Navigation

Nebojša Mandić-Kovačević
viši asistent

Saradnik - II-5
Medicinski fakultet
Katedre
  • Prirodno-matematički fakultet-Katedra za fizičku hemiju
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Fizička hemija; nauka o polimerima; elektrohemija (suve ćelije, baterije, gorive ćelije, korozija metala, elektroliza) viši asistent May 30, 2019

Predmeti

Medicinski fakultet

Akademske integrisane studije (jedinstveni studijski program koji obuhvata prvi i drugi ciklus)
ISDM18H Hemija
ISM07MBH Medicinska biohemija i hemija
ISF07IM Instrumentalne metode
ISF07FH Fizička hemija
ISF19IM Instrumentalne metode
ISF19ONH Opšta i neorganska hemija
ISF19FH Fizička hemija
Akademske studije prvog ciklusa
OMLD18FHM Fizičko hemijske metode
OSI18IM Instrumentalne metode
OSI18OSH Opšta i sanitarna hemija

Projekti

"Terapijska efikasnost i podnosljivost novosintetisanog oksima K-870 kao antidota u akutnom trovanju paraoksonom"

Project Number 1257030
Status Aktivan
Type of project Nacionalni naucnoistrazivacki
Organizational unit Medicinski fakultet
Head prof. dr Milos Stojiljkovic
Participants doc. dr Natasa Stojakovic
Nebojsa Mandic-Kovacevic
prof. dr Svjetlana Stoisavljevic Satara
prof. dr Radoslav Gajanin
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo
Beginning of realization 2019-12-01
End of the project 2021-12-31
Project value 23000.0 BAM

Dizajn novih lijekova za terapiju dijabetesa, razvoj i karakterizacija naprednih nosaca za oralnu i transdermalnu isporuku antidijabetika

Project Number 1257026
Status Aktivan
Type of project Nacionalni naucnoistrazivacki
Organizational unit Medicinski fakultet
Head doc. dr Zarko Gagic
Participants Sanja Rogic
Biljana Gataric
Bojana Jevdjenic
doc. Natasa Bubic Pajic
doc. dr Irena Kasagic Vujanovic
Andjelka Racic
Miljana Nukic
Nebojsa Mandic-Kovacevic
mr Nina Okuka
Irma Mursekic
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo
Beginning of realization 2020-01-01
End of the project 2021-01-31
Project value 24000.0 BAM