Navigation

prof. dr Jovan Vojinović
redovni profesor

Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
redovni profesor November 29, 2012

Bibliografija

Radovi u časopisima

  THE ROLE OF PROTECTIVE VARNISHES IN THE TREATMENT OF INITIAL CARIES

  DOI 10.7251/COMEN1602091O
  Časopis CONTEMPORARY MATERIALS
  Godina 2016
  Autori Marija Obradović, Olivera Dolić, Slava Sukara, and Jovan Vojinović
  Volumen VII
  Broj 2
  Strana od 91
  Strana do 98

  .Žičani elementi za izradu lukova u fiksnoj ortodontskoj terapiji. Savremeni materijali

  Časopis CONTEMPORARY MATERIALS
  Godina 2008
  Autori Vladan Mirjanić, Jovan Vojinović, Olivera Dolić, and B Miljanović-Todorić
  Strana od 627
  Strana do 635

Radovi sa skupova

  Cost-benefit analiza sprovođenja preventivnih mjera u sklopu školske stomatološke njege

  Naučni skup Nacionalni simpozijum sa međunarodnim učešćem „Uloga zajednice u zdravstvenom vaspitnom radu
  Godina 2017
  Autori Ranka Knežević, Marija Obradović, Olivera Dolić, Slava Sukara, and Jovan Vojinović

  AFM Analysis of enamel damage due to etching with orthodphosporacid

  Naučni skup VIII International Scientific Conference Contemporary materials
  Publikacija VIII International Scientific Conference Contemporary materials
  Godina 2015
  Autori Vladan Mirjanić, Đ Mirjanić, and Jovan Vojinović

  AFM Resilience orthodontic bonding solutions adhesive nanostructure

  Naučni skup VIII International Scientific Conference Contemporary materials
  Publikacija VIII International Scientific Conference Contemporary materials
  Godina 2015
  Autori Vladan Mirjanić, Đ Mirjanić, and Jovan Vojinović

  Nanostruktura gleđi nakon djelovanja agresivnog napitka

  Naučni skup Simpozijum stomatologa i saradnika Vojvodine sa međunarodnim učešćem
  Publikacija Simpozijum stomatologa i saradnika Vojvodine sa međunarodnim učešćem
  Godina 2015
  Autori Đ Mirjanić, Vladan Mirjanić, and Jovan Vojinović
  Strana od 119
  Strana do 123

  Nanostrukturna analiza Con Tec LC-Dentaurum ortodonskog adheziva

  Naučni skup Savremeni materijali
  Publikacija Savremeni materijali
  Godina 2015
  Autori Vladan Mirjanić, Đ Mirjanić, and Jovan Vojinović
  Strana od 589
  Strana do 601

  AFM analiza nanostrukture gleđi nakon djelovanja agresivnog napitka

  Naučni skup Savremeni materijali
  Publikacija Savremeni materijali
  Godina 2015
  Autori Đ Mirjanić, Vladan Mirjanić, and Jovan Vojinović
  Strana od 603
  Strana do 617

  Nanostructure analysis of Con Tec-dentaurum of orthodontic adhesive

  Naučni skup VII International Scientific Conference Contemporary materials
  Publikacija VII International Scientific Conference Contemporary materials
  Godina 2014
  Autori Vladan Mirjanić, Đ Mirjanić, and Jovan Vojinović

  AFM Analysis of enamel nanostructure after the action of aggressive beverage

  Naučni skup VII International Scientific Conference Contemporary materials
  Publikacija VII International Scientific Conference Contemporary materials
  Godina 2014
  Autori Đ Mirjanić, Vladan Mirjanić, and Jovan Vojinović

  Uticaj agresivnog napitka na nanostrukturu gleđi zuba

  Naučni skup Savremeni materijali, ANURS
  Publikacija Savremeni materijali,ANURS
  Godina 2014
  Autori Đ Mirjanić, Vladan Mirjanić, and Jovan Vojinović
  Strana od 575
  Strana do 585

  Nanostruktura ortodonskog GC Fuji Ortho LC adheziva

  Naučni skup Savremeni materijali, ANURS
  Publikacija Savremeni materijali, ANURS
  Godina 2014
  Autori Vladan Mirjanić, Đ Mirjanić, and Jovan Vojinović
  Strana od 643
  Strana do 652

  Testing the effect of aggressive beverage on the damage of enamel structure

  Naučni skup Savremeni materijali
  Publikacija Savremeni materijali
  Godina 2013
  Autori Đ Mirjanić, Vladan Mirjanić, Jovan Vojinović, Slobodan Čupić, and I Hut

  Nanocaracteristics of materials for reparation of demineralized enamel. The second scientific international conference

  Naučni skup Water and nanomedicine.
  Publikacija Water and nanomedicine. Banja Luka,
  Godina 2011
  Autori Jovan Vojinović, Slobodan Čupić, Olivera Dolić, Slava Sukara, and Marija Obradović
  Strana od 71

  Nanocaracteristics of materials for reparation of demineralized enamel

  Naučni skup The Second Scientific International Conference Water and Nanomedicine
  Publikacija The Second Scientific International Conference Water and Nanomedicine
  Godina 2011
  Autori Jovan Vojinović, Slobodan Čupić, O Ilić, Vladan Mirjanić, Slava Sukara, and Marija Obradović

  Bond strength of nanostructure adhesive materials for the surface of tooth enamel forming in aqueous environment

  Naučni skup The First Scientific International Conference Water and Nanomedicine
  Publikacija The First Scientific International Conference Water and Nanomedicine
  Godina 2010
  Autori Jovan Vojinović, Vladan Mirjanić, and Slobodan Čupić

  Comparative analysis of bondstrength of composite materials to tooth surface with materials that react in aqueous environmenth

  Naučni skup The First Scientific International Conference Water and Nanomedicine
  Publikacija The First Scientific International Conference Water and Nanomedicine
  Godina 2010
  Autori Slobodan Čupić, Vladan Mirjanić, and Jovan Vojinović

  Savremeni materijali u fiksnoj ortodonciji

  Naučni skup Savremeni materijali, ANURS
  Publikacija Savremeni materijali, ANURS
  Godina 2010
  Autori Vladan Mirjanić, Slobodan Čupić, and Jovan Vojinović
  Strana od 549
  Strana do 565

  Žičani elementi za izradu lukova u fiksnoj ortodontskoj terapiji

  Naučni skup Savremeni materijali 2008
  Publikacija Savremeni materijali, ANURS (2008)
  Godina 2008
  Autori Vladan Mirjanić, Jovan Vojinović, O. Ilić, and B. Mijanović-Todorović
  Strana od 627
  Strana do 635

Knjige

  Dečja stomatologija

  Izdavač Medicinski fakultet Banja Luka
  ISBN 99938-42-18-4
  Godina 2005
  Autori Jovan Vojinović, Slobodan Čupić, Dragoslav Đukanović, and Olivera Dolić
  Tip knjige osnovni udžbenik
  Broj strana 668