Навигација

Архива новости

Наставно-научном вијећу Медицинског факултета Универзитета у Бањалуци Сенату Универзитета у Бањалуци На основу члана 52. и 138. Статута Универзитета у Бањалуци те члана 4. и 5., Правилника о поступку и условима избора академског особља Универзитета у Б...

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање наставника за ужу научну област Хирургија

Наставно-научно вијеће Медицинског факултета у Бањалуци, на сједници одржаној 24.11.2011. одлуком број:0602-886/2011 именовало је Комисију за припремање извјештаја за избор наставника за ужу научну област Хирургија у саставу: 1. Др Небојша Станковић, р...

На основу чланова 71. и 91. Закона о високом образовању („Службени гласник Републике Српске“ број 73/10 и 104/11), Наставно-научно вијеће Филолошког факултета, на 34. сједници одржаној 05. 07. 2012. године, донијело је Одлуку о образовању Комисије за р...

Научно-наставно вијеће Филозофског факултета Универзитета у Бањој Луци на сједници одржаној 11. 07. 2012. године образовало је Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја за избор у академска звања по Конкурсу објављеном у дневном ...

Наставно-научно вијеће Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци, на сједници одржаној 18.06.2012. године је донијело Одлуку број  18-3-472/2012, којом је формирало Комисију за писање извјештаја за избор наставника Медицинског факултета у Бањој Л...

Одлуком Наставно-научног вијећа Архитектонско-грађевинско-геодетског факултета Универзитета у Бањој Луци, бр. 14/3-965/12 од 18.09.2012. године, образована је Комисија за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја за избор у звање доцент за у...

Научно-наставно вијеће Факултета физичког васпитања и спорта Универзитета у Бањој Луци, на 1. сједници, одржаној 23.10.2012. године, донијело је Одлуку број 11/3.1457-3/12 којом је формирало Комисију за писање извјештаја за избор наставника на Факултет...

Наставно-научно вијеће Медицинског факултета на сједници одржаној 12.04.2012. године Одлуком број: 18-3-321/2012 именовало је Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја за избор наставника за ужу научну област  Хирургија у сљедеће...

Наставно-научно вијеће Медицинског факултета Универзитета у Бањалуци је на сједници  одржаној 24.09.2012. године, Одлуком број: 18 – 3 – 613 – 2012.    именовало  је Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја за избор у академска ...

На основу члана 54. и 139. Статута Универзитета у Бањој Луци, те члана 4. и 5. Правилника о поступку и условима избора академског особља Универзитета у Бањој Луци, Наставно-научно вијеће Медицинског факултета на сједници одржаној 24.09.2012. године, до...

Наставно-научно веће Медицинског факултета, Универзитета у Бањалуци је на седници одржаној 24. 10. 2012. године донело одлуку бр 18-3-737/2012, којом је именована Комисија за разматрање конкурсног материјала и писање извештаја за избор у академска звањ...

Науставно-научно вијеће Медицинског факултета Универзитета у Бања Луци на сједници одржаној 24.09.2012. године, одлуком број 18-3-610/2012 именовало је Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја за избор наставника за ужу научну о...

На основу члана 71. став 7. Закона о високом образовању (Службени гласник РепубликеСрпске број 73/10, 104/11 и 84/12) и члана 52. Статута Универзитета у Бањој Луци, расписан је конкурс у дневном листу „Глас Српске“ од 26.09.2012. године за избор умјетн...

Комисија за писање извјештаја за избор наставника за ужу научну област Кинезиологија у спорту на наставним предметима: Базични спортови, Вјежбе обликовања и Теорија и методика изабраног спорта-атлетика СЕНАТУ УНИВЕРЗИТЕТА И НАСТАВНО-НАУЧНОМ ВИЈЕЋУ ФАКУ...

Одлуком Научно-наставног вијећа Електротехничког факултета Универзитета у Бањој Луци, број СП-01-1098/11 од 20.10.2011. године, именована је Комисија за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја за избор наставника за ужу научну област Општа...

Научно-наставно веће Природно-математичког факултета Универзитета у Бањој Луци је 17.10.2012. године донело одлуку бр. 19/3.2903/12 којом је формирало Комисију у саставу 1. проф. др Лука Поповић, ванредни професор, Астрономска опсерваторија у Београду,...

На 175. сједници Научно-наставног вијећа Филозофско факултета у Бањој Луци одржаној 08.10.2012. године изабрана је стручна комисија за давање мишљења о испуњавању услова за избор у сарадничко звање у саставу:1.    Проф. др Остоја Ђукић, редовни професо...

НАСТАВНО-НАУЧНОМ ВИЈЕЋУ ФАКУЛТЕТА ПОЛИТИЧКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У БАЊОЈ ЛУЦИ Одлуком о именовању комисије бр. 08/3.466/12 од 12. 04. 2012. године, а у складу са чланом 71. и 91. Закона о високом образовању Републике Српске (Службени гласник Републике С...

На основу члана 52. и 138. Статута Универзитета у Бањој Луци, те члана 4 и 5 Правилника опоступку и условима избора академског особља Универзитета у Бањој Луци, Наставно - научновијеће Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци на сјединици одржан...