Навигација

др Никола Росић

Архитeктонско-грађевинско-геодетски факултет

Предмети

Економски факултет

Академске студије другог циклуса
2И18ТМДТМенаџмент догађаја у туризму
2О18ТМХОМенаџмент хотелских операција
2О18ТТГЕТуризам у глобалној економији
2О19КМНРМетодологија научно-истраживачког рада

Архитeктонско-грађевинско-геодетски факултет

Академске студије другог циклуса
ОПООдбрана од поплава
ОПО-УРКДОдбрана од поплава
ППППловни путеви и пристаништа
Академске студије првог циклуса
ОГХ07РРРегулација ријека