Навигација

Архива новости

На основу члана 91. Закона о високом образовању ("Службени гласник Републике Српске" број 73/10) и члана 54. Статута Универзитета у Бањој Луци, Научно-наставно вијеће Шумарског факултета на сједници одржаној 30.09.2013. године је донијело одлуку о имен...

Одлуком Наставно-научног вијећа Природно-математичког факултета Универзитета у Бањој Луци именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја за избор у звање у саставу: 1. Др Гордана Павловић Лажетић, редовни професор, уж...

Одлуком Наставно-научног вијећа Филолошког факултета Универзитета у Бањој Луци изабрана је Комисија за писање извјештаја за избор једсног наставника за ужу научну област Специфичнi језици - италијански језик на наставним предметима: Савремени италијанс...

Одлуком Наставно-научног вијећа Филолошког факултета Универзитета у Бањој Луци изабрана је Комисија за писање извјештаја за избор једсног наставника за ужу научну област Специфичнi језици - италијански језик на наставним предметима: Савремени италијанс...

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Историја и теорија ликовних умјетности

Умјетнилчко-наставно вијеће Академије умјетности Универзитета у Бањој Луци је на сједници одржаној 04.09.2013. године донијело Одлуку број 06-3.513-2.2/13 од 04.09.2013. године о образовању комисије за разматрање конкурсног материјала и писање извјешта...

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу умјетничку област Сликарство

Умјетнилчко-наставно вијеће Академије умјетности Универзитета у Бањој Луци је на сједници одржаној 04.09.2013. године донијело Одлуку број 06-3.513-2.1/13 од 04.09.2013. године о образовању комисије за разматрање конкурсног материјала и писање извјешта...

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Међународна економија

На основу члана 71. став (7) Закона о високом образовању ("Службени гласник Републике Српске", број: 73/10, 104/11 и 84/12) и члана 54. Статута Универзитета у Бањој Луци, Наставно-научно вијеће Економског факултета Универзитета у Бањој Луци је на сједн...

На основу члана 91. Закона о високом образовању ("Службени гласник Републике Српске", бр. 73/10, 104/11 и 84/12) те члана 54. Статута Универзитета у Бањој Луци, Наставно-научно вијеће Факултета физичког васпитања и спорта у Бањој Луци је на 8. редовној...

Одлуком Наставно-научног вијећа Електротехничког факултета Универзитета у Бањој Луци број: 20/3.438-464/13  од 21.06.2013. године именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја за избор у звање у саставу: 1. Др Славко...

Одлуком Наставно-научног вијећа Природно-математичког факултета Универзитета у Бањој Луци број: 02/04-3.2245-25/13  именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја за избор у звање у саставу: 1. Др Цвијан Крсмановић, ре...

Одлуком Наставно-научног вијећа Филозофског факултета Универзитета у Бањој Луци изабрана је Комисија за писање извјештаја за избор једног наставника за ужу научну област Национална историја. Комисија у саставу1. Др Дарко Гавриловић, редовни професор за...

Одлуком Наставно-научног вијећа Природно-математичког факултета Универзитета у Бањој Луци број: 02/04-3.2245-25/13  именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја за избор у звање у саставу:1. Др Ђуро Паунић, редовни п...

Одлуком Наставно-научног вијећа Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци број: 01/04.2-3437-15/12 од 03.12.2012. године именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја за избор у звање у саставу: 1. Др Смиљка Циц...

Одлуком Наставно-научног вијећа Природно-математичког факултета Универзитета у Бањој Луци број: 01/04-2.2137-22/13 од 23.08.2013. године именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја за избор у звање у саставу: 1. Др ...

Одлуком Наставно-научног вијећа Природно-математичког факултета Универзитета у Бањој Луци број: 02/04-3.2245-25/13 од 31.07.2013. године именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја за избор у звање у саставу: 1. Ака...

Наставно-научно вијеће Факултета политичких наука на 48. сједници одржаној 15.07.2013. године донијело је одлуку о именовању Комисије у саставу: 1. Др Бранко Ћопић, ванредни професор, ужа научна област Подручја социјалног рада, Факултет за специјалну е...

На основу члана 91. Закона о високом образовању ("Службени гласник Републике Српске бр. 73/10, 104/11, 84/12), члана 54. Статута Универзитета у Бањој Луци и члана 20. Машинског факултета Универзитета у Бањој Луци, Наставно-научно вијеће Машинског факул...

Одлуком број 09/3.1-20/13, која је донесена на 40. сједници Наставно-научног вијећа Филолошког факултета Универзитета у Бањој Луци одржаној дана 17.01.2013. (одлука израђена 28.01.2013.), изабрана је Комисија за писање извјештаја за избор једсног наста...

Одлуком Наставно-научног вијећа Филолошког факултета Универзитета у Бањој Луци број: 01/04-2-2137-22/13 од 23.08.2013. године именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја за избор у звање у саставу: 1. Др Алиса Имамо...

Одлуком Наставно-научног вијећа Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци број: 02/04-3.632-105/13 од 04.04.2013. године именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја за избор у звање у саставу: 1. Проф. др Бран...

Одлуком Наставно-научног вијећа Филолошког факултета Универзитета у Бањој Луци именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја за избор у звање у саставу:1. Др Божинка Петронијевић, редовни професор, ужа научна област Њ...

Одлуком Наставно-научног вијећа Филозофског факултета Универзитета у Бањој Луци именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја за избор у звање у саставу: 1. Др Драго Бранковић, редовни професор, ужа научна област Осно...

Одлуком Наставно-научног вијећа Филозофског факултета Универзитета у Бањој Луци број 02/04-3.1537-101/13, именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја за избор у звање у саставу: 1. Др Марко Шуица, доцент, предсједни...

Одлуком Наставно-научног вијећа Филозофског факултета Универзитета у Бањој Луци именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја за избор у звање у саставу: 1. Др Спасенија Ћеранић, редовни професор, ужа научна област Кл...