Navigation

dr Mihajlo Ristić

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Istraživanje laboratorijskog procesa proizvodnje biodizela

  Časopis Technologica Acta
  Godina 2010
  Autori Novak Damjanović, Mihajilo Ristić, Radana Đuđić, and Borislav Malinović
  Volumen 3
  Broj 2
  Strana od 15
  Strana do 26

  Biologically active fibers based on chitosan-coated lyocell fibers

  DOI 10.1016/j.carbpol.2009.03.033
  Časopis Carbohydrate Polymers
  Godina 2009
  Autori Svjetlana Janjić, Mirjana Kostić, Verica Vrućinić, Suzana Dimitrijević, Katarina Popović, Mihajilo Ristić, and Petar Škundrić
  Volumen 78
  Broj 2
  Strana od 240
  Strana do 246
  Veb adresa https://doi.org/10.1016/j.carbpol.2009.03.033

  PRIMJENA SOL-GEL POSTUPKA APRETIRANJA SA NANOČESTICAMA SREBRA U CILJU DOBIJANJA TEKSTILNOG MATERIJALA SA ANTIBAKTERIJSKIM SVOJSTVIMA

  Časopis Glasnik hemičara, tehnologa i ekologa Republike Srpske
  Godina 2009
  Autori Mihailo Ristić, Svjetlana Janjić, and Maja Katić
  Broj 2
  Strana od 141
  Strana do 148

  UTICAJ MODIFIKOVANJA NATRIJUM-HIDROKSIDOM NA HEMIJSKI SASTAV LANENIH VLAKANA DOMAĆEG PODNEBLJA

  Časopis Glasnik hemičara, tehnologa i ekologa Republike Srpske
  Godina 2009
  Autori Biljana Lazić, Nadežda Ilišković, Svjetlana Janjić, and Mihajilo Ristić
  Broj 1
  Strana od 85
  Strana do 90

  Uticaj tehnoloških parametara proizvodnje na strukturu i svojstva poliesterskih filamenata

  Časopis Tekstilna industrija
  Godina 2006
  Autori Svjetlana Janjić and Mihailo Ristić
  Volumen 54
  Broj 10-12
  Strana od 5
  Strana do 10
  Veb adresa https://scindeks.ceon.rs/article.aspx?artid=0040-23890612005J

  ISPITIVANJE USLOVA PRANJA DOMAĆIH VRSTA VUNA

  DOI 677.021.121.5.001.5:677.31:636.36(497)
  Časopis HEMIJSKA INDUSTRIJA
  Godina 2003
  Autori Mihajilo Ristić, Svjetlana Janjić, Nadežda Ilišković, and Duško Gojić
  Volumen 57
  Broj 7-8
  Strana od 341
  Strana do 344
  Veb adresa https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/0354-7531/2003/0354-75310308341R.pdf

  HEMIJSKA DVOKOMPONENTNA VLAKNA NA BAZI CELULOZE IZ LIKASTIH VLAKANA I HITOZANA

  Časopis Glasnik hemičara i tehnologa Republike Srpske
  Godina 2003
  Autori Svjetlana Janjić, Petar Škundrić, Mirjana Kostić, Adela Medović, Biljana Pejić, and Mihajilo Ristić
  Broj 44
  Strana od 634
  Strana do 637

  DOBIJANJE I SVOJSTVA POLIESTERSKE FILAMENTNE PREĐE SA ZAMŠENIM FILAMENTIMA

  Časopis Glasnik hemičara i tehnologa Republike Srpske
  Godina 2003
  Autori Mihailo Ristić, Svjetlana Janjić, and Gojko Kukavica
  Broj 45
  Strana od 93
  Strana do 99

  ISPITIVANJE OSNOVNIH SVOJSTAVA DOMAĆE VUNE I NJENE PREĐE

  Časopis Glasnik hemičara i tehnologa Republike Srpske
  Godina 2002
  Autori Nebojša Knežević, Mihajlo Ristić, and Svjetlana Janjić
  Broj 43
  Strana od 67
  Strana do 74

  PRIRODNA CELULOZNA VLAKNA DOMAĆEG PODNEBLJA-LAN I KONOPLJA

  Časopis Glasnik hemičara i tehnologa Republike Srpske
  Godina 2000
  Autori Mihajlo Ristić, Svjetlana Janjić, and Biljana Vujasinović
  Broj 42
  Strana od 43
  Strana do 49

Radovi sa skupova

  „WHERE MICRO MEETS NANO posibilities for production of higly profitable nanomaterials in the small-scale industry in Bosnia and Herezgovina from domestic raw materials“

  Naučni skup "Innovations and Entrepreneurship-a Driving Force for Development and Employment"
  Publikacija Proceedings, ISBN 978-99938-46-62-8
  Godina 2014
  Autori Suzana Gotovac-Atlagić, Mihajilo Ristić, Ognjenka Zrilić, and Slaviša Jelisić
  Strana od 68
  Strana do 78

  Vpliv zrelosti stebel na kakovost vlaken domačega lana (Linum usitatissimum L.)

  Naučni skup 42. simpozij o novostih v tekstilstvu "Nove tehnologije - da ali ne?"
  Publikacija Zbornik izvlečkov 42. simpozij o novostih v tekstilstvu "Nove tehnologije - da ali ne?", 2. junij 2011
  Godina 2011
  Autori Tatjana Rijavec, Darja Kocjan Ačko, Tamara Bartol, Svjetlana Janjić, Mihajlo Ristić, and Dragana Grujić
  Strana od 42

  Pridobivanje in lastnosti kompozitov na osnovi domače volne

  Naučni skup 42. simpozij o novostih v tekstilstvu "Nove tehnologije - da ali ne?"
  Publikacija Zbornik izvlečkov 42. simpozij o novostih v tekstilstvu "Nove tehnologije - da ali ne?"
  Godina 2011
  Autori Svjetlana Janjić, Mihajilo Ristić, Tatjana Rijavec, Dragana Grujić, and Darja Kocjan Ačko
  Strana od 26

  DOBIJANJE I SVOJSTVA KOMPOZITA NA BAZI VUNE I POLIESTARSKE SMOLE

  Naučni skup IX Savjetovanje hemičara i tehnologa RS
  Godina 2010
  Autori Svjetlana Janjić, Tatjana Botić, Dragana Kovačević, and Mihailo Ristić
  Strana od 370
  Strana do 379

  UTICAJ MODIFIKOVANJA NATRIJUM-HIDROKSIDOM NA HEMIJSKI SASTAV LANENIH VLAKANA DOMAĆEG PODNEBLJA

  Naučni skup VIII Savjetovanje hemičara i tehnologa Republike Srpske
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2008
  Autori Biljana Lazić, Nadežda Ilišković, Svjetlana Janjić, and Mihajilo Ristić
  Strana od 377
  Strana do 384

  SVOJSTVA LANENIH VLAKANA RAZLIČITIH SORTI LANA UZGOJENIH U OKOLINI BANJALUKE

  Naučni skup VI Simpozijum "Savremene tehnologije i privredni razvoj"
  Publikacija Zbornik radova 14
  Godina 2005
  Autori Biljana Lazić, Mihailo Ristić, Nadežda Ilišković, and Svjetlana Janjić
  Strana od 346
  Strana do 354

  Domestic Flax and Hemp - Cultivation, Fiber Extraction and Properties

  Naučni skup 3rd GLOBAL WORKSHOP "BAST FIBROUS PLANTS FOR HEALTHU LIFE"
  Publikacija Zbornik radova i izvoda radova
  Godina 2004
  Autori Biljana Lazić, Svjetlana Janjić, and Mihajilo Ristić
  Strana od II-3

  Bicomponent Biologically Active Fibres Based of Hemp Cellulose and Chitosan

  Naučni skup 3rd GLOBAL WORKSHOP "BAST FIBROUS PLANTS FOR HEALTHY LIFE"
  Publikacija Zbornik radova i izvoda radova
  Godina 2004
  Autori Petar Škundrić, Svjetlana Janjić, Mirjana Kostić, Adela Medović, Biljana Pejić, and Mihajilo Ristić
  Strana od III-10

  PRIRODNA CELULOZNA VLAKNA DOMAĆEG PODNEBLJA - LAN I KONOPLJA

  Naučni skup VI Savjetovanje hemičara i tehnologa Republike Srpske
  Publikacija Zbornik izvoda radova
  Godina 1998
  Autori Mihailo Ristić, Svjetlana Janjić, and Biljana Vujasinović
  Strana od 164

  DOBIJANJE I SVOJSTVA POLIESTERSKIH FILAMENTNIH PREĐA SA ZAMRŠENIM KAPILARAMA DUVANJEM VAZDUHA

  Naučni skup V SAVJETOVANJE HEMIČARA I TEHNOLAGA REPUBLIKE SRPSKE
  Publikacija Zbornik izvoda radova
  Godina 1996
  Autori Mihailo Ristić, Svjetlana Janjić, and Gojko Kukavica
  Strana od 98

Ostali radovi

  Bilateralni projekat " Dobijanje, karakterizacija i primjena savremenih kompozitnih materijala na bazi domaćih vlakana lana, vune i konoplje za toplotnu i zvučnu izolaciju i apsorpciju ulja"

  Godina 2012
  Autori Tatjana Rijavec, Mihajilo Ristić, Svjetlana Janjić, and Dragana Grujić

  Projekat "Dobijanje, karakterizacija i primjena savremenih kompozitnih materijala na bazi domaćih vlakana lana, vune i konoplje za toplotnu i zvučnu izolaciju i apsorpciju ulja"

  Izdavač Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske (2011-2012)
  Godina 2011
  Autori Mihajilo Ristić, Svjetlana Janjić, and Dragana Grujić

  Bilateralni projekat "Domači lan in volna v kompozitah okolju prijaznih proizvodih"

  Izdavač Univerzitet u Banjoj Luci - Tehnološki fakultet i Univerza v Ljubljani - Naravoslovnotehniška fakulteta (2010-2011)
  Godina 2010
  Autori Mihajilo Ristić, Tatjana Rijavec, Svjetlana Janjić, and Dragana Grujić

  Projekat "Nanotehnologije i novi materijali"

  Izdavač Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske (2008-2010)
  Godina 2008
  Autori Mihajilo Ristić, Dragana Grujić, and Svjetlana Janjić

  Projekat "Ispitivanje kvaliteta domaćih vuna i istraživanje mogućnosti njihove primjene za dobijanje novih proizvoda"

  Izdavač Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske (2008-2010)
  Godina 2008
  Autori Mihajilo Ristić, Svjetlana Janjić, and Dragana Grujić

  Projekat "Istraživanje mogućnosti revitalizacije uzgoja, dobijanja i primjene lana i konoplje na području Republike Srpske i B i H"

  Izdavač Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske (2005-2007)
  Godina 2005
  Autori Mihajilo Ristić, Biljana Lazić, Svjetlana Janjić, and Dragana Grujić

  Projekat "Ispitivanje mogućnosti dobijanja modifikovanog celuloznog vlakna u formi zavoja i vate sa antimikrobnim i anestezijskim djelovanjem"

  Izdavač Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske (2003-2005)
  Godina 2003
  Autori Mihajilo Ristić, Svjetlana Janjić, and Dragana Grujić

  Projekat "Škola dizajna i konstrukcije tekstila i odjeće"