Навигација

Архива новости

1. Проф. др Душко Вулић, Медицински факултет Бања Лука 2. Проф. др Александар Лазаревић, Медицински факултет Бања Лука 3. Доц.др Марко Шобот, Медицински факултета Бања Лука НАУЧНО – НАСТАВНОМ ВИЈЕЋУ МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БАЈОЈ ЛУЦИ На ос...

На основу члана 54. Статута Универзитета у Бањој Луци и у складу са чланом 4. Правилника о поступку и условима избора академског особља Универзитета у Бањој Луци, Наставно-научно вијеће Архитектонско-грађевинско-геодетског факултета на својој 58. сједн...

На основу члана 54. Статута Универзитета у Бањој Луци и у складу са чланом 4. Правилника о поступку и условима избора академског особља Универзитета у Бањој Луци, Наставно-научно вијеће Архитектонско-грађевинско-геодетског факултета на својој 58. сједн...

Одлуком о именовању комисије број 08/3.1264-1/12, а у складу са чланом 71. и 91. Закона о високом образовању Републике Српске (Службени гласник Републике Српске, број 73/10, 104/11 и 84/12) Наставно-научно вијеће Факултета политичких наука у Бањој Луци...

Наставно-научно вијеће Филолошког факултета Универзитета у Бањој Луци на сједници одржаној 12. 11. 2012. године, Одлуком број: 09/3.2211-23/12 именовало је Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извештаја за избор наставника за ужу научн...

На основу чланова 71. и 91. Закона о високом образовању („Службени гласник Републике Српске“ број 73/10, 104/11 и 84/12), Наставно-научно вијеће Филолошког факултета је на 37. сједници одржаној 15.10.2012. године донијело oдлуку о образовању Комисије з...

Одлуком Наставно-научног вијећа Природно-математичког факултета Универзитета у Бањалуци број 2752/12 од 12.12.2012. године именовани смо у Комисију за избор једног сарадника на ужу научну област Математичка анализа и примјене у сљедећем саставу: 1. Про...

Наставно-научно веће Филозофског факултета Универзитета у Бања Луци на седници одржаној 08.10.2012. године, изабрало  је у Комисију за писање извештаја за избор једног наставника за ужу научну област Методика разредне наставе на наставном предмету Мето...

Научно-наставно вијеће Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци насједници одржаној 10.12.2012. донијело је одлуку бр. 18-3-925/2012 којом је формиранаКомисија за писање извјештаја за избор сарадника за ужу научну област Породичнамедицина у сљед...

Наставно-научно вијеће Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци на сједници одржаној 10.12.2012. године, одлуком број: 18-3-923/2012 именовало је Комисију за писање извјештаја за избор сарадника за ужу научну област ХУМАНА ГЕНЕТИКА, у саставу: 1...

Наставно-научно вијеће Медицинског факултета у Бањој Луци, на сједници одржаној 24.10. 2012. године, донијело је Одлуку бр 18-3-742 којом је образована Комисија за разматрање конкурсног материјала и писање изјештаја за избор наставника Медицинског факу...

Одлуком Наставно-научног вијећа Архитектонско-грађевинског факултета Универзитета у Бањој Луци број 14/3.1395/12 од 28.11.2012. године, образована је Комисија за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја за избор у академско звање сарадника ...

Одлуком Наставно-научног вијећа Архитектонско-грађевинског факултета Универзитета у Бањој Луци број 14/3.1394/12 од 28.11.2012. године, образована је Комисија за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја за избор у академско звање сарадника ...

Одлуком Наставно-научног вијећа Архитектонско-грађевинског факултета Универзитета у Бањој Луци број 14/3.1393/12 од 28.11.2012. године, образована је Комисија за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја за избор у академско звање сарадника ...

На основу члана 71. став 7 Закона о високом образовању (Службени гласник Републике Српске број 73/10 и 104/11 и члана 54. Статута Универзитета у Бања Луци), Наставно-умјетничко вијеће Академије умјетности је на сједници одржаној дана 28.11.2012. године...

КОМИСИЈА ЗА ПИСАЊЕ ИЗВЕШТАЈА Сенату Универзитета у Бања Луци - посредством Наставно-умјетничког вијећа Академије умјетности Одлуком Наставно-умјетничког вијећа Академије умјетности Универзитета у Бања Луци бр. 06-3.578-3.1/12 од 28.11.2012. године, име...

Наставно-научно веће Медицинског факултета, Универзитета у Бањој Луци је на седници одржаној 10.12.2012. године донело одлуку бр. 18-3-918/2012 којом је именована Комисија за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја за избор наставника за у...

Наставно-научно вијеће Медицинског факултета, Универзитета у Бањој Луци је на седници одржаној 10.12.2012. године донело одлуку бр. 18-3-889/2012 којом је именована Комисија за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја за избор у академско з...

Наставно-научном вијећу Медицинског факултета Универзитета у Бањалуци Сенату Универзитета у Бањалуци На основу члана 52. и 138. Статута Универзитета у Бањалуци, те члана 4. и 5. Правилника о поступку и условима избора академског особља Универзитета у Б...

Наставно-научно веће Медицинског факултета, Универзитета у Бањој Луци је на седници одржаној 10.12.2012. године донело одлуку бр. 18-3-922/2012 којом је именована Комисија за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја за избор у академско зва...

На основу члана 54. и 139. Статута Универзитета у Бањалуци, те члана 4. и 5. Правилника о пуступку и условима избора академског особља Универзитета у Бањалуци, Наставно-научно вијеће Медицинског факултета на сједници одржаној 10.12.2012. године, доније...

 На основу члана 54. и 139. Статута Универзитета у Бањој Луци, те члана 4. и 5. Правилника о поступку и условима избора академског особља Универзитета у Бањој Луци, Наставно – научно вијеће Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци, на сједници о...

Наставно-научно вијеће Медицинског факултета Универзитета у Бањалуци, на сједници одржаној дана 10.12.2012. донијело је одлуку број 18-3-916/2012 о образовању Комисије за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја за избор наставника за ужу н...