Navigation

prof. dr Ostoja Miletić
redovni profesor

Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
konvencionalne tehnologije redovni profesor December 07, 2004

Bibliografija

Radovi u časopisima

  DEFORMATION ZONES AT TWO‐LAYER BENDING COMPOSITES

  Časopis ANNALS of Faculty Engineering Hunedoara – International Journal of Engineering
  Godina 2014
  Autori Mladen Todić and Ostoja Miletić
  Volumen Tome XII (2014)
  Strana od 147
  Strana do 150

  DEPENDENCE OF DEFORMATION FROM PARAMETERS OF PROFILING PROCESS

  Časopis Journal of production engineering
  Godina 2010
  Autori Ostoja Miletić and Mladen Todić
  Volumen 13
  Strana od 7
  Strana do 10

  POSITION OF NEUTRAL AREAS OF INTENSITY OF STRESS AND DEFORMATIONS AT TWO LAYER COMPOSITE MATERIALS

  Časopis Journal for Technology of Plasticity, Vol. 30 (2005), Number 1-2
  Godina 2005
  Autori Mladen Todić, Ostoja Miletić, and Milentije Stefanović
  Volumen Volume 30 (2005)
  Strana od 109
  Strana do 118

Radovi sa skupova

  ZONE OF THE STRESS AND OF THE STRAINS WHEN BENDING LAMINARY COMPOSITES

  Naučni skup 14th International Conference on Accomplishments in machanical and Industrial Engineering, DEMI 2019
  Publikacija DEMI 2019
  Godina 2019
  Autori Mladen Todić, Ostoja Miletić, and Said Pašalić
  Strana od 89
  Strana do 96

  THE EFFECT OF CONTACT SURFACES ON ENERGY PARAMETERS OF PROCESS PROFILING

  Naučni skup 14th International Conference on Accomplisments in Macahnical and Industrial Engineering, DEMI 2019
  Godina 2019
  Autori Mladen Todić and Ostoja Miletić
  Strana od 81
  Strana do 87

  Sistem upravqawa radom spojnice krivajne prese

  Naučni skup IX Me|unarodna stručna konferencija MMA2006 fleksibilne tehnologije
  Godina 2016
  Autori Mladen Todić and Ostoja Miletić
  Strana od 165
  Strana do 166

  STRESS-STRAIN STATE IN PROFILING ANISOTROPIC STRIPS

  Naučni skup 12TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON ACCOMPLISHMENTS IN ELECTRICAL AND MECHANICAL ENGINEERING AND INFORMATION TECHNOLOGY
  Publikacija Procedings
  Godina 2015
  Autori Ostoja Miletić and Mladen Todić
  Strana od 269
  Strana do 274

  ZONE OF DEFORMATION AT MULTI-LAYER MATERIALS

  Naučni skup 12TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON ACCOMPLISHMENTS IN ELECTRICAL AND MECHANICAL ENGINEERING AND INFORMATION TECHNOLOGY
  Publikacija Proceedings
  Godina 2015
  Autori Mladen Todić and Ostoja Miletić
  Strana od 91
  Strana do 96

  Definition and Investigation of Operation and Nonlinear Stiffness of Pulling and Buffer Devices for Load and Relaxation Process

  Naučni skup International Congress of Serbian Society of Mechanics
  Publikacija International Congress of Serbian Society of Mechanics
  Godina 2013
  Autori Drago Blagojević, Mladen Todić, Ostoja Miletić, and Valentina Golubović-Bugarski
  Strana od 699
  Strana do 705
  Veb adresa www.ssm.org.rs

  DEFORMATION ZONES AT TWO-LAYER BENDING COMPOSITES

  Naučni skup International conference on accomplishment in electrical and mechanical engineering an information technologz, DEMI 2013
  Godina 2013
  Autori Mladen Todić and Ostoja Miletić
  Strana od 403
  Strana do 408

  MEHANIČKE OSOBINE KOMPOZITA SA DVA SLOJA

  Naučni skup SAVREMENI MATERIJALI
  Publikacija SAVREMENI MATERIJALI, knjiga XIX
  Godina 2011
  Autori Mladen Todić and Ostoja Miletić
  Strana od 337
  Strana do 348

  CHANGING THE WALL THICKNESS PROFILE IN THE PROCESS OF PROFILING

  Naučni skup PROCEEDINGS OF THE 10th ANNIVERSARY INTERNATIONAL CONFERENCE ON ACCOMPLISMENTS IN ELECTRICAL AND MECHANICAL ENGINEERING AND INFORMATION TECHNOLOGY
  Godina 2011
  Autori Ostoja Miletić and Mladen Todić
  Strana od 271
  Strana do 274

  POSITION OF THE NEUTRAL SURFACE DEFORMATION AT BENDING TWO LAYER COMPOSITES

  Naučni skup PROCEEDINGS OF THE 10th ANNIVERSARY INTERNATIONAL CONFERENCE ON ACCOMPLISMENTS IN ELECTRICAL AND MECHANICAL ENGINEERING AND INFORMATION TECHNOLOGY
  Godina 2011
  Autori Mladen Todić and Ostoja Miletić
  Strana od 399
  Strana do 404

  Signifikance of geometrical and mechanical parameters on delamination to the bending composites with two layers

  Naučni skup Internacional Conference on Innovative Technology in Design, Manifacturing and Production, IN-TECH 2010, Prague, Czech Republic
  Godina 2010
  Autori Mladen Todić and Ostoja Miletić
  Strana od 507
  Strana do 511

  Naponsko-deformaciono stawe noseće strukture četvorostubne hidraulčne prese

  Naučni skup XXXIII Savjetovawe proizvodnog ma{instva Srbije 2009
  Publikacija Zbornik radova, UNIVERZITET U BEOGRADU MAŠINSKI FAKULTET
  Godina 2009
  Autori Veso Đukanović, Mladen Todić, and Ostoja Miletić
  Strana od 135
  Strana do 138

  UTICAJ ZAZORA PRI RAZDVAJANJU ZATVORENIH KONTURA

  Naučni skup 9. MEĐUNARODNA KONFERENCIJA O DOSTIGNUĆIMA ELEKTROTEHNIKE, MAŠINSTVA I INFOPRMATIKE
  Publikacija DEMI 2009
  Godina 2009
  Autori Dušan Marić, Mladen Todić, and Ostoja Miletić
  Strana od 195
  Strana do 200

  Tvrdoća u funkciji naponsko-deformacionog stanja dvoslojnog kompozita

  Naučni skup 9. MEĐUNARODNA KONFERENCIJA O DOSTIGNUĆIMA ELEKTROTEHNIKE, MAŠINSTVA I INFOPRMATIKE
  Publikacija DEMI 2009
  Godina 2009
  Autori Mladen Todić, Ostoja Miletić, and Dušan Marić
  Strana od 189
  Strana do 194

  PRILOG KARAKTERIZACIJI VISOKOELASTIČNIH MATERIJALA REOLOŠKIM MODELIRANJEM

  Naučni skup SAVREMENI MATERIJALI, knjiga XIV
  Publikacija SAVREMENI MATERIJALI
  Godina 2008
  Autori Drago Blagojević, Mladen Todić, and Ostoja Miletić
  Strana od 379
  Strana do 402

  Uticaj triboloških efekata kontaktnih površina na fenomen ojačavanja

  Naučni skup XXXII Savjetovawe proizvodnog ma{instva sa me|unarodnim u~e{}em, SPMS, Novi Sad, Srbija, 2008
  Godina 2008
  Autori Mladen Todić and Ostoja Miletić
  Strana od 179
  Strana do 182

  UTICAJ POLOŽAJA SLOJA DVOSLOJNOG KOMPOZITA PRI SAVIJANJU NA STABILNOST PROCESA

  Naučni skup VII MEĐUNARODNI NAUČNO-STRUČNI SKUP O DOSTIGNUĆIMA ELEKTROTEHNIKE, MAŠINSTVA I INFORMATIK
  Publikacija DEMI 2007
  Godina 2007
  Autori Mladen Todić and Ostoja Miletić
  Strana od 221
  Strana do 226

  ISPITIVANJE NOSEĆE STRUKTURE HIDRAULIČNE PRESE

  Naučni skup VII MEĐUNARODNI NAUČNO-STRUČNI SKUP O DOSTIGNUĆIMA ELEKTROTEHNIKE, MAŠINSTVA I INFORMATIKE
  Publikacija DEMI 2007, Mašinski fakultet Banjaluka
  Godina 2007
  Autori Ostoja Miletić and Mladen Todić
  Strana od 159
  Strana do 168

  Position effect of the composition layer during punching and stamping out

  Naučni skup Svarka XXI vek Slavjanskie čtenija, Sbornik naučnih trudov, Lipcek 2004
  Publikacija Zbornik naučnih trudov, kniga 2
  Godina 2004
  Autori Mladen Todić and Ostoja Miletić
  Strana od 589
  Strana do 595

  Usaglašavanje proizvoda sa EU direktivama u konkretnim uslovima

  Naučni skup 8. međunarodna konferencija - fleksibilne tehnologije MMA 2003
  Godina 2003
  Autori Vid Jovišević, Ostoja Miletić, and Pantelija Dakić
  Strana od 149
  Strana do 150

  UGAO OJAČAVANJA PRI SAVIJANJU PROFILISANJEM

  Naučni skup 5. Međunarodno savjetovanje o dostignućima elektro i mašinske industrije
  Publikacija ZBORNIK RADOVA, DEMI 2002
  Godina 2002
  Autori Ostoja Miletić and Mladen Todić
  Strana od 65
  Strana do 70

  SIGNIFIKANTNOST PARAMETARA U PROCESU VUČENJA NA MEHANIČKE OSOVINE OSNOSIMETRIČNOG PROFILA

  Naučni skup 5. MEĐUNARODNO SAVJETOVANJE O DOSTIGNUĆI ELEKTRO I MAŠINSKE INDUSTRIJE
  Publikacija ZBORNIK RADOVA, DEMI 2002
  Godina 2002
  Autori Mladen Todić, Ostoja Miletić, and Vid Jovišević
  Strana od 91
  Strana do 96

  Rezultati primjene tehnologije zavarivanja eksplozijom u procesu izrade hidrauličnih cilindara

  Naučni skup 28. JUPITER konferencija sa međunarodnim učešćem
  Godina 2002
  Autori Vid Jovišević, Ostoja Miletić, Zrilić Radenko, and Mladen Todić
  Strana od 3.135
  Strana do 3.142

  BILANS ENERGIJE PRI VUČENJU OSNOSIMETRIČNIH PROFILA

  Naučni skup 4. MEĐUNARODNO SAVJETOVANJE O DOSTIGNUĆIMA ELEKTRO I MAŠINSKE INDUSTRIJE
  Publikacija DEMI 2001
  Godina 2001
  Autori Mladen Todić, Ostoja Miletić, Vid Jovišević, and Tihomir Latinović
  Strana od 103
  Strana do 108

  ANALIZA PROCESA SAVIJANJA TANKIH ZIDNIH OBRADAKA U KALUPU I PROFILISANJEM

  Naučni skup 4. MEĐUNARODNO SAVJETOVANJE O DOSTIGNUĆIMA ELEKTRO I MAŠINSKE INDUSTRIJE
  Publikacija DEMI 2001
  Godina 2001
  Autori Ostoja Miletić, Pantelija Dakić, Mladen Todić, and Tihomir Latinović
  Strana od 93
  Strana do 102
  Veb adresa 621.001.6: 621.3001.6

  PROCES PROŠIRIVANJA CIJEVNIH PRIPREMAKA ZA JEDNODIJELNE KLIZNE LEŽAJEVE

  Naučni skup 4. MEĐUNARODNO SAVJETOVANJE O DOSTIGNUĆIMA ELEKTRO I MAŠINSKE INDUSTRIJE
  Publikacija DEMI 2001
  Godina 2001
  Autori Ostoja Miletić, Mladen Todić, and Milosav Đurđević
  Strana od 75
  Strana do 80

  NEKI ASPEKTI ISTRAŽIVANJA MOGUĆNOSTI PROIZVODNJE TEŠKIH PRESA

  Naučni skup 4. MEĐUNARODNO SAVJETOVANJE O DOSTIGNUĆIMA ELEKTRO I MAŠINSKE INDUSTRIJE
  Publikacija DEMI 2001
  Godina 2001
  Autori Vid Jovišević, Pantelija Dakić, Ostoja Miletić, and Mladen Todić
  Strana od 45
  Strana do 50

  MODEL FMEA (FAILURE MODE EFECT ANALYSYS) EKSPERTNOG SOFTVERA SA BAZOM ZNANJA

  Naučni skup 3. MEĐUNARODMO SAVJETOVANJE O DOSTIGNUĆIMA ELEKTRO I MAŠINSKE INDUSTRIJE
  Publikacija Zbornik radova, DEMI 2000
  Godina 2001
  Autori Tihomir Latinović, Krstan Bošnjak, Ostoja Miletić, and Mladen Todić
  Strana od 138
  Strana do 140

  Istraživanje procesa izrade navoja laserom

  Naučni skup Međunarodna konferencija fleksibilne tehnologije MMA 2000
  Godina 2000
  Autori Pantelija Dakić, Vid Jovišević, Ostoja Miletić, and V. Dakić
  Strana od 3
  Strana do 6

  NORMALNI I TANGENCIJALNI NAPONI NA KONTAKTNOJ POVRŠINI PRI VUČENJU OSNOSIMETRIČNIH PROFILA

  Naučni skup 3. MEĐUNARODMO SAVJETOVANJE O DOSTIGNUĆIMA ELEKTRO I MAŠINSKE INDUSTRIJE
  Publikacija Zbornik radova, DEMI 2000
  Godina 2000
  Autori Mladen Todić, Ostoja Miletić, and Tihomir Latinović
  Strana od 106
  Strana do 109

  KONCEPCIJA KRIVAJNE PRESE S OBRTNIM ALATOM ZA PRESOVANJE U VRUĆEM STANJU

  Naučni skup 3. MEĐUNARODMO SAVJETOVANJE O DOSTIGNUĆIMA ELEKTRO I MAŠINSKE INDUSTRIJE
  Publikacija Zbornik radova DEMI 2000
  Godina 2000
  Autori Ostoja Miletić, Vid Jovišević, Mladen Todić, and Tihomir Latinović
  Strana od 102
  Strana do 105

  PRIKAZ REZULTATA INTEGRACIJE EKSPERTNIH SISTEMA I MODELA OPTIMIZACIJE U PROJEKTOVANJU TEHNOLOŠKIH PROCESA

  Naučni skup 3. MEĐUNARODMO SAVJETOVANJE O DOSTIGNUĆIMA ELEKTRO I MAŠINSKE INDUSTRIJE
  Publikacija Zbornik radoava, 2000
  Godina 2000
  Autori Vid Jovišević, Ostoja Miletić, and Mladen Todić
  Strana od 54
  Strana do 59

  BRZA IZRADA PROTOTIPA PROIZVODA- MULTY-JET MODELING TEHNOLOGIJA

  Naučni skup 3. MEĐUNARODNO SAVJETOVANJE O DOSTIGNUĆIMA ELEKTRO I MAŠINSKE INDUSTRIJE-DEMI 2000
  Publikacija DEMI 2000, ZBORNIK RADOVA-PROCEEDINGS
  Godina 2000
  Autori Ostoja Miletić, Milan Šljivić, Živko Babić, and M Bojanović
  Strana od 45
  Strana do 49

  VISOKOBRZINSKI PROCES PROŠIRIVANJA PRI SPAJANJU CIJEVI U IZMJENJIVAČIMA TOPLOTE

  Naučni skup 3. MEĐUNARODNO SAVJETOVANJE O DOSTIGNUĆIMA ELEKTRO I MAŠINSKE INDUSTRIJE-DEMI 2000
  Publikacija DEMI 2000, ZBORNIK RADOVA- PROCEDINGS
  Godina 2000
  Autori Ostoja Miletić, Milan Šljivić, Drago Blagojević, and Živko Babić
  Strana od 78
  Strana do 81

  Modularni ekspertni sistem za FMEA analizu kao fundamentalni dio QA 9000 standarda

  Naučni skup Balkanska konferencije 2000
  Godina 2000
  Autori Tihomir Latinović, Krstan Bošnjak, Ostoja Miletić, and Mladen Todić

  Optimizacija uređaja čvorne tačke mreže transportnog sistema

  Naučni skup II Me|unarodno savjetovawe o dostignu}ima elektro i ma{inskoj industrije , DEMI’99
  Publikacija Zbornik radova, DEMI 99
  Godina 1999
  Autori Mladen Todić and Ostoja Miletić
  Strana od 134
  Strana do 137

  NOVA TEHNOLOGIJA-THIXOFORMING

  Naučni skup 2. MEĐUNARODNO SAVJETOVANJE O DOSTIGNUĆIMA U ELEKTRO I MAŠINSKOJ INDUSTRIJI-DEMI ‘99
  Publikacija ZBORNIK RADOVA DEMI '99
  Godina 1999
  Autori Milan Šljivić, Ostoja Miletić, and Živko Babić
  Strana od 66
  Strana do 71

  PRESOVANJE LEGURE ALUMINIJUMA METODOM PROTUSMJERNOG ISTISKIVANJA

  Naučni skup 2. MEĐUNARODNO SAVJETOVANJE O DOSTIGNUĆIMA U ELEKTRO I MAŠINSKOJ INDUSTRIJI-DEMI ‘99
  Publikacija ZBORNIK RADOVA DEMI '99
  Godina 1999
  Autori Živko Babić, Milan Šljivić, and Ostoja Miletić
  Strana od 76
  Strana do 81

  Visokobrzinska mašina sa energijom eksplozije za probijanje u teškoj mašinogradnji

  Naučni skup XXVII Savjetovanje proizvodnog mašinstva Jugoslavije sa mđ|unarodnim učešćem, Niš,
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 1998
  Autori Ostoja Miletić, Predrag Popović, and Mladen Todić

  POJAVE PRETICANJA I ZAOSTAJANJE U PROCESU VALJANJA TANKIH LIMOVA-TRAKA

  Naučni skup I MEĐUNARODNO SAVJETOVANJE O DOSTIGNUĆIMA U ELEKTRO I MAŠINSKOJ INDUSTRIJI- DEMI ‘98
  Publikacija ZBORNIK RADOVA DEMI '98
  Godina 1998
  Autori Ostoja Miletić, Milan Šljivić, and Živko Babić
  Strana od 32
  Strana do 38

  MOGUĆNOSTI TEHNOLOGIJE POLUTOPLOG ISTISKIVANJA

  Naučni skup I MEĐUNARODNO SAVJETOVANJE O DOSTIGNUĆIMA U ELEKTRO I MAŠINSKOJ INDUSTRIJI-DEMI ‘98
  Publikacija ZBORNIK RADOVA DEMI '98
  Godina 1998
  Autori Milan Šljivić, Ostoja Miletić, and Živko Babić
  Strana od 21
  Strana do 25

  Optimizacija obradnog sistema za proces obrade trake

  Naučni skup VI Me|unarodna konferencija fleksibilne tehnologije, Sombor-Jugoslavija, 1997
  Publikacija Zbornik radova, Sombor-Jugoslavija
  Godina 1997
  Autori Ostoja Miletić, Krstan Bošnjak, and Mladen Todić
  Strana od 535
  Strana do 542

Ostali radovi

  Komparativna analiza modernih metoda u merenju sa stanovišta revizije standarda ISO 9000

  Godina 2016
  Autori Tihomir Latinović, Krstan Bošnjak, Ostoja Miletić, and Mladen Todić

Knjige

  OBRADNI SISTEMI ZA DEFORMISANJE

  Izdavač Univerzitet u Banjoj Luci, Mašinski fakultet Banja Luka
  ISBN 978-99938-39-58-3
  Godina 2015
  Autori Mladen Todić and Ostoja Miletić
  Tip knjige osnovni udžbenik
  Broj strana 259

  STABILNOST ELASTO-PLASTIČNIH SISTEMA (Teorijska razmatranja)

  Izdavač Univerzitet u Banjoj Luci, Mašinski fakultet Banja Luka
  ISBN 978-99938-39-540-8
  Godina 2012
  Autori Ostoja Miletić and Mladen Todić
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 259

  NOSEĆA STRUKTURA MAŠINA I UREĐAJA

  Izdavač Mašinski fakultet Banja Luka
  ISBN 99938-39-04-3
  Godina 2004
  Autori Ostoja Miletić and Mladen Todić
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 225