Navigation

Marina Latinović, ma
asistent

Saradnik - II-5
Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Građevinske konstrukcije asistent June 28, 2018

Predmeti

Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet

Akademske studije drugog ciklusa
ARPDO Analiza rizika u procesu donošenja odluka
GMZP Građevinske mjere zaštite od požara
EAK Eksperimentalna analiza konstrukcija
ZK Zidane konstrukcije
MEE16EGM Energetski efikasni i ekološki građevinski materijali
PSOGO Procjena stanja oštećenih građevinskih objekata
SBK Sanacija betonskih konstrukcija
SBK-URKD Sanacija betonskih konstrukcija
SDČZK Sanacija drvenih, čeličnih i zidanih konstrukcija
SDČZK-URKD Sanacija drvenih, čeličnih i zidanih konstrukcija
TPSBK-KU Trajnost i procjena stanja betonskih konstrukcija
TPSBK-OTG Trajnost i procjena stanja betonskih konstrukcija
Akademske studije prvog ciklusa
OA07MATA Materijali u arhitekturi
OA19MUA Materijali u arhitekturi
OG07GM1 Građevinski materijali 1
OG07GM2 Građevinski materijali 2

Bibliografija

Radovi sa skupova

  Experimental and numerical analysis of a simple frame structural model with tuned liquid damper

  Naučni skup Contemporary theory and practice in construction XIII
  DOI http://dx.doi.org/10.7251/STP1813078L
  Publikacija Book of proceedings of scientific conference: Contemporary theory and practice in construction XIII
  Godina 2018
  Autori Mladen Šiljegović, Marina Latinović, Ognjen Mijatović, Aleksandar Borković, and Valentina Golubović-Bugarski
  Strana od 78
  Strana do 94
  Veb adresa http://doisrpska.nub.rs/index.php/STPG/article/view/4676

Projekti

Modeliranje trajnosnih karakteristika betonskih konstrukcija u cilju prevencije od katastrofalnih dogadjaja u gradjevinarstvu

Project Number 1253003
Status Aktivan
Type of project Nacionalni naucnoistrazivacki
Organizational unit Arhitektonsko-gradjevinsko-geodetski fakultet
Head doc. dr Gordana Broceta
Participants prof. dr Brankica Milojevic
Marina Latinovic, ma
Radovan Vukomanovic
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo
Beginning of realization 2018-12-01
End of the project 2019-12-01
Project value 4000.0 BAM

Strategije za poboljsanje energetske efikasnosti kroz obnovu stambenih zgrada

Project Number 1253001
Status Aktivan
Type of project Medjunarodni naucnoistrazivacki - Ostali
Organizational unit Arhitektonsko-gradjevinsko-geodetski fakultet
Head prof. dr Darija Gajic
Participants prof. dr Biljana Antunovic
mr Una Okilj
Marina Latinovic, ma
Milica Malesevic, ma
Slobodan Peulic
doc. dr Gordana Broceta
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo
Beginning of realization 2019-01-01
End of the project 2020-12-31
Project value 2000.0 BAM