Navigation

NOV-51 - Internet novinarstvo

Course specification
Type of study
Study programme
Course title
AcronymStatusSemesterNumber of classesESPB
NOV-516П + В6.0
Lecturers
Lecturer (for classes)
Lecturer/Associate (for practice)
  ConditionОблик условљености
  Предмет није условљен претходним полагањем другог предмета.Завршни испит условљен полагањем предиспитних обавеза које се састоје из два колоквијума и практичног дела наставе у онлајн медијима.
  The goal
  Упознати студенте с историјом појаве и развоја онлајн новинарства, с усмерењем на најважније и специфичне друштвене и технолошке елементе условљености и међусобне повезаности. Представити форме онлајн медијског садржаја, објаснити категорије: веб уређености, правила писања за онлајн медије, етике у медијима на интернету, информационе, визуелне и дигиталне писмености, као и категорије интерактивности, ажурираности, хиперлинка, мултимедија и друго. Истражити посебне појаве у онлајн новинарству, као што су: дата новинарство, робот новинарство, дрон новинарство и друго.
  The outcome
  Студенти ће, поред разумевања значаја појаве и развоја информационих технологија и њене примене у професији новинарства, имати прилику да савладају вештине коришћења дигиталне технологије за продукцију, обраду и дисеминацију онлајн садржаја.
  Contents
  1. Дигитална култура и информационо друштво 2. Историјска појава и развој интернета 3. Интернет као медиј 4. Информационе и комуникационе особине светске мреже 5. Историја појаве и развоја онлајн новинарства 6. Онлајн медијска издања:фаза еквивалента 7. Онлајн новинар и информациона писменост 8. Остали облици е-писмености (дигитална, медијска, визуелна) 9. Писање у онлајн новинарству 10. Врста онлајн вести 11. Врсте наслова у онлајн новинарству 12. Веб уређеност и онлајн новинарство 13. Уређивање и организовање страница 14. Хипертекстуалност и хиперлинк у онлајн новинарству 15. Феномен читања и писања на веб-у 16. Интерактивност на интернету 17. Мулитимедијалност и мултимедији за вести 18. Архивирање података на интернету 19. Веб и етика на веб-у: новинарски и онлајн стандарди 20. Интернет етика и онлајн новинарство 21. Општа правила уређености веб-сајта 22. Остали облици е-писмености (дигитална, медијска, визуелна) 23. Извештавање уз помоћ компјутера 24. Интервју на интернету 25. Извештавање у онлајн новинарству (Крејг 15-33) 26. Новинарство с отвореним страницама и јавним изворима 27. Хиперприлагодљиве информативне стране 28. Блог и онлајн новинарство 29. Феномен Фејсбука на интернету и онлајн новинарство 30. Твитер и интернет 31. Феномен „+“ на интернету (Гугле +)
  Methods of teaching
  Екс катедра за теоријски приказ наставних тема. Самостални студентски радови; писање и постављање медијског садржаја на интернету. Самостални студентски рад: израда видео садржаја и постављање на интернет видео сервис.
  Literature
  1. Tatjana Tapavički Duronjić (2017). Digitalni informacioni sistemi, medijski pristup (2017). Fakultet političkih nauka Univerziteta u Banjoj Luci: Banja Luka, Tatjana Tapavički Duronjić (2006) "Internet i komunikacija, medijska sinergija postmedija. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Istočno Sarajevo: Istočno Sarajevo. Tatjana Tapavički Duronjić (2008). “Kompjuterska kultura i moderni mediji”. Filozofski fakultet Banja Luka: Banja Luka. (Original title)
  2. Ričard, Gir (2011). "Digitalna kultura". Beograd: Clio. Lev, Manovič (2000). "Metamediji". Beograd: Centar za savremenu umetnost. Stjuart, Prajs (2011). "Izučavanje medija", Beograd: Clio. (Original title)
  Knowledge check forms and grading
  Писмена и усмена провера знања. Обавезна два колоквијума. Садржај првог колоквијума су усмерена на валидацију усвојеног знања из области теорије информационог друштва и дигиталне културе. Други колоквијум; практична примена знања из области информационе писмености.
  Special indication
  Предмет из претходног програма