Navigation

dr Sote Vladimirov

Bibliografija

Radovi sa skupova

  Osvrt na farmakoterapijski asortiman citostatika u Republici Srpskoj

  Naučni skup IV Hrvatski Kongres farmacije 2010
  Publikacija IV Hrvatski Kongres farmacije 2010, Zbornik radova pp. 81.
  Godina 2010
  Autori Saša Jungić, N. Babić, T. Nedimović, Biljana Tubić, N. Grubiša, and Sote Vladimirov

  Osvrt na farmakoterapijski asortiman citostatika u Republici Srpskoj

  Naučni skup IV Hrvatski Kongres farmacije
  Publikacija IV Hrvatski Kongres farmacije 2010, Zbornik radova pp. 81
  Godina 2010
  Autori Saša Jungić, N. Babić, T. Nedimović, Biljana Tubić, N. Grubiša, and Sote Vladimirov
  Veb adresa https://www.cybermed.hr/vijesti/otvoren_4_hrvatski_kongres_farmacije_s_medunarodnim_sudjelovanjem