Навигација

Тања Смиљић Вериш

Медицински факултет

Предмети

Медицински факултет

Академске интегрисане студије (јединствени студијски програм који обухвата први и други циклус)
ИСМ07РНМРадиологија и нуклеарна медицина
Академске студије првог циклуса
ОРТ18РАРадиолошка анатомија
ОРТ18РПРадиолошка патологија
ОРТ18УДУлтразвучна дијагностика