Navigation

prof. dr Nadežda Ćalić
redovni profesor

Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Priprema mineralnih sirovina redovni profesor July 15, 1992

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Taloženje limonita i gline ležišta "Buvač" primjenom hidrolizovanih poliakrilamida

  Časopis MINING ENGIEERING
  Godina 2014
  Autori Ljiljana Tankosić, Nadežda Ćalić, and Milena Kostović
  Broj 1/2014
  Strana od 35
  Strana do 41

Radovi sa skupova

  Effect of various parameters on settling rate of limonite and clay from iron ore sludge

  Naučni skup XVII.Balkan Mineral Processing Congres
  Publikacija Book of abstracts
  Godina 2017
  Autori LJiljana Tankosić, Nadežda Ćalić, Milena Kostović, and Svjetlana Sredić
  Strana od 101

  Selective folocculation of limonite and clay by polyacrylamides

  Naučni skup XVI Balkan mineral processing congress Belgrade
  Godina 2015
  Autori Ljiljana Tankosić, Nadežda Ćalić, and Milena Kostović

  Flokulacija kao preduslov valorizacije limonita iz mulja

  Naučni skup Rudarstvo u budućnosti Republike Srpske
  Godina 2010
  Autori Nadežda Ćalić, Branka Vujin, and Ljiljana Tankosić