Navigation

Svetlana Vujović

Projekti

Karakterizacija ploda drena sa podrucja Republike Srpske i izrada zeliranog proizvoda razlicite namjene za pekarsku i poslasticarsku industriju

Project Number 1251108
Status Aktivan
Type of project Nacionalni naucnoistrazivacki
Organizational unit Tehnoloski fakultet
Head doc. dr Bozana OdZakovic
Participants doc. mr Pero Sailovic
Svetlana Vujovic
Milan Vukic
prof. dr Slavica Grujic
mr Darko Bodroza
Vanja Cupina
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obarzovanje i informaciono drustvo RS
Beginning of realization 2019-05-01
End of the project 2020-05-01
Project value 17060.0 BAM