Навигација

Архива новости

Одлуком Наставно-научног вијећа Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја за избор у звање у саставу:1. Др Бранислава Јаковљевић, ванредни професор, ужа научна облас...

Одлуком Наставно-научног вијећа Факултета политичких наука Универзитета у Бањој Луци именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја, у саставу: 1. Др Миодраг Ромић, ванредни професор, ужа научна област: Посебне социоло...

Одлуком Наставно-научног вијећа Електротехничког факултета Универзитета у Бањој Луци именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја, у саставу: 1. Др Петар Матић, доцент, ужа научна област: Електроенергетика, Електроте...

Одлуком Наставно-научног вијећа Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја за избор у звање у саставу:1. Акадмик Небојша Радуновић, редовни професор, ужа научна облас...

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Пословне финансије

Одлуком Наставно-научног вијећа Економског факултета Универзитета у Бањој Луци именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја за избор у звање у саставу: 1. Др Ново Плакаловић, председник;2. Др Новак Кондић, члан3. Др ...

Одлуком Наставно-научног вијећа Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја за избор у звање у саставу:1. Др Славољуб Живковић, редовни професор, ужа научна област Бол...

Одлуком Наставно-научног вијећа Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја у саставу: 1. Др Нурка Прањић, редовни професор, ужа научна област Медицина рада и спорта, ...

Одлуком Наставно-научног вијећа Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја у саставу: 1. Академик Драгољуб Мирјанић, предсједник;2. Др Југослав Стахов, члан;3. Др Зор...

Одлуком Наставно-научног вијећа Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја у саставу:1. Др Предраг Грубор, редовни професор, ужа научна област Хирургија, Медицински ф...

Исправка техничке грешке у Одлуци о именовању Комисије за избор наставника за ужу научну област ,,Прехрамбене технологије намирница животињског поријекла“ од 20.01.2014. године

Одлуком Наставно-научног вијећа Технолошког факултета Универзитета у Бањој Луци број: 02/04-3.3720-22/13 од 01.11.2013. године образована је Комисија за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја за избор у академско звање у сљедећем саставу:...

Одлуком Наставно-научног вијећа Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја у саставу: 1. Др Радивој Брдар, редовни професор, ужа научна област Хирургија, Медицински ф...

Одлуком Наставно-научног вијећа Природно-математичког факултета Универзитета у Бањој Луци именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја за избор у академско звање у сљедећем саставу:1. Академик Стеван Пилиповић, редов...

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу умјетничку област Репродукција музике

Умјетничко-наставно вјеће Академије умјетности Универзитета у Бањој Луци на сједници одржаној 13. 11. 2013. године донијело је Одлуку бр. 06-3.674-10.1/13 од дана 13. 11. 2013. године о образовању комисије за подношење извјештаја за избор у наставничко...

Одлуком Наставно-научног вијећа Технолошког факултета Универзитета у Бањој Луци број: 15/3.2784-7.1/13 од 17.12.2013. године образована је Комисија за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја за избор уакадемско звање у сљедећем саставу:1. ...

Одлуком Наставно-научног вијећа Природно-математичког факултета Универзитета у Бањој Луци именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја за избор у звање у саставу: 1. Др Оливера Шашић, ванредни професор, ужа научна об...

Одлуком Наставно-научног вијећа Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја за избор у звање у саставу:1. Др Бранислав Будаков, редовни професор, Медицински факултет У...

Одлуком Наставно-научног вијећа Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја за избор у звање у саставу:1. Др Марија Кулаузов, редовни професор, ужа научна област Медиц...

Одлуком Наставно-научног вијећа Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја за избор у звање у саставу:1. Др Предраг Грубор, редовни професор, ужа научна област Хирург...

Одлуком Наставно-научног вијећа Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја за избор у звање у саставу:1. Др Јован Војиновић, редовни професор, ужа научна област Дјечи...

Одлуком Наставно-научног вијећа Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја за избор у звање у саставу: 1. Др Јасминка Николић, редовни професор, ужа научна област Мед...

Одлуком Наставно-научног вијећа Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја за избор у звање у саставу: 1. Др Славољуб Живковић, редовни професор, ужа научна област Бо...

Одлуком Наставно-научног вијећа Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја за избор у звање у саставу:1. Др Богдан Зрнић, редовни професор, ужа научна област: Дермато...

Одлуком Наставно-научног вијећа Природно-математичког факултета Универзитета у Бањој Луци именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја за избор у звање у саставу: 1. Др Радана Ђуђић, редовни професор, ужа научна обла...