Navigacija

prof. dr Milorad Kenjalović
redovni profesor

051/348-804
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Etnomuzikologija redovni profesor 12. maj 2008.

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Vlado Milošević i gradska vokalna muzika

  Časopis Muzika Časopis za muzičku kulturu
  Godina 2007
  Autori Milorad Kenjalović
  Broj 2(30)
  Strana od 53
  Strana do 67

  Elementi karakterologije u izornoj pjesmi dinarskog područja

  Časopis Glasnik Antroploskog drustva Srbije
  Godina 2007
  Autori Milorad Kenjalović, Ilija Baroš i Dušan Šuščević
  Strana od 323
  Strana do 329

  Vlado Milošević i melopoetska analiza

  Časopis "MOKRANJAC" , ČASOPIS ZA KULTURU
  Godina 2004
  Autori Milorad Kenjalović
  Strana od 26
  Strana do 33

  Iz muzičkog života

  Časopis PUTEVI časopis za književnost, umjetnost i kulturu
  Godina 1997
  Autori Milorad Kenjalović
  Broj 1XLXXX
  Strana od 67
  Strana do 69

  Muzički bard - Vlado Milošević

  Časopis PUTEVI časopis za književnost, umjetnost i kulturu
  Godina 1997
  Autori Milorad Kenjalović
  Broj 2
  Strana od 71
  Strana do 74

  Prijatelj muzike - akademik Vojin Komadina

  Časopis Stvarnost
  Godina 1997
  Autori Milorad Kenjalović
  Strana od 46
  Strana do 47

  Gubimo li muzički identitet?

  Časopis Književna Krajina, Revija za umjetnost i kulturu
  Godina 1996
  Autori Milorad Kenjalović
  Strana od 10
  Strana do 11

  Stevan St. Mokranjac - najznačajnije ime srpske muzike

  Časopis Puls - Glasa Srpskog
  Godina 1996
  Autori Milorad Kenjalović
  Strana od 16
  Strana do 17

  Ravna pjesma Vlade Miloševića

  Časopis PUTEVI časopis za književnost, umjetnost i kulturu
  Godina 1984
  Autori Milorad Kenjalović
  Broj 5HHH30
  Strana od 93
  Strana do 95

Radovi sa skupova

  Scenske postavke narodnih običaja

  Naučni skup Škola folklora
  Godina 2016
  Autori Milorad Kenjalović

  Tradicionalno narodno pjevanje

  Naučni skup Poštujući tradiciju vrijedimo više
  Publikacija Skripta
  Godina 2013
  Autori Milorad Kenjalović
  Strana od 16
  Strana do 22

  The Contribution of the Manifestation of Vlado Milosevic's days to Researching of Traditional Folks Songs and Dance

  Naučni skup Research of dance and musicon the Balkans
  Publikacija Publication
  Godina 2007
  Autori Milorad Kenjalović
  Strana od 107
  Strana do 118

  Institucionalna kultura u Republici Srpskoj od 1992. do 2010. sa posebnim osvrtom na muzičku kulturu i umjetnost

  Naučni skup Resursi Republike Srpske
  Publikacija Resursi Republike Srpske - Zbornik radova
  Godina 2007
  Autori Milorad Kenjalović
  Strana od 53
  Strana do 67

  Strategic direction of the development of education and culture in Republic of Srpska with a prticular emphasis on the area of music education

  Naučni skup IRAM Conferences
  Godina 2006
  Autori Milorad Kenjalović
  Veb adresa http://www.mmc.edu.mk

  National Report of Intangible Heritage of the Republic of Srpska

  Naučni skup UNESCO, Regional Meeting on the Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage Kazan
  Godina 2004
  Autori Milorad Kenjalović

  Transkripcija u etnomuzikologiji: "Za i protiv" (na primjeru melografske prakse Vlade S. Miloševića)

  Naučni skup Muzika u drustvu
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2004
  Autori Milorad Kenjalović
  Strana od 197
  Strana do 202

  The Report about the Status of Material Cultural Heritage in Bosnia and Herzegovina during the War from 1992 till 1995

  Naučni skup International Conference of Ministers responsibile for Culture in South-East Europe
  Publikacija Publication
  Godina 2004
  Autori Milorad Kenjalović
  Strana od 65
  Strana do 66

  Sevdalinka - još jedna pretpostavka o porijeklu

  Naučni skup Vlado S. Milošević etnomuzikolog i kompozitor
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2002
  Autori Milorad Kenjalović
  Strana od 31
  Strana do 39

  Radio prezentacija tradicionalne narodne muzike kao jedan od vidova njenog savremenog života

  Naučni skup Čovek i muzika
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2001
  Autori Milorad Kenjalović
  Strana od 507
  Strana do 511

  Prezentacija tradicionalne narodne muzike na radiju kao vid primjenjene etnomuzikologije

  Naučni skup Vlado S. Milošević etnomuzikolog i kompozitor
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2001
  Autori Milorad Kenjalović
  Strana od 115
  Strana do 121

  Tradicionalne pjesme i igre

  Naučni skup Karakteristike muzičkog folklora Srba na prostoru Republike Srpske
  Godina 1997
  Autori Milorad Kenjalović

Knjige

  Pjesmo moja roditelja moga (tradicionalno narodno pjevanje sjeverozapadne Bosne sa posebnim naglaskom na ojkači)

  Izdavač Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske
  ISBN 978-99938-21-56-4
  Godina 2014
  Autori Milorad Kenjalović
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 362

  Muzička kultura - udžbenik ѕa II i III razred OŠ

  Izdavač Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Istočno Sarajevo
  ISBN 978-99955-0-226-3
  Godina 2008
  Autori Zzorislava Vasiljević, Ilijana Vidaković i Milorad Kenjalović
  Tip knjige osnovni udžbenik
  Broj strana 95

  Monografsko notno izdanje II, Kompozicije sa pozivnog konkursa Vlado S. Milošević 2003. - 2004. (Orkestarske)

  Izdavač Akademija umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci
  ISBN 978-99938-27-06-1
  Godina 2007
  Autori Milorad Kenjalović
  Tip knjige ostale nastavne publikacije
  Broj strana 26

  Kompozicije sa pozivnog konkursa Vlado S. Milošević 2003. - 2004. (Horske)

  Izdavač Akademija umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci
  ISBN M802206-21-2
  Godina 2007
  Autori Milorad Kenjalović
  Tip knjige ostale nastavne publikacije
  Broj strana 154

  Monografsko notno izdanje I, Kompozicije sa pozivnog konkursa Vlado S. Milošević 2001.-2002. (Orkestarske)

  Izdavač Akademija umjetnosti Univeziteta u Banjoj Luci
  ISBN 978-99938-27-05-4
  Godina 2007
  Autori Milorad Kenjalović
  Tip knjige ostale nastavne publikacije
  Broj strana 25

  Muzička kultura, Udžbenik za VIII i IX razred OŠ

  Izdavač Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Istočno Sarajevo
  ISBN 99938-0-337-5
  Godina 2004
  Autori Gordana Stojanović, Ilijana Vidaković i Milorad Kenjalović
  Tip knjige osnovni udžbenik
  Broj strana 152

  Vlado S. Milošević, etnomuzikolog

  Izdavač Akademija umjetnosti univerziteta u Banjoj Luci
  ISBN 99938-647-0-6
  Godina 2002
  Autori Milorad Kenjalović
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 179

  Biseri gradske muzike - antologijska notna zbirka i kompakt disk

  Izdavač Besjeda i RTRS
  ISBN 86-7492-007-1
  Godina 2000
  Autori Milorad Kenjalović
  Tip knjige ostale nastavne publikacije
  Broj strana 54

  Muzička kultura - udžbenik za VII i VIII razred OŠ

  Izdavač Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Istočno Sarajevo
  ISBN 86-01-05060-3
  Godina 2000
  Autori Gordana Stojanović, Milorad Kenjalović i Ilijana Vidaković
  Tip knjige osnovni udžbenik
  Broj strana 161

  Muzička kultura - udžbenik za I i II razred OŠ

  Izdavač Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Istočno Sarajevo
  ISBN 86-01-05057-3
  Godina 2000
  Autori Ilijana Vidaković i Milorad Kenjalović
  Tip knjige osnovni udžbenik
  Broj strana 63

  Muzička kultura - zbirka za niže razrede OŠ

  Izdavač Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Istočno Sarajevo
  ISBN 25839
  Godina 2000
  Autori Ilijana Vidaković i Milorad Kenjalović
  Tip knjige osnovni udžbenik
  Broj strana 63

  Muzička kultura - dodatak za V - VIII razred OŠ

  Izdavač Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Istočno Sarajevo
  ISBN 86-01-05026-3
  Godina 1997
  Autori Milorad Kenjalović i Ilijana Vidaković
  Tip knjige osnovni udžbenik
  Broj strana 76

  Muzička kultura - dodatak za I - IV razred OŠ

  Izdavač Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Istočno Sarajevo
  ISBN 8601-05025-5
  Godina 1997
  Autori Ilijana Vidaković i Milorad Kenjalović
  Tip knjige osnovni udžbenik
  Broj strana 62

Umjetnički radovi

  Izgradnja tradicionalnih instrumenata

  Izdavač RTRS
  Tip Ostali filmski, pozorišni, radijski i televizijski sadržaji
  Trajanje 30 minuta
  Godina 2000
  Autori Milorad Kenjalović

  Prelo

  Izdavač RTRS
  Tip Ostali filmski, pozorišni, radijski i televizijski sadržaji
  Trajanje 30 minuta
  Godina 2000
  Autori Milorad Kenjalović

  Svadbeni običaji

  Izdavač RTRS
  Tip Ostali filmski, pozorišni, radijski i televizijski sadržaji
  Trajanje 30 minuta
  Godina 2000
  Autori Milorad Kenjalović

  Brezovačka masla

  Izdavač RTRS
  Tip Ostali filmski, pozorišni, radijski i televizijski sadržaji
  Trajanje 30 minuta
  Godina 2000
  Autori Milorad Kenjalović

  Prosidba

  Izdavač RTRS
  Tip Ostali filmski, pozorišni, radijski i televizijski sadržaji
  Trajanje 30 minuta
  Godina 2000
  Autori Milorad Kenjalović

  Zvijezda tjera mjeseca - arr.

  Izdavač Jugodisk
  Tip Muzičko delo
  Trajanje 2min. 25sek.
  Tehnika audio - LP ploča
  Godina 1986
  Autori Milorad Kenjalović

  Koja gora razgovora nema - arr.

  Izdavač Jugodisk
  Tip Muzičko delo
  Trajanje 3min 9 sek.
  Tehnika audio - LP ploča
  Godina 1986
  Autori Milorad Kenjalović

  Đela Fato, đela Zlato - arr.

  Izdavač Jugodisk
  Tip Muzičko delo
  Trajanje 2min 40sek.
  Tehnika audio - LP ploča
  Godina 1986
  Autori Milorad Kenjalović

  U lijepom starom gradu Višegradu - arr.

  Izdavač Jugodisk
  Tip Muzičko delo
  Trajanje 3min 01 sek.
  Tehnika audio - LP ploča
  Godina 1986
  Autori Milorad Kenjalović

  Of, Jano, Jano - arr.

  Izdavač Jugodisk
  Tip Muzičko delo
  Trajanje 2min. 40sek.
  Tehnika audio - LP ploča
  Godina 1986
  Autori Milorad Kenjalović

  Tri godini - arr.

  Izdavač Jugodisk
  Tip Muzičko delo
  Trajanje 2min. 35sek.
  Tehnika audio - LP ploča
  Godina 1986
  Autori Milorad Kenjalović

  Od danas te draga više ljubit neću - arr.

  Izdavač Jugodisk
  Tip Muzičko delo
  Trajanje 2min. 17sek.
  Tehnika audio - LP ploča
  Godina 1986
  Autori Milorad Kenjalović

  Vino piju age sarajlije - arr.

  Izdavač Jugodisk
  Tip Muzičko delo
  Trajanje 2min. 14sek.
  Tehnika audio - LP ploča
  Godina 1986
  Autori Milorad Kenjalović

  Da mi čašu rakije - arr,

  Izdavač Jugodisk
  Tip Muzičko delo
  Trajanje 2min. 52sek.
  Tehnika audio - LP ploča
  Godina 1986
  Autori Milorad Kenjalović

  Ne plači duso - arr.

  Izdavač Jugodisk
  Tip Muzičko delo
  Trajanje 4min, 30sek.
  Tehnika audio - LP ploča
  Godina 1986
  Autori Milorad Kenjalović

  Sanjam u samoći - arr.

  Izdavač Suzy
  Tip Muzičko delo
  Trajanje 3min. 20sek.
  Tehnika audio - LP ploča
  Godina 1986
  Autori Milorad Kenjalović

  Riješih da se ženim - arr.

  Izdavač "Suzy" Zagreb
  Tip Muzičko delo
  Trajanje 3min. 17 sec.
  Tehnika audio - LP ploča
  Godina 1986
  Autori Milorad Kenjalović

  Pogledaj me Anadolko - arr.

  Izdavač Suzy
  Tip Muzičko delo
  Trajanje 3min. 23 sek.
  Tehnika audio - LP ploča
  Godina 1986
  Autori Milorad Kenjalović

  Još litar jedan - arr.

  Izdavač Suzy
  Tip Muzičko delo
  Trajanje 2min. 31 sek.
  Tehnika audio - LP ploča
  Godina 1986
  Autori Milorad Kenjalović

  Jovane sine - arr.

  Izdavač Suzy
  Tip Muzičko delo
  Trajanje 3min. 47 sek.
  Tehnika audio - LP ploča
  Godina 1986
  Autori Milorad Kenjalović

  Orijentalni intermezo - arr.

  Izdavač Suzy
  Tip Muzičko delo
  Trajanje 2min. 25sek.
  Tehnika audio - LP ploča
  Godina 1986
  Autori Milorad Kenjalović

  Maro Maro, od bisera grano - arr.

  Izdavač Suzy
  Tip Muzičko delo
  Trajanje 2min. 38sek.
  Tehnika audio - LP ploča
  Godina 1986
  Autori Milorad Kenjalović

  Govori se da me varaš - arr.

  Izdavač Suzy
  Tip Muzičko delo
  Trajanje 2min.29sek.
  Tehnika audio - LP ploča
  Godina 1986
  Autori Milorad Kenjalović

  Dunavom plovi marama bijela - arr.

  Izdavač Suzy
  Tip Muzičko delo
  Trajanje 3min. 48sek.
  Tehnika audio - LP ploča
  Godina 1986
  Autori Milorad Kenjalović

  Dunda kolo - arr.

  Izdavač Suzy
  Tip Muzičko delo
  Trajanje 2min. 42sek.
  Tehnika audio - LP ploča
  Godina 1986
  Autori Milorad Kenjalović

  Ivanjska svadba

  Izdavač Televizija Sarajevo
  Tip Ostali filmski, pozorišni, radijski i televizijski sadržaji
  Trajanje 30 minuta
  Godina 1986
  Autori Milorad Kenjalović

  Jovane, sine - za mješoviti hor

  Izdavač Radio Sarajevo
  Tip Ostali umetnički radovi
  Trajanje 3,5 minuta
  Godina 1985
  Autori Milorad Kenjalović

  Još ne sviće rujna zora, za bariton i mješoviti hor

  Izdavač Radio Sarajevo
  Tip Ostali umetnički radovi
  Trajanje 4,5 minute
  Godina 1985
  Autori Milorad Kenjalović

  Mladost - kolo - arr.

  Izdavač Suzy
  Tip Muzičko delo
  Trajanje 2min. 36sek.
  Tehnika audio - LP ploča
  Godina 1982
  Autori Milorad Kenjalović

  Vanja - arr.

  Izdavač Suzy
  Tip Muzičko delo
  Trajanje 2min. 12sek.
  Tehnika audio - LP ploča
  Godina 1982
  Autori Milorad Kenjalović

  Pjesmo moje drage - arr.

  Izdavač Suzy
  Tip Muzičko delo
  Trajanje 2min. 48sek.
  Tehnika audio - LP ploča
  Godina 1982
  Autori Milorad Kenjalović

  Ljubav - arr.

  Izdavač Suzy
  Tip Muzičko delo
  Trajanje 2min. 32sek.
  Tehnika audio - LP ploča
  Godina 1982
  Autori Milorad Kenjalović

  Ah kad tebe ljubit ne smijem - arr.

  Izdavač Suzy
  Tip Muzičko delo
  Trajanje 2min. 37sek.
  Tehnika audio - LP ploča
  Godina 1982
  Autori Milorad Kenjalović

  Kraj jezera jedna kuća mala - arr.

  Izdavač Suzy
  Tip Muzičko delo
  Trajanje 3min. 12sek.
  Tehnika audio - LP ploča
  Godina 1982
  Autori Milorad Kenjalović

  Kad sam bio mlađan lovac ja - arr.

  Izdavač Suzy
  Tip Muzičko delo
  Trajanje 5min. 14sek.
  Tehnika audio - LP ploča
  Godina 1982
  Autori Milorad Kenjalović

  Moja mati ćilim tka - arr.

  Izdavač Suzy
  Tip Muzičko delo
  Trajanje 2min. 50sek.
  Tehnika audio - LP ploča
  Godina 1982
  Autori Milorad Kenjalović

  Kad ja pođoh na Bentbašu - arr.

  Izdavač Suzy
  Tip Muzičko delo
  Trajanje 3min. 24sek.
  Tehnika audio - LP ploča
  Godina 1982
  Autori Milorad Kenjalović

  Kraj tanana šadrvana - arr.

  Izdavač Suzy
  Tip Muzičko delo
  Trajanje 4min. 22sek.
  Tehnika audio - LP ploča
  Godina 1982
  Autori Milorad Kenjalović

  Aj, od kako je Banja Luka postala - arr.

  Izdavač Suzy
  Tip Muzičko delo
  Trajanje 3min. 48 sek.
  Tehnika audio - LP ploča
  Godina 1982
  Autori Milorad Kenjalović

  Tragom folklora Bosanske Krajine

  Izdavač Radio Banja Luka
  Tip Ostali filmski, pozorišni, radijski i televizijski sadržaji
  Trajanje 120 emisija po 30 minuta
  Godina 1980
  Autori Milorad Kenjalović

  Portreti stvaralaca

  Izdavač Radio Banja Luka
  Tip Ostali filmski, pozorišni, radijski i televizijski sadržaji
  Trajanje 8 emisija po 60 minuta
  Godina 1978
  Autori Milorad Kenjalović

  A što ti je mila kćeri - arr.

  Izdavač Jugoton
  Tip Muzičko delo
  Trajanje 3min.25sek.
  Tehnika audio - LP ploča
  Godina 1975
  Autori Milorad Kenjalović

  Još litar jedan - arr.

  Izdavač Jugoton
  Tip Muzičko delo
  Trajanje 2min. 42sek.
  Tehnika audio - LP ploča
  Godina 1975
  Autori Milorad Kenjalović

  U Stambolu na Bosporu - arr.

  Izdavač Jugoton
  Tip Muzičko delo
  Trajanje 3,min. 42 sek.
  Tehnika audio - LP ploča
  Godina 1975
  Autori Milorad Kenjalović

  Zvijezda tjera mjeseca - arr.

  Izdavač Jugoton
  Tip Muzičko delo
  Trajanje 3min 12sek.
  Tehnika audio - LP ploča
  Godina 1975
  Autori Milorad Kenjalović

  Aranžmani starogradske muzike za vokalne ansamble i orkestre Radio Sarajeva

  Izdavač Radio Sarajevo
  Tip Ostali umetnički radovi
  Trajanje 72 aranžmana po 3-4 minute
  Godina 1968
  Autori Milorad Kenjalović