Навигација

Соња Трбојевић

Доктор медицине - III-2-3-3-2
Медицински факултет

Предмети

Медицински факултет

Академске интегрисане студије (јединствени студијски програм који обухвата први и други циклус)
ИСДМ18ООФОпшта и орална физиологија
ИСДМ18ПФПатолошка физиологија
ИСМ07МФМедицинска физиологија
ИСФ19ПФПатолошка физиологија
ИСФ19ФФизиологија
Академске студије првог циклуса
ОБА18ФФизиологија
ОЗЊ16ФФизиологија
ОМЛД18ФИЗФизиологија
ОРТ18ФИЗФизиологија
ОС18ФФизиологија
ОСИ18ФФизиологија
ОФТ18ФИЗФизиологија