kuryokhin Modern Art Center
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Godina 2011
  Autori Borjana Mrđa

  URBAN MAPS

  Izdavač Festival savremene umjetnosti
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Godina 2011
  Autori Borjana Mrđa

  OPEN CITY

  Izdavač aMAZElab Art&Culture
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Godina 2011
  Autori Borjana Mrđa

  Not So Distant Memory

  Izdavač The Big Screen Project
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Godina 2011
  Autori Borjana Mrđa

  Žensko pismo

  Izdavač Remont galerija
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Godina 2010
  Autori Borjana Mrđa

  #5 Neunundneunzig

  Izdavač Freunde Imnamendesraumes
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Godina 2010
  Autori Borjana Mrđa

  OPEN CITY

  Izdavač aMAZElab Art&Culture
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Godina 2010
  Autori Borjana Mrđa

  BiH video umjetnost

  Izdavač Photon Gallery
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Godina 2010
  Autori Borjana Mrđa

  Intrada / načini pripovijedanja

  Izdavač Galerija Terzić
  Tip Samostalna izložba (nacionalna)
  Godina 2010
  Autori Borjana Mrđa

  Eksperimentalno kino

  Izdavač Erauland kunstforening
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Godina 2009
  Autori Borjana Mrđa

  EMYAN 2/Artifice

  Izdavač Online international festival of Art
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Godina 2009
  Autori Borjana Mrđa

  NamaTRE.ba 3 projekat

  Izdavač Akademija umjetnosti Trebinje
  Tip Samostalna izložba (nacionalna)
  Godina 2009
  Autori Borjana Mrđa

  NamaTRE.ba 3 projekat

  Izdavač Visual TV Container
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Godina 2009
  Autori Borjana Mrđa

  Lica/Mjesta

  Izdavač Community College’s Fine Art Gallery
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Godina 2009
  Autori Borjana Mrđa

  ZVONO

  Izdavač SCCA/Sarajevo Center for Contemporary Art
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Godina 2009
  Autori Borjana Mrđa

  Balkan kulturni prostor bez granica

  Izdavač Galerija Doma kulture
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Godina 2008
  Autori Borjana Mrđa

  SpaPort

  Izdavač Protok/Neboder Čajavec/Salon MSURS/Sportska dvorana Obilićevo/Univerzitetski kampus/Galerija Terzić/Foto Risto
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Godina 2008
  Autori Borjana Mrđa

  Terminal 00

  Izdavač Ada Street Gallery
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Godina 2008
  Autori Borjana Mrđa

  Moja zemlja Štaglinec

  Izdavač Galerija S Koprivnica
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Godina 2008
  Autori Borjana Mrđa

  Izložba slika

  Izdavač Banski dvor
  Tip Samostalna izložba (nacionalna)
  Godina 2008
  Autori Borjana Mrđa

  Sarajevska zima

  Izdavač Galerija Mak
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Godina 2007
  Autori Borjana Mrđa

  Portret kroz vreme

  Izdavač NU Braća Stamenković
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Godina 2007
  Autori Borjana Mrđa

  Izložba crteža

  Izdavač Galerija Narodne skupštine
  Tip Samostalna izložba (nacionalna)
  Godina 2007
  Autori Borjana Mrđa

  Reanimacija

  Izdavač Akademija umjetnosti Univerziteta u Banjaluci
  Tip Samostalna izložba (nacionalna)
  Godina 2007
  Autori Borjana Mrđa

  Kolonija Rakani

  Izdavač Zavičajni muzej
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Godina 2006
  Autori Borjana Mrđa

  Kolonija Sreten Stojanović

  Izdavač Muzej Kozare
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Godina 2006
  Autori Borjana Mrđa

  Gradiškoj kulturi za novi početak

  Izdavač Galerija doma kulture
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Godina 2006
  Autori Borjana Mrđa

  Voda smisao trajanja

  Izdavač Galerija Most
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Godina 2004
  Autori Borjana Mrđa