Навигација

Архива новости

На основу члана 54. и 139. Статута Универзитета у Бањалуци, те члана 4. и 5. Правилника о поступку и условима избора академског особља Универзитета у Бањалуци, Наставно-научно вијеће Медицинског факултета на сједници одржаној 10.12.2012. године, доније...

Oдлуком Наставно-научног већа Архитектонско-грађевинског факултета Универзитета у Бањој Луци бр. 14/3-­‐43/13 од 28.01.2013. године образована је Комисија за разматрање конкурсног материјала и писање извештаја за избор 2 извршиоца у звање наставника за...

На основу чланова 71. и 91. Закона о високом образовању („Службени гласник Републике Српске“ број 73/10, 104/11 и 84/12), Наставно-научно вијеће Филолошког факултета је на 42. сједници одржаној 13.03.2013. године донијело oдлуку о образовању Комисије з...

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Монтажне технологије и одржавање Здравко Миловановић

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Специфични језици - руски језик Наташа Палавестра

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Специфичне књижевности - српска књижевност Љубомир Милутиновић

Наставно-научно вeће Медицинског факултета, Универзитета у Бањалуци је на седници одржаној 10. 12. 2012. године донело одлуку бр 18-3-915/2012, којом је именована Комисија за разматрање конкурсног материјала и писање извештаја за избор у академска звањ...

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Методика разредне наставе Љубомир Милутиновић

Извјештај Комисје о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Општа историја средњег вијека Александра Костадиновић Рачић

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Технологија генетских манипулација Биљана Рогић

На основу члана 71. став (7) Закона о високом образовању ("Службени гласник Републике Српске", број: 73/10, 104/11 и 84/12) и члана 54. Статута Универзитета у Бањој Луци, Наставно-научно вијеће Економског факултета Универзитета у Бањој Луци је на II сј...

Одлуком Научно-наставног вијећа Електротехничког факултета, Универзитета у Бањој Луци бр. 20/3.1004-1039/12, од24.10.2012. године, именована је Комисија за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја за избор сарадника за ужу научну област Опш...

Одлуком Научно-наставног вијећа Електротехничког факултета, Универзитета у Бањој Луци бр. 20/3.310-331/12, именована је Комисија за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја за избор наставника за ужу научну област Телекомуникације, у сљедећ...

На основу члана 71. став (7) Закона о високом образовању ("Службени гласник Републике Српске", број: 73/10, 104/11 и 84/12) и члана 54. Статута Универзитета у Бањој Луци, Наставно-научно вијеће Економског факултета Универзитета у Бањој Луци је на I сје...

Наставно-научно вeће Медицинског факултета, Универзитета у Бањалуци је на седници одржаној 10. 12. 2012. године донело одлуку бр 18-3-915/2012, којом је именована Комисија за разматрање конкурсног материјала и писање извештаја за избор у академска звањ...

Наставно-научно вијеће Медицинског факултета, Универзитета у Бањалуци је на сједници одржаној 10.12.2012. године донијело одлуку бр. 18-3-926/2012, којом је именован Комисија за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја за избор у академско ...

Сенат Високе школе унутрашњих послова је на сједници одржаној 24. 12. 2012. године донио одлуку број 06/1-052-20-11/12 којом је формирао Комисију у саставу: 1. Др Саша Мијалковић, ванредни професор на ужој научној области: Безбједносне науке, Криминали...

Сенат Високе школе унутрашњих послова је на сједници одржаној 26. 12. 2012. године донио одлуку број 06/1-612-22-22/12 којом је формирао Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја за избор у академска звања у саставу: 1.  др Милан...

Сенат Високе школе унутрашњих послова је на сједници одржаној 26. децембра 2012. године донио одлуку број 06/1-612-22-19/12 којом је формирао Комисију у саставу: 1. Др Љиљана Машковић, редовни професор на ужој научној области: Криминалистичко – форензи...

Сенат Високе школе унутрашњих послова је на сједници одржаној 26. децембра 2012. године, донио одлуку број 06/1-612-22-21/12 којом је формирао Комисију у саставу: 1. Др Желимир Шкрбић, предавач високе школе на ужој научној области: Организација и посло...

Сенат Високе школе је на сједници одржаној 26. 12. 2012. године  донио Одлуку број: 06/1-612-22-23/12 о именовању Комисије за припремање извјештаја и приједлога за избор у звање сарадника, по расписаном конкурсу у дневним новинама „Глас Српске“ од 05.1...

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Криминалистичка тактика, методика и оператива Дарко Јокић

Одлуком Научно-наставног вијећа Електротехничког факултета, Универзитета у Бањој Луци бр. 20/3.310-330/12, именована је Комисија за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја за избор у академско звање наставника за ужу научну област Аутомати...