Navigation

Nemanja Jalić, ma
viši asistent

Saradnik - II-5
Poljoprivredni fakultet

Poljoprivredni fakultet, kancelarija 26

051/330-926
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Ekonomika poljoprivrede i ruralni razvoj viši asistent October 29, 2020

Predmeti

Poljoprivredni fakultet

Akademske studije drugog ciklusa
MAB-O-04 Menadžment u agrobiznisu
MAB-O-05 Metodi izbora optimalne agroindustrijske proizvodnje
MAB-O-09 Regionalni marketing
MRR/I-O-09 Regionalni marketing
Akademske studije prvog ciklusa
O07DPPG Direktna prodaja na porodičnom gazdinstvu
OAE07MAP Marketing agroindustrijskih proizvoda
OAE07TK Troškovi i kalkulacije
OAE07TPPP Tržište poljoprivredno-prehrambenih proizvoda
OAE09ITPPR Istraživanje tržišta poljoprivredno prehrambenih proizvoda
OAP07MAP Marketing agroindustrijskih proizvoda
OAP07TK Troškovi i kalkulacije
OBP07MAP Marketing agroindustrijskih proizvoda
OVV07TKVV Troškovi i kalkulacije u voćarstvu i vinogradarstvu
ORP07TKRP Troškovi i kalkulacije u ratarstvu i povrtarstvu
OHK08THP Tržište hortikulturnih proizvoda

Bibliografija

Radovi sa skupova

  Supply and demand of fish in Bosnia and Herzegovina and Republic of Srpska

  Naučni skup AgroRes 2021 X INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON AGRICULTURAL SCIENCES
  Publikacija BOOK OF ABSTRACTS
  Godina 2021
  Autori Aleksandar Ostojić, Nebojša Savić, Nemanja Jalić, and Vera Kanlić
  Strana od 117
  Strana do 117
  Veb adresa https://agrores.net/wp-content/uploads/2021/05/AgroReS_2021_Book_of_Abstracts-3.pdf