Navigacija

N-47 - Internet novinarstvo

Specifikacija predmeta
Tip studija Akademske studije prvog ciklusa
Studijski program Novinarstvo i komunikologija
Naziv Internet novinarstvo
Akronim Status predmeta Semestar Fond časova Broj ESPB
N-47 obavezan 7 P + V 7.0
Nastavnici
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Uslovljnost drugim predmetima Oblik uslovljenosti
Predmet nije uslovljen prethodnim polaganjem drugog predmeta. Završni ispit uslovljen polaganjem predispitnih obaveza koje se sastoje iz dva kolokvijuma i praktičnog dela nastave u onlajn medijima. Završni ispit uslovljen polaganjem predispitnih obaveza koje se sastoje iz dva kolokvijuma i praktičnog dela nastave u onlajn medijima.
Ciljevi izučavanja predmeta
Upoznati studente s istorijom pojave i razvoja onlajn novinarstva, s usmerenjem na najvažnije i specifične društvene i tehnološke elemente uslovljenosti i međusobne povezanosti. Predstaviti forme onlajn medijskog sadržaja, objasniti kategorije: veb uređenosti, pravila pisanja za onlajn medije, etike u medijima na internetu, informacione, vizuelne i digitalne pismenosti, kao i kategorije interaktivnosti, ažuriranosti, hiperlinka, multimedija i drugo. Istražiti posebne pojave u onlajn novinarstvu, kao što su: data novinarstvo, robot novinarstvo, dron novinarstvo i drugo.
Ishodi učenja (stečena znanja)
Studenti će, pored razumevanja značaja pojave i razvoja informacionih tehnologija i njene primene u profesiji novinarstva, imati priliku da savladaju veštine korišćenja digitalne tehnologije za produkciju, obradu i diseminaciju onlajn sadržaja.
Sadržaj predmeta
1. Digitalna kultura i informaciono društvo 2. Istorijska pojava i razvoj interneta 3. Internet kao medij 4. Informacione i komunikacione osobine svetske mreže 5. Istorija pojave i razvoja onlajn novinarstva 6. Onlajn medijska izdanja:faza ekvivalenta 7. Onlajn novinar i informaciona pismenost 8. Ostali oblici e-pismenosti (digitalna, medijska, vizuelna) 9. Pisanje u onlajn novinarstvu 10. Vrsta onlajn vesti 11. Vrste naslova u onlajn novinarstvu 12. Veb uređenost i onlajn novinarstvo 13. Uređivanje i organizovanje stranica 14. Hipertekstualnost i hiperlink u onlajn novinarstvu 15. Fenomen čitanja i pisanja na veb-u 16. Interaktivnost na internetu 17. Mulitimedijalnost i multimediji za vesti 18. Arhiviranje podataka na internetu 19. Veb i etika na veb-u: novinarski i onlajn standardi 20. Internet etika i onlajn novinarstvo 21. Opšta pravila uređenosti veb-sajta 22. Ostali oblici e-pismenosti (digitalna, medijska, vizuelna) 23. Izveštavanje uz pomoć kompjutera 24. Intervju na internetu 25. Izveštavanje u onlajn novinarstvu (Krejg 15-33) 26. Novinarstvo s otvorenim stranicama i javnim izvorima 27. Hiperprilagodljive informativne strane 28. Blog i onlajn novinarstvo 29. Fenomen Fejsbuka na internetu i onlajn novinarstvo 30. Tviter i internet 31. Fenomen „+“ na internetu (Gugle +)
Metode izvođenja nastave
Eks katedra za teorijski prikaz nastavnih tema. Samostalni studentski radovi; pisanje i postavljanje medijskog sadržaja na internetu. Samostalni studentski rad: izrada video sadržaja i postavljanje na internet video servis.
Literatura
  1. Tatjana Tapavički Duronjić (2017). Digitalni informacioni sistemi, medijski pristup (2017). Fakultet političkih nauka Univerziteta u Banjoj Luci: Banja Luka, Tatjana Tapavički Duronjić (2006) "Internet i komunikacija, medijska sinergija postmedija. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Istočno Sarajevo: Istočno Sarajevo. Tatjana Tapavički Duronjić (2008). “Kompjuterska kultura i moderni mediji”. Filozofski fakultet Banja Luka: Banja Luka.
  2. Ričard, Gir (2011). "Digitalna kultura". Beograd: Clio. Lev, Manovič (2000). "Metamediji". Beograd: Centar za savremenu umetnost. Stjuart, Prajs (2011). "Izučavanje medija", Beograd: Clio.
Oblici provere znanja i ocenjivanje
Pismena i usmena provera znanja. Obavezna dva kolokvijuma. Sadržaj prvog kolokvijuma su usmerena na validaciju usvojenog znanja iz oblasti teorije informacionog društva i digitalne kulture. Drugi kolokvijum; praktična primena znanja iz oblasti informacione pismenosti.
Posebna naznaka
Obavezan predmet.