Navigation

Aleksandra Ranitović

Projekti

Modifikacija procesa proizvodnje medovine od razlicitih vrsta meda sa podrucja Republike Srpske u cilju poboljsanja njenih funkcionalnih svojstava

Project Number 1251103
Status Aktivan
Type of project Nacionalni - ostali
Organizational unit Tehnoloski fakultet
Head prof. dr Aleksandar Savic
Participants Maja Stojkovic, ma
Ivan Samelak
Aleksandra Ranitovic
Zvjezdana Kisin
Igor Pecanac
doc. mr Pero Sailovic
Dijana Maletic
Dragisa Savic
dr Milenko Blesic
prof. dr Sasa Papuga
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obarzovanje i informaciono drustvo RS
Beginning of realization 2019-01-01
End of the project 2020-01-01
Project value 15261.0 BAM