Navigation

mr Tatjana Marković Basara

Predmeti

Medicinski fakultet

Akademske studije prvog ciklusa
OZNJ16PS Psihologija
OFT18MPSI Medicinska psihologija

Filozofski fakultet

Akademske studije drugog ciklusa
MPS10KBT Kognitivno-bihejvioralna terapija
MPS10KPD Klinička procjena ličnosti djece i mladih
MPS10KPO Klinička procjena ličnosti odraslih
MPS10PKP Praktikum iz kliničke procjene sposobnosti i ličnosti odraslih
MPS10POR Porodična psihoterapija
MPS10PPS Praktikum iz psihoterapije i savjetovanja
MPS10UPS Uvod u psihoterapiju i savjetovanje
Akademske studije prvog ciklusa
PPSUZ-07 Primjenjena psihologija u zdravstvu

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Upotreba alkohola kod učenika srednjih škola

  DOI 10.7251/BII1601051S
  Časopis BIOMEDICINSKA ISTRAŽIVANJA
  Godina 2016
  Autori Mira Spremo, Tatjana Marković-Basara, and Nada Letić
  Volumen 7
  Broj 1
  Strana od 51
  Strana do 57

  Negativna emocionalna stanja i zadovoljstvo životom žena sa karcinomom dojke

  Časopis Medicinski žurnal
  Godina 2015
  Autori Mira Spremo, Milka Šainović, Tatjana Marković-Basara, and Nada Vaselić
  Volumen 21
  Broj 4
  Strana od 251
  Strana do 254
  Veb adresa www.ukcs.ba

  Uticaj gubitka sluha na kliničke manifestacije anksioznosti i depresije; studija samoevaluacije DASS upitnikom

  Časopis Engrami - časopis za kliničku psihijatriju, psihologiju i granične discipline
  Godina 2012
  Autori Mira Spremo, Slobodan Spremo, Tatjana Marković-Basara, and Dalibor Vranješ
  Volumen 34
  Broj 2
  Strana od 5
  Strana do 13

Radovi sa skupova

  Porodični faktori, rizična ponašanja i vršnjačko nasilje adolescenata

  Naučni skup Sedmi međunarodni kongres "Ekologija, zdravlje, rad, sport"
  Godina 2015
  Autori Mira Spremo, Tatjana Marković-Basara, and Nada Letić
  Strana od 669
  Strana do 673

  Anksioznost i depresija u populaciji nagluhih

  Naučni skup 3. Kongres psihijatara Bosne i Hercegovine sa međunarodnim učešćem
  Godina 2012
  Autori Mira Spremo, Slobodan Spremo, Tatjana Marković-Basara, and Nada Letić

  Neuobičajeni stavovi i navike u ishrani adolescenata

  Naučni skup 3. Kongres psihijatara u Bosni i Hercegovini sa međunarodnim učešćem
  Godina 2012
  Autori Mira Spremo, Tatjana Marković-Basara, and Nada Letić