Навигација

Архива новости

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Специфични језици - руски језик Наташа Палавестра

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Специфичне књижевности - српска књижевност Љубомир Милутиновић

Наставно-научно вeће Медицинског факултета, Универзитета у Бањалуци је на седници одржаној 10. 12. 2012. године донело одлуку бр 18-3-915/2012, којом је именована Комисија за разматрање конкурсног материјала и писање извештаја за избор у академска звањ...

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Методика разредне наставе Љубомир Милутиновић

Извјештај Комисје о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Општа историја средњег вијека Александра Костадиновић Рачић

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Технологија генетских манипулација Биљана Рогић

На основу члана 71. став (7) Закона о високом образовању ("Службени гласник Републике Српске", број: 73/10, 104/11 и 84/12) и члана 54. Статута Универзитета у Бањој Луци, Наставно-научно вијеће Економског факултета Универзитета у Бањој Луци је на II сј...

Одлуком Научно-наставног вијећа Електротехничког факултета, Универзитета у Бањој Луци бр. 20/3.1004-1039/12, од24.10.2012. године, именована је Комисија за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја за избор сарадника за ужу научну област Опш...

Одлуком Научно-наставног вијећа Електротехничког факултета, Универзитета у Бањој Луци бр. 20/3.310-331/12, именована је Комисија за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја за избор наставника за ужу научну област Телекомуникације, у сљедећ...

На основу члана 71. став (7) Закона о високом образовању ("Службени гласник Републике Српске", број: 73/10, 104/11 и 84/12) и члана 54. Статута Универзитета у Бањој Луци, Наставно-научно вијеће Економског факултета Универзитета у Бањој Луци је на I сје...

Наставно-научно вeће Медицинског факултета, Универзитета у Бањалуци је на седници одржаној 10. 12. 2012. године донело одлуку бр 18-3-915/2012, којом је именована Комисија за разматрање конкурсног материјала и писање извештаја за избор у академска звањ...

Наставно-научно вијеће Медицинског факултета, Универзитета у Бањалуци је на сједници одржаној 10.12.2012. године донијело одлуку бр. 18-3-926/2012, којом је именован Комисија за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја за избор у академско ...

Сенат Високе школе унутрашњих послова је на сједници одржаној 24. 12. 2012. године донио одлуку број 06/1-052-20-11/12 којом је формирао Комисију у саставу: 1. Др Саша Мијалковић, ванредни професор на ужој научној области: Безбједносне науке, Криминали...

Сенат Високе школе унутрашњих послова је на сједници одржаној 26. 12. 2012. године донио одлуку број 06/1-612-22-22/12 којом је формирао Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја за избор у академска звања у саставу: 1.  др Милан...

Сенат Високе школе унутрашњих послова је на сједници одржаној 26. децембра 2012. године донио одлуку број 06/1-612-22-19/12 којом је формирао Комисију у саставу: 1. Др Љиљана Машковић, редовни професор на ужој научној области: Криминалистичко – форензи...

Сенат Високе школе унутрашњих послова је на сједници одржаној 26. децембра 2012. године, донио одлуку број 06/1-612-22-21/12 којом је формирао Комисију у саставу: 1. Др Желимир Шкрбић, предавач високе школе на ужој научној области: Организација и посло...

Сенат Високе школе је на сједници одржаној 26. 12. 2012. године  донио Одлуку број: 06/1-612-22-23/12 о именовању Комисије за припремање извјештаја и приједлога за избор у звање сарадника, по расписаном конкурсу у дневним новинама „Глас Српске“ од 05.1...

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Криминалистичка тактика, методика и оператива Дарко Јокић

Одлуком Научно-наставног вијећа Електротехничког факултета, Универзитета у Бањој Луци бр. 20/3.310-330/12, именована је Комисија за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја за избор у академско звање наставника за ужу научну област Аутомати...

1. Проф. др Душко Вулић, Медицински факултет Бања Лука 2. Проф. др Александар Лазаревић, Медицински факултет Бања Лука 3. Доц.др Марко Шобот, Медицински факултета Бања Лука НАУЧНО – НАСТАВНОМ ВИЈЕЋУ МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БАЈОЈ ЛУЦИ На ос...

На основу члана 54. Статута Универзитета у Бањој Луци и у складу са чланом 4. Правилника о поступку и условима избора академског особља Универзитета у Бањој Луци, Наставно-научно вијеће Архитектонско-грађевинско-геодетског факултета на својој 58. сједн...

На основу члана 54. Статута Универзитета у Бањој Луци и у складу са чланом 4. Правилника о поступку и условима избора академског особља Универзитета у Бањој Луци, Наставно-научно вијеће Архитектонско-грађевинско-геодетског факултета на својој 58. сједн...

Одлуком о именовању комисије број 08/3.1264-1/12, а у складу са чланом 71. и 91. Закона о високом образовању Републике Српске (Службени гласник Републике Српске, број 73/10, 104/11 и 84/12) Наставно-научно вијеће Факултета политичких наука у Бањој Луци...

Наставно-научно вијеће Филолошког факултета Универзитета у Бањој Луци на сједници одржаној 12. 11. 2012. године, Одлуком број: 09/3.2211-23/12 именовало је Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извештаја за избор наставника за ужу научн...