Navigation

mr Duško Čuković

051/464-628
lokal 131

Bibliografija

Radovi sa skupova

  Analiza rezerve i dinamike ugljenika u šumskim ekosistemima Republike Srpske

  Naučni skup "Savremene tehnologije za održivi razvoj gradova"
  Publikacija "Savremene tehnologije za odživi razvoj gradova", Zbornik radova, Banja Luka
  Godina 2008
  Autori Duško Čuković, R. Radić, and Zoran Stanivuković

  Osnovne taksacione karakteristike mješovitih sastojina bukve, jele i smrče u prašumi „Lom“ na području zapadnog dijele Republike Srpske

  Naučni skup GAZDOVANJE ŠUMSKIM EKOSISTEMIMA NACIONALNIH PARKOVA I DRUGIH ZAŠTIĆENIH PODRUČJA
  Publikacija Zbornik radova, "GAZDOVANJE ŠUMSKIM EKOSISTEMIMA NACIONALNIH PARKOVA I DRUGIH ZAŠTIĆENIH PODRUČJA", Šumarski fakultet Banja Luka i Nacionalni park „Sutjeska“
  Godina 2006
  Autori Zoran Govedar, Zoran Stanivuković, Duško Čuković, and Z. Lazendić