Navigation

Ivana Pucar, ma
viši asistent

Saradnik - II-5
Prirodno-matematički fakultet
Katedre
 • Prirodno-matematički fakultet - Katedra za ekologiju
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Biljne nauke, botanika viši asistent May 30, 2019

Predmeti

Medicinski fakultet

Akademske integrisane studije (jedinstveni studijski program koji obuhvata prvi i drugi ciklus)
ISF07BOT Botanika
ISF19BOT Botanika

Filozofski fakultet

Akademske studije trećeg ciklusa
TMPMM Teorijsko-metodološki problemi početne nastave matematike

Prirodno-matematički fakultet

Akademske studije drugog ciklusa
2C21EPOZTE Problemi očuvanja i zaštite terestričnih ekosistema
Akademske studije prvog ciklusa
1C07BOS765 Sistematika i filogenija kormofita I
1C07BOS820 Sistematika i filogenija kormofita II
1C07EOS826 Obnova i unapređenje ekosistema
1C13BOS811 Ekologija biljaka sa fitogeografijom II
1C13EOS1078 Idioekologija biljaka
1C13EOS1087 Obnova i unapređivanje ekosistema
1C13EOS624 Ekologija i raznovrsnost kormofita
1C13EOS625 Ekologija i raznovrsnost hordata

Bibliografija

Radovi sa skupova

  Antioxidative response of Balkan endemic Scilla species to different habitat types

  Naučni skup Treći kongres biologa Srbije
  Publikacija Knjiga sažetaka. Treći kongres biologa Srbije, Zlatibor, Srbija, 21-25.09.2022.
  Godina 2022
  Autori Siniša Škondrić, Ivana Pucar, Biljana Davidović-Plavšić, and Biljana Kukavica
  Strana od 78
  Strana do 78

  Phenolic Compounds and Antioxidative Capacity in Obligate Serpentinophyte Halacsya sendtneri (Boiss.) Dörfl. (Boraginaceae)

  Naučni skup PLANTMETALS Conference and MC Meeting 2022 "The COST Action 19116 Trace metal metabolism in plants"
  Publikacija Book of Abstracts. Eroglu S., Aksoy E., Güner D., Demiröz D. (eds.). PLANTMETALS Conference and MC Meeting 2022 "The COST Action 19116 Trace metal metabolism in plants". 30th August – 2nd September, 2022, Ankara, Turkey.
  Godina 2022
  Autori Ivana Pucar, Siniša Škondrić, Tanja Trifković, Dijana Mihajlović, and Biljana Kukavica
  Strana od 33
  Strana do 33

  Contribution to the vascular flora of Ljubić Mt. (Republic of Srpska, B&H)

  Naučni skup 14th Symposium on the Flora of Southeastern Serbia and Neighboring Regions
  Publikacija Book of Abstracts.14th Symposium on the Flora of Southeastern Serbia and Neighboring Regions, Kladovo, Serbia, 26th to 29thJune, 2022. Eds. Ranđelović, V., Stojanović-Radić, Z., Nikolić, D., Jenačković Gocić, D.
  Godina 2022
  Autori Siniša Škondrić, Ivana Pucar, and Tanja Legoš
  Strana od 65
  Strana do 65
  Veb adresa http://www.sfses.com/docs/14th-SFSES-Abstracts.pdf

  New record of Pontechium maculatum (L.) Böhle & Hilger (Boraginaceae) in Bosnia and Herzegovina

  Naučni skup IV SYMPOSIUM OF BIOLOGISTS AND ECOLOGISTS OF REPUBLIC OF SRPSKA with international participation – SBERS2020
  Publikacija Book of abstracts, IV Symposium of biologists and ecologists of Republic of Srpska with international participation – SBERS2020, Faculty of Natural Sciences and Mathematics, University of Banja Luka 12-14 November 2020
  Godina 2020
  Autori Ivana Pucar and Siniša Škondrić
  Strana od 30
  Strana do 31
  Veb adresa https://pmf.unibl.org/wp-content/uploads/2020/11/zbornik_SBERS2020.pdf

Projekti

Biohemijska karakterizacija antioksidativnog kapaciteta fenolnih jedinjenja iz odabranih ljekovitih biljaka sa podrucja Republike Srpske

Project Number 1259046
Status Aktivan
Type of project Nacionalni - ostali
Organizational unit Prirodno-matematicki fakultet
Head prof. dr Biljana Kukavica
Participants doc. dr Dino Hasanagic
dr Julia Walter
Milica Sesic
prof. dr Biljana Davidovic-Plavsic
Ivana Pucar, ma
prof. dr Sinisa Skondric
dr Danijela Misic
prof. dr Ljiljana Topalic-Trivunovic
Natasa Lukic
Danijela Kojic
Tanja Trifkovic
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo
Beginning of realization 2020-04-01
End of the project 2022-12-31
Project value 15000.0 BAM

Natura 2000 vrste, kartiranje stanista i etnobotanicka istrazivanja Nevesinjskog polja

Project Number 1259045
Status Neaktivan
Type of project Nacionalni naucnoistrazivacki
Organizational unit Prirodno-matematicki fakultet
Head prof. dr Sinisa Skondric
Participants doc. dr Goran Sukalo
dr Antun Alegro
doc. dr Relja Surucic
prof. dr Dejan Dmitrovic
Ivana Pucar, ma
prof. dr Nada Sumatic
Jelena Knezevic
Tanja Gostic
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo
Beginning of realization 2020-06-01
End of the project 2022-06-01
Project value 15600.0 BAM