Navigation

Žana Radić
asistent

Saradnik - II-5
Medicinski fakultet
Katedre
 • Medicinski fakultet-Katedra za medicinsku biohemiju
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Medicinska biohemija asistent February 27, 2018

Predmeti

Medicinski fakultet

Akademske integrisane studije (jedinstveni studijski program koji obuhvata prvi i drugi ciklus)
ISDM18OBH Opšta i oralna biohemija
ISM07MBH Medicinska biohemija i hemija
ISS07OOB Opšta i oralna biohemija
ISF07MB Medicinska biohemija
ISF07OBH Opšta biohemija
Akademske studije prvog ciklusa
OBA18BH Biohemija
OZNJ16BH Biohemija
OMLD18BIO Biohemija
OS18BH Biohemija
OSI18BH Biohemija
OFT18BH Biohemija

Bibliografija

Ostali radovi

  Prognostički značaj morfoloških karakteristika tumora i ekspresije receptora faktora rasta u karcinomu grlića materice

  Godina 2018
  Autori Vesna Gajanin, Igor Sladojević, Radoslav Gajanin, Živorad Gajanin, Mirka Šarović Vukajlović, Žana Radić, and Sanja Jovičić

  Prediktivni značaj ekspresije proinflamatornih medijatora kod hroničnog rinosinuzitisa sa nosnosinusnom polipozom

  Godina 2018
  Autori Radoslav Gajanin, Aleksandar Perić, Igor Sladojević, Ljiljana Amidžić, Aleksandra Aleksić, Mirka Šarović Vukajlović, Sanja Jovičić, and Žana Radić

Projekti

Ispitivanje uticaja zucnih kiselina i statina na kardiotoksicnost izazvanu doksorubicinom u in vivo sistemu

Project Number 1257024
Status Aktivan
Type of project Nacionalni naucnoistrazivacki
Organizational unit Medicinski fakultet
Head prof. dr Lana Nezic
Participants doc. dr Ljiljana Amidzic
Djordje Djukanovic, ma
Zana Radic
Vesna Vujic-Aleksic
prof. dr Momir Mikov
doc. dr Natasa Bubic Pajic
Biljana Vatres
prof. dr Svetlana Golocorbin-Kon
dr Vesna Jacevic
Beginning of realization 2020-07-01
End of the project 2022-07-31
Project value 25000.0 BAM

Prediktivni znacaj ekspresije proinflamatornih medijatora kod hronicnog rinosinuzitisa sa nosnosinusnom polipozom

Project Number 1250105
Status Aktivan
Type of project Nacionalni naucnoistrazivacki
Organizational unit Rektorat
Head prof. dr Radoslav Gajanin
Participants prof. dr Igor Sladojevic
Mirka Sarovic Vukajlovic
Sanja Jovicic
doc. dr Ljiljana Amidzic
Zana Radic
Aleksandra Aleksic
Aleksandar Peric
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo
Beginning of realization 2019-01-01
End of the project 2020-01-01
Project value 10000.0 BAM

Prognosticki znacaj morfoloskih karakteristika tumora i ekspresije receptora faktora rasta u karcinomu grlica materice

Project Number 1257007
Status Neaktivan
Type of project Nacionalni naucnoistrazivacki
Organizational unit Medicinski fakultet
Head prof. dr Vesna Gajanin
Participants Sanja Jovicic
prof. dr Igor Sladojevic
Zivorad Gajanin
Mirka Sarovic Vukajlovic
Zana Radic
prof. dr Radoslav Gajanin
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo
Beginning of realization 2019-01-01
End of the project 2020-01-01
Project value 12430.0 BAM