Navigation

Matija Antonić
asistent

Saradnik - II-5
Akademija umjetnosti
Katedre
  • Akademija umjetnosti-Katedra za solfeđo i muzičku pedagogiju
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Umjetničko-teorijske discipline asistent June 29, 2017

Predmeti

Akademija umjetnosti

Akademske studije prvog ciklusa
13MEMSOL1 Solfeđo 1
13MEMSOL2 Solfeđo 2
13MEMSOL3 Solfeđo 3
13MEMSOL4 Solfeđo 4
13MEMSOL6 Solfeđo 6
13MSOL1 Solfeđo 1
13MSOL2 Solfeđo 2
13MSOL3 Solfeđo 3
13MSOL4 Solfeđo 4
13MSOL5 Solfeđo 5
13MSOL6 Solfeđo 6
13MTPMS1 Metodika solfeđa 1
13MTPMS2 Metodika solfeđa 2
13MTPMS3 Metodika solfeđa 3
13MTPMS4 Metodika solfeđa 4
13MTPSOL1 Solfeđo 1
13MTPSOL2 Solfeđo 2
13MTPSOL3 Solfeđo 3
13MTPSOL4 Solfeđo 4
13MTPSOL5 Solfeđo 5
13MTPSOL6 Solfeđo 6