Навигација

Архива новости

Састав комисије: 1. Др Радислав Тошић, ванредни професор, ужа научна област: Физичка географија, Природно-математички факултет Универзитета у Бањој Луци, предсједник; 2. Др Чедомир Црногорац, редовни професор, ужа научна област: Физичка географија, При...

Одлуком Наставно-научног вијећа ПРиродно-математичког факултета Универзитета у Бањој Луци број: 19/3. 1633/13. од 18.06.2013. образована је Комисија за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја за избор у академско звање у сљедећем саставу: ...

Састав комисије: 1. Др Гордана Тешановић, ванредни професор, ужа научна област Породична медицина, Медицински факултет Универзитета у Бањој Луци, предсједник 2. Др Свјетлана Стоисављевић Шатара, редовни професор, ужа научна област фармакологија и токси...

Састав Комисије: 1. Др Ранко Шкрбић, редовни професор, ужа научна област Фармакологија и токсикологија, Медицински факултет Универзитета у Бањој Луци, предсједник 2. Др Свјетлана Стоисављевић Шатара, ужа научна област Фармакологија и токсикологија, Мед...

Састав комисије: 1. предсједник: Др Силвана Петровић, редовни професор, ужа научна област Фармакогнозија, Фармацеутски факултет Универзитета у Београду 2. члан: Др Татјана Кундаковић, ванредни професор, ужа научна област Фармакогнозија, Фармацеутски фа...

Састав Комисије:Одлуком Наставно-научног вијећа Пољопривредног факултета број 10/3.1238-56-14б/13 од 05.06.2013. године именована је Комисија у саставу: 1. Др Васкрсије Јањић, академик, редовни професор, Пољопривредни факултет Универзитета у Бањој Луци...

Наставно-научно вијеће Филолошког факултета Универзитета у Бањој Луци на сједници одржаној 17.01.2013. године, изабрало је Комисију за писање извјештаја за избор једног наставника за ужу научну област Специфичне књижевности - српска књижевност на наста...

Састав Комисије:1. Проф. др Душко Вулић Медицински факултет Бања Лука 2. Академик проф. др Миодраг Остојић Медицински факултет Београд 3. Доц. др Марко Шобот Медицински факултета Бања ЛукаНа основу члана 52. и 138 Статута Универзитета у Бањој Луци, те ...

Одлуком Наставно-умјетничког вијећа Академије умјетности Универзитета у Бањој Луци број 06-3.295-2.2/13 од 08.05.2013. године образован је Комисија за подношење извјештаја за избор у наставничко звање у сњедећем саставу: 1. Предсједник др Сања Филипови...

Састав Комисије: 1. Проф. мр Марија Јокановић, предсједник 2. Редовни професор Бранислав Петковић, члан 3. Мр Немања Марјановић, чланИзвјештај Комисије  о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу умјетничку област Репродукција музике Иван Оташевић

Састав комисије: 1. Др Владимир Костић, академик, редовни професор, ужа научна област Неурологија, Медицински факултет Универзитета у Београду, предсједник 2. Др Небојша Јовић, ванредни професор, ужа научна област Неурологија, Медицински факултет Униве...

Састав комисије: 1. Др Лазар Ранин, редовни професор, ужа научна област Медицинска микробиологија, Медицински факултет Универзитета у Београду, предсједник 2. Др Мирослав Петковић, ванредни професор, ужа научна област Медицинска микробиологија, Медицин...

Састав Комисије: 1. Др Лазо Ристић, редовни професор, ужа научна област Методологија социјалних истраживања, Факултет политичких наука Универзитета у Бањој Луци, предсједник; 2. Др Брацо Ковачевић, редовни професор, ужа научна област Теоријска социолог...

Састав Комисије: 1. Проф. др Владан Ђокић, предсједник 2. Доц. др Бранкица Милојевић, члан 3. Проф. др Миленко Станковић, чланИзвјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Архитектура унутрашњег простора и дизајн и ...

Састав Комисије: 1. др Драго Бранковић, редовни професор, Филозофски факултет у Бањој Луци на предметима Основи педагогије и Теорије васпитања, предсједник 2. др Милка Ољача, редовни професор, Филозофски факултет у Новом Саду на предметима Андрагогија,...

Састав Комисије:1. Др Спасенија Ћеранић, редовни професор за ужу научну област  Клиничка психологија, Филозофски факултет Источно Сарајево,  предсједник 2. Др Марија Бургић, редовни професор  за ужу научну област Психијатрија, Медицински факултет у Бањ...

Састав комисије: 1. предсједник: др Момир Миков, редовни професор, ужа научна област Фармакокинетика и клиничка фармација; Медицински факултет Универзитета у Новом Саду 2. члан: др Свјетлана Стоисављевић Шатара, редовни професор, ужа научна област Фарм...

Састав комисије: 1. др Јован Војиновић, редовни професор, ужа научна област Дјечија и превентивна стоматологија, Медицински факултет Универзитета у Бањој Луци, председник; 2. др Дејан Марковић, редовни професор, ужа научна област Дјечија и превентивна ...

Састав Комисије: 1. др Стево Мирјанић, редовни професор, Пољопривредни факултет, Универзитет у Бањој Луци, ужа научна област: Економика пољопривреде и рурални развој, предсједник Комисије 2. др Зорица Васиљевић, редовни професор, Пољопривредни факултет...

Састав комисије: 1. Др Јанез Копач, редовни професор, ужа научна област: Произодне технологије, Факултет за стројништво, Универзитет у Љубљани, предсједник 2. Др Павел Ковач, редовни професор, ужа научна област: Процеси обраде скидањем материјала, Факу...

Наставно-научно вијеће Филолошког факултета Универзитета у Бањој Луци на сједници одржаној 17.1.2013. године,  изабрало је Комисију за писање извјештаја за избор једног наставника за ужу научну област Специфичне књижевности – српска књижевност, на наст...

Састав комисије: Одлуком Наставно – умјетничког вијећа Академије умјетности Универзитета у Бањој Луци број 06-3.295-2.3/13 од 08.05.2013. године, образована је Комисија за подношење извјештаја за избор у сарадничко звање у саставу: 1) мр Јелена Каришик...

У складу са чл.139. став (3) Статута Универзитета у Бањој Луци и Одлуке број 02/04-3.348-40/13 којом је дана 10.04.2013. године расписан Kонкурс од стране Сената Универзитета у Бањој Луци, Научно наставно вијеће Рударског факултета Приједор је донијело...

Састав Комисије: 1. Предсједник: Др Златко Бундало, редовни професор, ужа научна област Електроника и електронски системи, Рачунарски хардвер, Електротехнички факултет Универзитет у Бањој Луци 2. Члан: Др Бранко Докић, редовни професор, ужа научна обла...

Састав Комисије: 1. Др Саша Зељковић, доцент, ужа научна област Неорганска и нуклеарна хемија, Природно-математички факултет Универзитета у Бањој Луци, предсједник2. Др Љиљана Вукић, ванредни професор, ужа научна област Еколошко инжењерство, Технолошки...