Navigation

prof. dr Zoran Maksimović
redovni profesor

Akademija umjetnosti
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
redovni profesor January 31, 2019

Predmeti

Ekonomski fakultet

Akademske studije trećeg ciklusa
3I14PSKM Strategija kompenzacionog menadžmenta

Akademija umjetnosti

Akademske studije drugog ciklusa
MDUDMZEMI Dizajn i montaža zvučnih efekata i muzike I
MDUDMZEMII Dizajn i montaža zvučnih efekata i muzike II
MOSPM1 Osnovi snimanja i produkcije muzike 1
MOSPM1izb Osnovi snimanja i produkcije muzike 1
MOSPM2 Osnovi snimanja i produkcije muzike 2
MOSPM2izb Osnovi snimanja i produkcije muzike 2
Akademske studije prvog ciklusa
13DMSDZ1 Snimanje i dizajn zvuka 1
13DMSDZ2 Snimanje i dizajn zvuka 2
13DSDZ1 Snimanje i dizajn zvuka 1
13DSDZ2 Snimanje i dizajn zvuka 2
13MKSZTR1 Snimanje zvuka i tonska režija 1
13MKSZTR2 Snimanje zvuka i tonska režija 2