Navigation

Ivana Maksimović

Projekti

Primjena zeolita obogacenog mikro i makro nutrijentima u sprecavanju abiotickog stresa izazvanog susom

Project Number 1250104
Status Aktivan
Type of project Nacionalni - ostali
Organizational unit Poljoprivredni fakultet
Head doc. dr Ivana Koleska
Participants prof. dr Rodoljub Oljaca
Jovana Micic
Ivana Maksimovic
Senad Murtic
prof. dr Biljana Kukavica
prof. dr Vida Todorovic
Biljana Kiprovski
mr Dino Hasanagic
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obarzovanje i informaciono drustvo RS
Beginning of realization 2019-02-01
End of the project 2020-02-01
Project value 24700.0 BAM

Evaluacija kvaliteta srijemusa, kao genetickogresursa, sa razlicitih lokaliteta u Republici Srpskoj

Project Number 1251503
Status Aktivan
Type of project Nacionalni - ostali
Organizational unit Institut za geneticke resurse
Head prof. dr Vida Todorovic
Participants prof. dr Rodoljub Oljaca
doc. dr Mirela Kajkut Zeljkovic
Ivana Maksimovic
doc. dr Marina Antic
Biljana Kiprovski
Nikolina Djekic
doc. dr Ivana Koleska
Senad Murtic
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obarzovanje i informaciono drustvo RS
Beginning of realization 2019-03-01
End of the project 2020-03-31
Project value 20305.0 BAM

Primjena citokinina u svrhu smanjenja posljedica stresa izazvanih zaslanjivanjem zemljisnog supstrata

Project Number 0830103
Status Neaktivan
Type of project Nacionalni naucnoistrazivacki
Organizational unit Poljoprivredni fakultet
Head prof. dr Vida Todorovic
Participants Senad Murtic
Ivana Maksimovic
Milan Borisev
doc. dr Borut Bosancic
Biljana Kiprovski
doc. dr Ivana Koleska
prof. dr Rodoljub Oljaca
Nikolina Djekic
prof. dr Svjetlana Zeljkovic
mr Sanda Stanivukovic
Business Partner Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske
Beginning of realization 2016-01-31
End of the project 2018-03-20
Project value 23700.0 BAM