Navigation

doc. dr Milanko Maksić
docent

Katedre
 • Medicinski fakultet-Katedra za hirurgiju
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Hirurgija docent January 31, 2019

Predmeti

Medicinski fakultet

Akademske integrisane studije (jedinstveni studijski program koji obuhvata prvi i drugi ciklus)
ISDM18OHI Opšta hirurgija
ISM07HIR Hirurgija
ISM13HIR Hirurgija
ISS07OH Opšta hirurgija

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Open Repair of AAA in a High Volume Center

  Časopis WORLD JOURNAL OF SURGERY
  Godina 2017
  Autori L Davidović, Milanko Maksić, I Končar, N Ilić, M Dragaš, N Fatić, M Marković, I Banzić, and P Mutavdžić
  Volumen 40
  Strana od 884
  Strana do 891

  Surgical Treatment of Abdominal Aortic Aneurysms in 2014

  Časopis CLINICAL CARDIOLOGY
  Godina 2014
  Autori L Davidović, Milanko Maksić, I Tomić, D Marković, and P Mutavdžić
  Volumen 20
  Broj 8
  Strana od 2422
  Strana do 2435

  Aneurizmatska bolest venskog grafta poslije arterijskih rekonstrukcija

  Časopis Medicinski žurnal
  Godina 2012
  Autori Z Roljić, N Vasić, and Milanko Maksić
  Volumen 18
  Broj 2
  Strana od 124
  Strana do 126

  Pojava aneurizmi femoropoplitealnog segmenta kod bolesnika sa aneurizmom abdominalne aorte

  Časopis VOJNOSANITETSKI PREGLED
  Godina 2012
  Autori Milanko Maksić, L Davidović, and I Tomić
  Volumen 69
  Broj 9
  Strana od 783
  Strana do 786

  Cervikalna medijastinoskopija u procjeni operabilnosti karcinoma bronha

  Časopis SCRIPTA MEDICA
  Godina 2010
  Autori Dušan Janičić, Slavko Grbić, Milanko Maksić, G Kajkut, and Z Dakić
  Volumen 41
  Strana od 1
  Strana do 1

Radovi sa skupova

  Axillo-bifemoral graft thrombosis associated with severe infection, successfuly treated with traditional hip disarticulation and vasuum assisted wound closure therapy: case report

  Naučni skup The 65th International Congress of the European Society of Cardiovascular and Endovascular Surgery
  Godina 2016
  Autori S Milanović, S Dunović, S Veselinović, S Vlaisavljević, Milanko Maksić, K Vladimir, T Šutilović, J Klašnja, and J Milanović

  Axillo-bifemoral graft thrombosis associated with severe infection, successfully treated with traditional hip disarticulation and vacuum assisted wound closure therapy

  Naučni skup The 65th International Congress of the European Society of Cardiovascular and Endovascular Surgery
  Godina 2016
  Autori S Milanović, S Dunović, S Veselinović, D Švraka, S Vlaisavljević, Milanko Maksić, V Keča, T Šutilović, J Klašnja, and J Milanović

  Superficial cervical plexus block for carotid endarterectomy- prevention of neurological complication

  Naučni skup The 65th International Congress of the European Society of Cardiovascular and Endovascular Surgery
  Godina 2016
  Autori D Švraka, M Slaviša, A Đurđević, D Golić, and Milanko Maksić
  Strana od 132
  Strana do 132

  Aortic and left femoral anastomotic aneurysms as a late complication after aortobifemoral grafting

  Naučni skup The 65th International Congress of the European Society of Cardiovascular and Endovascular Surgery
  Godina 2016
  Autori Milanko Maksić, T Šutilović, S Dunović, and L Davidović

  Successful open surgical repair of primary aortoenteric fistula

  Naučni skup The 65th International Congress of the European Society of Cardiovascular and Endovascular Surgery
  Godina 2016
  Autori Milanko Maksić, S Dunović, T Šutilović, and L Davidović

  Appearance of femoro-popliteal segment aneurysms at the patients with abdominal aortic aneurysm

  Naučni skup The 65th International Congress of the European Society of Cardiovascular and Endovascular Surgery
  Godina 2016
  Autori Milanko Maksić, L Davidović, and I Tomić

  Ruptured Abdominal Aortic Aneurysm with Aorto-caval Fistula- Case Reports

  Naučni skup The 64th International Congress of the European Society of Cardiovascular and Endovascular Surgery
  Godina 2015
  Autori Milanko Maksić, S Dunović, T Šutilović, V Keča, V Dargojević, J Klašnja, and S Milanović

  Papilarni karcinom u toksičnom adenomu

  Naučni skup II simpozijum o bolestima štitne žlijezde
  Godina 2001
  Autori D Jančić and Milanko Maksić

Knjige

  Zdravstvena njega u vanrednim uslovima

  Izdavač Medicinski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci
  ISBN 111111111111111111111111
  Godina 2010
  Autori Predrag Grubor and Milanko Maksić
  Tip knjige osnovni udžbenik

  Indikacije u arterijskoj rekonstruktivnoj hirurgiji

  Izdavač Medicinski fakultet Univertiteta u Banjoj Luci
  ISBN 978 – 99938 – 42 – 23 –
  Godina 2007
  Autori Milanko Maksić
  Tip knjige ostale naučne publikacije