Навигација

Архива новости

НАСТАВНО-НАУЧНОМ ВИЈЕЋУ ФИЛОЛОШКОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БАЊОЈ ЛУЦИ Одлуком бр. 13/10 од 22.12.2010. године, а у складу с чланом 71. и 91.  Закона о висoком образовању (Службени гласник Републике Српске, број 73/10)  Наставно – научно вијеће Филол...

Др Александар Иванц, редовни професор (ужа научна област Биохемија и Физиологија животиња), Факултет за Биофарминг Бачка Топола Мегатренд Универзитета у Београду, предсједник Др Јосип Крнић, редовни професор (ужа научна област Физиологија животиња), В...

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Алгебра и Геометрија Душка Богданић.pdf

Комисија за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја за избор у академско звање - за избор сарадника за ужу научну област Зоологија (наставни предмети: Зоологија бескичмењака, Екологија и разноврсност бескичмењака I, Екологија и разноврснос...

Комисија за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја за избор у академско звање - за избор сарадника за ужу научну област Еволуциона биологија (наставни предмет: Еволуциона и системска екологија), коју је образовало Наставно-научно вијеће П...

Комисија за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја за избор у академско звање - за избор сарадника за ужу научну област Зоологија (наставни предмети: Антропологија, Екологија човјека), коју је образовало Наставно-научно вијеће Природно-ма...

Комисија за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја за избор у академско звање асистента за ужу научну област Машинске конструкције, у саставу: Др Живко Бабић, ванредни професор, ужа научна област Машинске конструкције, Машински факултет ...

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Неорганска и нуклеарна хемија Саша Зељковић.pdf

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу умјетничку област Позоришна режија Александар Пејаковић.doc

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Етномузикологија, Етнокореологија Сања Пупац

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Специфични језици (Италијански језик) Дејан Малчић.doc

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Прехрамбене технологије намирница биљног поријекла Ладислав Василиш.doc

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Генетика и насљеђивање Драгана Шњегота.pdf

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Нуклеарна физика Предраг Крстоношић.pdf

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Аналитичка хемија Славица Сладојевић.pdf