Navigacija

SR-52 - Kreativne tehnike u socijalnom radu

Specifikacija predmeta
Tip studija Akademske studije prvog ciklusa
Studijski program Socijalni rad
Naziv Kreativne tehnike u socijalnom radu
Akronim Status predmeta Semestar Fond časova Broj ESPB
SR-52 obavezan 7 P + V 4.0
Nastavnici
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Uslovljnost drugim predmetima Oblik uslovljenosti
nije uslovljen nema uslovljenosti
Ciljevi izučavanja predmeta
Osnovni sadržaj predmeta usmjeren je na sticanje teorijskih i praktičnih znanja o kreativnim i ekspresivnim tehnikama i na razvoj vještina za njihovu primjenu u radu sa različitim kategorijama korisnika i u različitim kontekstima socijalnog rada.
Ishodi učenja (stečena znanja)
Studenti će biti u stanju da definišu različite kreativne i ekspresivne tehnike i da ih primijene u pomažućem procesu, kao i da definišu i razumiju načela i razloge njihove upotrebe u socijalnom radu. Studenti će kroz rad u radionicama dobiti neposredna iskustva u primjeni pojedinih kreativnih i ekspresivnih tehnika u radu sa određenim grupama korisnika i biti u stanju da prepoznaju i analiziraju vlastita iskustva.
Sadržaj predmeta
1. Kreativnost i ekspresivnost, kreativne i ekspresivne tehnike; 2. Fantastična realnost i izražavanje kroz metaforu; divergentna produkcija i fantaziranje; lijeva i desna hemisfera; 3. Svrha upotrebe kreativnih i ekspresivnih tehnika; 4. Osnovna načela primjene kreativnih i ekspresivnih tehnika; 5. Praktične vještine u pomažućem procesu; 6. Faktori uspješne komunikacije sa korisnicma, etika u pomažućem procesu; 7. Upotreba kreativnih i ekspresivnih tehnika u socijalnom radu; 8. Mogućnosti korištenja različitih medija i metafore u socijalnom radu; 9. Osnovna sredstva za terapiju igrom u socijalnom radu; 10. Kreativni pristupi u prikupljanju podataka i pričanju korisnikove priče uz mogućnosti korištenja likovnog izraza; 11. Uloga priča i bajki uz mogućnosti korištenja likovnog izraza u pomažućem procesu; 12. Elementi scenske ekspresije (igranje uloga, forum teatar i playback teatar); 13. Psihodrama; 14. Radionica kao model rada u socijalnom radu; 15. Radionica kao model rada u socijalnom radu.
Metode izvođenja nastave
Predavanja i vježbe, interaktivna nastava, iskustveno učenje u grupi i rad u radionicama.
Literatura
  1. Pregrad, J. (1996). Ekspresivne i kreativne tehnike. U: Pregrad, J. (ur.) Stres, trauma, oporavak. Zagreb: Društvo za psihološku pomoć. Str: 111-135.
  2. Pregrad, J. (2004). Primjena metafore, kreativnih i ekspresivnih tehnika u superviziji. U: Ajduković, M. i Cajvert, L. (ur.) Supervizija u psihosocijalnom radu. Zagreb: Društvo za psihološku pomoć. Str: 209-252
  3. Betteheim, B. (1979). Značenje bajki. Beograd: Zenit. (odabrana poglavlja)
  4. 4. Džokić, Z. (2010). Moć psihodrame. Novi Sad: Psihopolis. (odabrana poglavlja)
Oblici provere znanja i ocenjivanje
Provjera znanja će se vršiti tokom semestra u vidu predispitnih obaveza, kao i na kraju semestra, završnim ispitom u vrijeme redovnih ispitnih rokova.Predispitne obaveze se sastoje iz dva (2) kolokvijuma (po 20 bodova) i redovnog i aktivnog pohađanja predmeta (10 bodova). Na predispitnim obavezama može se ukupno osvojiti najviše 50 bodova.Završni ispit se obavlja u pravilu usmeno. Na završnom ispitu se provjerava znanje iz cijelog gradiva. Završni ispit nosi najviše 5o bodova.Konačna ocjena iz predmeta se izvodi sabiranjem uspjeha postignutog na svim elementima provjere znanja, odnosno sabiranjem bodova iz predispitnih obaveza (maksimalno 50) i bodova iz ispita (maksimalno 50).