Navigation

Danilo Pavlović

Bibliografija

Radovi u časopisima

  SERBIAN SOKOL IN GARY (INDIANA)

  DOI 10.1515/spes-2016-0002
  Časopis Physical Education and Sport through the centuries
  Godina 2017
  Autori Petar Pavlović, Nenad Živanović, Kristina Pantelić Babić, and Danilo Pavlović
  Volumen 3
  Broj 1
  Strana od 23
  Strana do 39

  Srpski Soko u Čikagu (Ilinois)

  Časopis Fizičko vaspitanje i sport kroz vekove
  Godina 2015
  Autori Petar Pavlović, Nenad Živanović, Kristina Pantelić Babić, and Danilo Pavlović
  Volumen 2
  Broj 2
  Strana od 5
  Strana do 23
  Veb adresa http://fiep-serbia.net/docs/vol-2-i-2/sr/rad-1.pdf

  "Serbian Sokol" in Barberton (Ohio)

  Časopis GYMNASIUM, Scientific Journal of Education, Sports and Health
  Godina 2015
  Autori Petar Pavlović, Kristina Pantelić Babić, and Danilo Pavlović
  Volumen XVI
  Broj 2
  Strana od 117
  Strana do 124
  Veb adresa http://www.gymnasium.ub.ro/images/arhive/2015-02.pdf

  Beginnings of Serbian Sokolism in America

  Časopis FIEP Bulletin
  Godina 2014
  Autori Petar Pavlović, Nenad Živanović, Kristina Pantelić Babić, and Danilo Pavlović
  Volumen 85
  Broj 1-2
  Strana od 6
  Strana do 12
  Veb adresa http://www.fiepbulletin.net/index.php/fiepbulletin/issue/view/81

  Osnivanje Srpske sokolske župe u Americi i njen rad do kraja 1911. godine

  Časopis Fizičko vaspitanje i sport kroz vekove
  Godina 2014
  Autori Petar Pavlović, Kristina Pantelić Babić, Danilo Pavlović, and Danica Piršl
  Volumen 1
  Broj 2
  Strana od 42
  Strana do 56
  Veb adresa http://fiep-serbia.net/docs/vol-1-i-2/sr/rad-3.pdf

  First Serbian sokol slet in America in 1912

  Časopis FIEP Bulletin
  Godina 2013
  Autori Petar Pavlović, Kristina Pantelić Babić, and Danilo Pavlović
  Volumen 83
  Broj Special edition
  Strana od 289
  Strana do 291

  Košarka u BiH od početka do 1941. godine

  Časopis Kalenadar Svetog Ante 2011
  Godina 2010
  Autori Slobodan Simović, Danilo Pavlović, Mijatović Slađana, and Zrinko Grgić
  Strana od 215
  Strana do 228

Radovi sa skupova

  Serbian sokolism in Steubenville (Ohio)

  Naučni skup 12th FIEP European Congress "Changes in Childhood and Adolescence: Current Challanges for Physical Education!"
  Publikacija Proceedings of the 12th FIEP European Congress
  Godina 2017
  Autori Petar Pavlović, Kristina Pantelić Babić, Nenad Živanović, and Danilo Pavlović
  Strana od 129
  Strana do 130

  Serbian Sokol in St. Louis (Missouri)

  Naučni skup Ist FIEP Afro-European Conference on Physical Education and Sport; 25th FIEP World Congress; 10th FIEP European Congress
  Publikacija Congress Proceedings
  Godina 2016
  Autori Petar Pavlović, Nenad Živanović, Kristina Pantelić Babić, and Danilo Pavlović
  Strana od 203
  Strana do 207

  "Srpski Soko" u Indijana Harboru (Indijana)

  Naučni skup Deseta međunarodna naučna konferencija "Izazovi savremenog menadžmenta u sportu"
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2014
  Autori Petar Pavlović, Kristina Pantelić Babić, and Danilo Pavlović
  Strana od 249
  Strana do 255

  "Serbian Sokol" in Detroit (Michigan)

  Naučni skup 9th FIEP European Congress and 7th International Scientific Congress "Sport, stress, adaptation"
  Publikacija Congress proceedings
  Godina 2014
  Autori Petar Pavlović, Kristina Pantelić Babić, Nenad Živanović, and Danilo Pavlović
  Strana od 342
  Strana do 347

Knjige

  Počeci srpskog sokolstva u Americi

  Izdavač MAKOPRINT štamparija Banja Luka; FIEP Evropa - Sekcija za istoriju fizičkog vaspitanja i sporta, Niš; SPKD "Prosvjeta", Gacko.
  ISBN 978-99976-681-3-4
  Godina 2017
  Autori Petar Pavlović, Nenad Živanović, Kristina Pantelić Babić, and Danilo Pavlović
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 253