Навигација

Архива новости

Одлуком Наставно-научног вијећа Технолошког факултета Универзитета у Бањој Луци број: 02/04-3.3720-22/13 од 01.11.2013. године образована је Комисија за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја за избор у академско звање у сљедећем саставу:...

Одлуком Наставно-научног вијећа Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја у саставу: 1. Др Радивој Брдар, редовни професор, ужа научна област Хирургија, Медицински ф...

Одлуком Наставно-научног вијећа Природно-математичког факултета Универзитета у Бањој Луци именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја за избор у академско звање у сљедећем саставу:1. Академик Стеван Пилиповић, редов...

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу умјетничку област Репродукција музике

Умјетничко-наставно вјеће Академије умјетности Универзитета у Бањој Луци на сједници одржаној 13. 11. 2013. године донијело је Одлуку бр. 06-3.674-10.1/13 од дана 13. 11. 2013. године о образовању комисије за подношење извјештаја за избор у наставничко...

Одлуком Наставно-научног вијећа Технолошког факултета Универзитета у Бањој Луци број: 15/3.2784-7.1/13 од 17.12.2013. године образована је Комисија за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја за избор уакадемско звање у сљедећем саставу:1. ...

Одлуком Наставно-научног вијећа Природно-математичког факултета Универзитета у Бањој Луци именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја за избор у звање у саставу: 1. Др Оливера Шашић, ванредни професор, ужа научна об...

Одлуком Наставно-научног вијећа Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја за избор у звање у саставу:1. Др Бранислав Будаков, редовни професор, Медицински факултет У...

Одлуком Наставно-научног вијећа Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја за избор у звање у саставу:1. Др Марија Кулаузов, редовни професор, ужа научна област Медиц...

Одлуком Наставно-научног вијећа Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја за избор у звање у саставу:1. Др Предраг Грубор, редовни професор, ужа научна област Хирург...

Одлуком Наставно-научног вијећа Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја за избор у звање у саставу:1. Др Јован Војиновић, редовни професор, ужа научна област Дјечи...

Одлуком Наставно-научног вијећа Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја за избор у звање у саставу: 1. Др Јасминка Николић, редовни професор, ужа научна област Мед...

Одлуком Наставно-научног вијећа Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја за избор у звање у саставу: 1. Др Славољуб Живковић, редовни професор, ужа научна област Бо...

Одлуком Наставно-научног вијећа Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја за избор у звање у саставу:1. Др Богдан Зрнић, редовни професор, ужа научна област: Дермато...

Одлуком Наставно-научног вијећа Природно-математичког факултета Универзитета у Бањој Луци именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја за избор у звање у саставу: 1. Др Радана Ђуђић, редовни професор, ужа научна обла...

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу умјетничку област Умјетничко-теоријске дисциплине

Одлуком Умјетничко-наставног вијећа Академије умјетности Универзитета у Бањој Луци именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја, у саставу: 1. Др Санда Додик, доцент, ужа умјетничка област: Умјетничко-теоријске дисци...

Одлуком Наставно-научног вијећа Филолошког факултета Универзитета у Бањој Луци именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја, у саставу:1. Др Милан Драгичевић, редовни професор, ужа научна област: Специфични језици - ...

Одлуком Наставно-научног вијећа Високе школе унутрашњих послова Универзитета у Бањој Луци именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја, у саставу:1. Др Љубиша Прерадовић, ванредни професор, Архитектонско-грађевински ...

Одлуком Наставно-научног вијећа Високе школе унутрашњих послова Универзитета у Бањој Луци именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја, у саставу:1. Др Милан Гужвица, ванредни професор, Висока школа унутрашњих послов...

Одлуком Наставно-научног вијећа Високе школе унутрашњих послова Универзитета у Бањој Луци именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја, у саставу:1. Др Горан Бошковић, ванредни професор, ужа научна област: Криминалис...

Одлуком Наставно-научног вијећа Високе школе унутрашњих послова Универзитета у Бањој Луци именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја, у саставу:1. Др Миле Шикман, професор високе школе, предсједник2. Др Горан Бошко...

Одлуком Наставно-научног вијећа Високе школе унутрашњих послова Универзитета у Бањој Луци именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја, у саставу:1. Др Саша Мијалковић, ванредни професор, ужа научна област Безбједнос...

Одлуком Наставно-научног вијећа Филолошког факултета Универзитета у Бањој Луци именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја, у саставу:1. Др Божинка Петронијевић, редовни професор, ужа научна област: Њемачки језик, Ф...

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу умјетничку област Умјетничко-теоријске дисциплине

Одлуком Наставно-умјетничког вијећа Академије умјетности Универзитета у Бањој Луци именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја, у саставу:1. Мр Ванеса Кременовић, ванредни професор, ужа умјетничка област: Умјетничко...

Одлуком Наставно-научног вијећа Електротехничког факултета Универзитета у Бањој Луци именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја, у саставу:1. Проф. др Петар Марић, предсједник2. Проф. др Милорад Божић, члан3. Проф....