Navigacija

OA07AUP1 - Arhitektura unutrašnjih prostora 1

Specifikacija predmeta
Tip studija Akademske studije prvog ciklusa
Studijski program Arhitektura
Naziv Arhitektura unutrašnjih prostora 1
Akronim Status predmeta Semestar Fond časova Broj ESPB
OA07AUP1 obavezan 6 P + V 4.0
Nastavnici
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Uslovljnost drugim predmetima Oblik uslovljenosti
Arhitektonsko projektovanje 6 Ispunjene predispitne obaveze.
Ciljevi izučavanja predmeta
Osnovni cilj rada na predmetu je da student razumije i usvoji proces projektovanja arhitekture unutrašnjeg prostora kao složen set pitanja od opštih, etike i estetike, do konkretnih projektantskih alata i tehnika kojima se načela profesije materijalizuju i primjenjuju. Student na ovaj način ovladava složenim projektantskim postupkom, tako što će prvo prikupiti znanja iz relevantih oblasti vezanih za konkretan projektantski problem, a zatim oslonjen na ta saznanja, ispitivati kreativne i inventivne pristupe kroz programsko - prostorne realizacije.
Ishodi učenja (stečena znanja)
Razvijaju se znanja koja povezuju arhitekturu spoljašnjeg i unutrašnjeg prostora i usvajaju alati i tehnike za ostvarivanje koncepta u arhitekturi unutrašnjeg prostora.
Sadržaj predmeta
Predmet se bavi istraživanjem i preispitivanjem granica unutrašnjeg i spoljašnjeg prostora arhitektonskog tkiva, granica disciplina umjetnost, dizajn, arhitektura i razgradnjom ograničenja enterijera kroz proces projektovanja koji fluktuira između unutra i spolja, od unutra ka spolja i "vice versa". Nastava je koncipirana kao set predavanja i vježbi kroz koje se preispituju savremene arhitektonske paradigme u potrazi za slojevitim i dinamičnim prostorom koji prije rastapa granice i ograničenja nego što ih formuliše, sve sa ciljem da prostor bude istinski naseljen, zauzet, osvojen i usvojen.
Metode izvođenja nastave
Predmet je koncipiran kroz seriju zadataka praćenih predavanjima, usmjerenih ka sticanju znanja i vještina iz oblasti projektovanja arhitekture unutrašnjeg prostora. U zadacima se problematizuju sljedeće teme: - razmjeravanje i dimenzionisanje, kroz odnos veliko - malo, - struktuiranje prostora, kroz odnos kontinualno - diskontinualno, - problem tipologije, kroz odnos specifično - (ne)tipično, - pitanje fleksibilnosti, kroz odnos fiksno - promjenjivo, - funkcija, kroz odnos upotrebljeno - doživljeno, - ambijentalnost, kroz odnos fragment - cjelina.
Literatura
  1. Bernard Tschumi, Irene Cheng: "The State of Architecture at the Beginning of the 21st Century", Columbia Books of Architecture, 2004
  2. Bernard Tschumi, ,,Arhitektura i disjunkcija", AGM, Zagreb, 2004
  3. Peter Zumthor, ,,Misliti arhitekturu", AGM, Zagreb, 2003
Oblici provere znanja i ocenjivanje
Pohađanje nastave, 3 boda Aktivnost na nastavi, 7 bodova i Grafički radovi, 90 bodova.
Posebna naznaka
Studenti su obavezni da prisustvuju nastavi, i rade sve zadatke prema dinamici propisanoj semestralnim programom. Student koji neopravdano izostane sa nastave više od 20% mora obnoviti slušanje predmeta.