Навигација

мр Милица Гајић Бојић

Мастер фармације - III-2-3-3-6
Медицински факултет

Предмети

Медицински факултет

Академске интегрисане студије (јединствени студијски програм који обухвата први и други циклус)
ИСДМ18ДФЛДентална фармакологија
ИСМ07ФТФармакологија са токсикологијом
ИСФ07ФФФармакологија и фармакотерапија
Академске студије првог циклуса
ОБА18ФАРФармакологија
ОЗЊ16ФКФармакологија
ОС18ФАРФармакологија
ОФТ19ОФТОснове фармакологије и токсикологије