Навигација

Архива новости

Др Сњежана Хрнчић, ванредни професор, ужа научна област Заштита здравља биљакa - Ентомологија, Биотехнички факултет у Подгорици, предсједник Др Радослава Спасић, редовни професор, ужа научна област Ентомологија и Пољопривредна зоологија, Пољопривредни...

КОМИСИЈА у саставу: Проф. др Јанез Хрибар, редовни професор Универзитета у Љубљани (предмет: Технологија намирница биљног поријекла; научно поље: Пољопривредне биљне науке) - предсједник; Проф. др Мирослав Грубачић, редовни професор Универзитета у Б...

Др Сњежана Хрнчић, ванредни професор, ужа научна област Заштита здравља биљакa - Ентомологија, Биотехнички факултет у Подгорици, предсједник Др Васкрсијa Јањић, академик, редовни професор, ужа научна област Заштита здравља биљака, Институт за пестицид...

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Специфичне књижевности (Њемачка књижевност).doc

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу умјетничку област Филмска и телевизијска режија Горан Дујаковић.pdf

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Стоматологија (Стоматолошка протетика) Сања Гњато.doc

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Неурологија Александра Доминовић-Ковачевић и Далиборка Тадић.doc

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Електрохемијско инжењерство Јово Мандић.doc

Наставно-научно вијеће Природно-математичког факултета Универзитета у Бањој Луци на сједници одржаној 21.12.2010. године донијело Одлуку број 3936/10 којом је формирана Комисија у саставу: Проф. др Милош Шолаја, (ужа научна област Биологија), Технолош...

Др Биљана Кукавица, доцент - предсједник (ужа научна област Биохемија), Природно-математички факултет, Универзитет у Бањој Луци Др Живојин Ерић, редовни професор - члан (ужа научна област Микробиологија, биологија ћелија), Природно-математички факулте...

Комисија за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја за избор у академско звање за ужу научну област Генетика и оплемењивање биљака у саставу: Др Ђорђе Гатарић, редовни професор, на предметима: Сјеменска производња у ратарству и повртарств...

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Економика пољопривреде Александра Фигурек.doc

НАСТАВНО-НАУЧНОМ ВИЈЕЋУ ФИЛОЛОШКОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БАЊОЈ ЛУЦИ  Одлуком бр. 11/10 од 22.12.2010. године, а у складу с чланом 71. и 91.  Закона о висoком образовању (Службени гласник Републике Српске, број 73/10)  Наставно – научно вијеће Филол...

НАСТАВНО-НАУЧНОМ ВИЈЕЋУ ФИЛОЛОШКОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БАЊОЈ ЛУЦИ Одлуком број 12/10 од 10.11.2010. године, а у складу с чланом 71. и 91. Закона о високом образовању (Службени гласник Републике Српске, број 73/10) Наставно научно вијеће Филолошко...

НАСТАВНО-НАУЧНОМ ВИЈЕЋУ ФИЛОЛОШКОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БАЊОЈ ЛУЦИ Одлуком бр. 14/10 од 22.12.2010. године, а у складу с чланом 71. и 91.  Закона о висoком образовању (Службени гласник Републике Српске, број 73/10)  Наставно – научно вијеће Филоло...

НАСТАВНО-НАУЧНОМ ВИЈЕЋУ ФИЛОЛОШКОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БАЊОЈ ЛУЦИ Одлуком бр. 13/10 од 22.12.2010. године, а у складу с чланом 71. и 91.  Закона о висoком образовању (Службени гласник Републике Српске, број 73/10)  Наставно – научно вијеће Филол...

Др Александар Иванц, редовни професор (ужа научна област Биохемија и Физиологија животиња), Факултет за Биофарминг Бачка Топола Мегатренд Универзитета у Београду, предсједник Др Јосип Крнић, редовни професор (ужа научна област Физиологија животиња), В...