Навигација

др Игор Пешко

Архитeктонско-грађевинско-геодетски факултет

Предмети

Архитeктонско-грађевинско-геодетски факултет

Академске студије првог циклуса
ОА07ПИГЕПросторна и градитељска економика
ОГ07ГРГрађевинска регулатива
ОГК07УПУправљање пројектима