Navigation

Velibor Škobić, ma
viši asistent

051/221-820
Katedre
 • Elektrotehnički fakultet-Katedra za elektroniku
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Elektronika i elektronski sistemi viši asistent March 02, 2016

Predmeti

Elektrotehnički fakultet

Akademske studije drugog ciklusa
1006 Odabrana poglavlja iz arhitekture računarskih sistema
1042 Logičko projektovanje digitalnih sistema
1044 Arhitektura i programiranje sistema sa digitalnim signal procesorima
1080 Tehnike projektovanja digitalnih sistema
Akademske studije prvog ciklusa
2228 Osnovi računarske tehnike
2273 Digitalna elektronika

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Hardware Modules of the RSA Algorithm

  DOI 10.2298/SJEE140114011S
  Časopis Serbian Journal of Electrical Engeniring
  Godina 2014
  Autori Velibor Škobić and Branko Dokić
  Volumen 11
  Broj 1
  Strana od 121
  Strana do 131
  Veb adresa velibor.skobic@etfbl.net

  Hardware Modules of the RSA Algorithm

  Časopis SERBIAN JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING
  Godina 2014
  Autori Velibor Škobić, Branko Dokić, and Željko Ivanović
  Volumen 11
  Broj 1
  Strana od 121
  Strana do 131

Radovi sa skupova

  Energetski efikasni CMOS digitalni množači

  Naučni skup 1st International Conference of ETRAN-IcETRAN 2014
  Godina 2014
  Autori Branko Dokić, Velibor Škobić, and A. Pajkanović

  FPGA Implementation of AES Algorithm

  Naučni skup 5th Small Systems Simulation Symposium
  Godina 2014
  Autori A. Krkljić, Branko Dokić, and Velibor Škobić

  FPGA Implementation of Montgomery Modular Multiplier

  Naučni skup 5th Small Systems Simulation Symposium 2014
  Godina 2014
  Autori Velibor Škobić, Branko Dokić, and Željko Ivanović

  FPGA Implementacija RSA algoritma

  Naučni skup 57th ETRAN Conference
  Godina 2013
  Autori Velibor Škobić, Branko Dokić, and Željko Ivanović

  Prijedlog uređaja za snimanje karakteristike fotonaponskog modula

  Naučni skup Naučno-stručni simpozijum Energetska efikasnost – ENEF 2013
  Godina 2013
  Autori Željko Ivanović and Velibor Škobić

  Solar Energy Harvesting for Powering Wireless Sensor Nodes

  Naučni skup 17th International Symposium on Power Electronics – Ee 2013
  Godina 2013
  Autori Željko Ivanović and Velibor Škobić

Projekti

Razvoj sistema za upravljanje javnom rasvjetom

Project Number 1255014
Status Aktivan
Type of project Nacionalni naucnoistrazivacki
Organizational unit Elektrotehnicki fakultet
Head doc. dr Zeljko Ivanovic
Participants doc. dr Ognjen Joldzic
doc. dr Aleksandar Pajkanovic
doc. dr Mladen Knezic
Velibor Skobic, ma
Predrag Rodic
Drago Cavka
Business Partner Grad Banja Luka
Beginning of realization 2020-01-01
End of the project 2022-06-30
Project value 50000.0 BAM

Implementacija FTT paradigme u okviru trenutnih TSN standarda deterministickih mreza

Project Number 1255008
Status Aktivan
Type of project Nacionalni naucnoistrazivacki
Organizational unit Elektrotehnicki fakultet
Head doc. dr Mladen Knezic
Participants Drago Cavka
Milos Kovacevic
doc. dr Zeljko Ivanovic
Velibor Skobic, ma
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obarzovanje i informaciono drustvo RS
Beginning of realization 2019-01-01
End of the project 2019-12-31
Project value 10100.0 BAM

Razvoj LED svjetiljke

Project Number 8300594
Status Neaktivan
Type of project Nacionalni razvojni
Organizational unit Elektrotehnicki fakultet
Head doc. dr Zeljko Ivanovic
Participants Velibor Skobic, ma
doc. dr Mladen Knezic
Business Partner Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske
Beginning of realization 2017-12-01
End of the project 2018-12-31
Project value 7600.0 BAM