Навигација

Архива новости

Одлуком Наставно-научног вијећа Филолошког факултета Универзитета у Бањој Луци именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја, у саставу:1. Др Оливера Дурбаба, ванредни професор, ужа научна област: Германистика, Филоло...

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор наставника у звање ванредног професора за ужу научну област Међународно право

Одлуком Наставно-Научног вијећа Правног факултета Универзитета у Бањој Луци именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја, у саставу: 1. Академик проф. др Витомир Поповић, предсједник 2. Проф. др Весна Казазић, чл...

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Регионална географија

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Регионална географија др Миленко Живковић

Одлуком Наставно-научног вијећа Природно-математичког факултета Универзитета у Бањој Луци именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја за избор у звање у саставу: 1. Др Мирко Грчић, редовни професор, ужа научна облас...

Одлуком Наставно-научног вијећа Природно-математичког факултета Универзитета у Бањој Луци именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја за избор у звање у саставу: 1. Др Миленко Живковић, доцент, ужа научна област Рег...

Извјештај Комисије за избор у звање наставника и сарадника у академска звања, ужа научна област Силвиекологија објављен на wеб-страници Универзитета 25.03.2014.године.Разматран је и усвојен на V сједници ННВ Шумарског факултета Универзитета у Бањој Луц...

Одлуком Наставно-научног вијећа Машинског факултета Универзитета у Бањој Луци именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја, у саставу: 1. Др Здравко Миловановић, редовни професор, ужа научна област: Хидро и термоенер...

На основу члана 91. Закона о високом образовању („Службени гласник Републике Српске“, бр. 73/10, 104/11 и 84/12) те члана 54. Статута Универзитета у Бањој Луци, Наставно-научно вијеће Факултета физичког васпитања и спорта у Бањој Луци је на 6. редовној...

На основу чланова 71. и 91. Закона о високом образовању ("Службени гласник Републике Српске" број 73/10, 104/11 и 84/12), Наставно-научно вијеће Филолошког факултета је на 54. сједници одржаној 12.03.2014. године Одлуку број: 09/3.293-17-7/14 о образов...

Одлуком Наставно-научног вијећа Природно-математичког факултета Универзитета у Бањој Луци именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја за избор у звање у саставу: 1. Др Васо Бојанић, редовни професор, ужа научна обла...

Одлуком Наставно-научног вијећа Природно-математичког факултета Универзитета у Бањој Луци именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја за избор у звање у саставу: 1. Др Васо Бојанић, редовни професор, ужа научна обла...

Одлуком Наставно-научног вијећа Технолошког факултета Универзитета у Бањој Луци број: 15/3.524-8.1/14 именовани смо у Комисију за писање извјештаја по расписаном Конкурсу објављеном у дневном листу "Глас Српске" од 19.02.2014. године за избор сарадника...

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу умјетничку област Графички дизајн

Одлуком Умјетнилчко-наставног вијећа Академије умјетности Универзитета у Бањој Луци именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја, у саставу:1. Др Горан В. Јанковић, доцент, ужа умјетничка област Графички дизајн, Шеф ...

На основу члана 91. Закона о високом образовању (Службени гласник Републике Српске, број: 73/10, 104/11 и 84/12), те члана 54. Статута Универзитета у Бањој Луци, Наставно-научног вијећа Факултета физичког васпитања и спорта је на 6. редовној сједници о...

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу умјетничку област Историја и терија ликовне умјетности

Одлуком Умјетнилчко-наставног вијећа Академије умјетности Универзитета у Бањој Луци именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја, у саставу: 1. Др Миланка Тодић, редовни професор, ужа научна област Историја и теорија...

Одлуком Наставно-Научног вијећа Филозофског факултета Универзитета у Бањој Луци именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја, у саставу:1. Др Василије Гвозденовић, ванредни професор за ужу научну област Општа психоло...

Одлуком Наставно-Научног вијећа Филозофског факултета Универзитета у Бањој Луци именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја, у саставу:1. Др Татјана Стефановић-Станојевић, редовни професор, ужа научна обаст Развојна...

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Заштита насљеђа, физика и материјали у архитектури

Одлуком Наставно-научног вијећа Архитектонско-грађевинског факултета Универзитета у Бањој Луци број 14/3.242/14 од 25. фебруара 2014. године, образована је Комисија за писање Извјештаја по расписаном Конкурсу за избор у звање наставника за ужу научну о...

Одлуком Наставно-Научног вијећа Филозофског факултета Универзитета у Бањој Луци именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја, у саставу:1. Др Владимир Хедрих, ванредни професор за ужу научну област Психологија, Филоз...

Одлуком Наставно-научног вијећа Машинског факултета Универзитета у Бањој Луци именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја, у саставу: 1. Др Перо Петровић, редовни професор, ужа научна област: Термотехника, Машински ...

Одлуком Наставно-Научног вијећа Филозофског факултета Универзитета у Бањој Луци именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја, у саставу:1. Др Ненад Сузић, редовни професор, уже научне области: Општа педагогија и Мето...

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Фармакогнозија

Одлуком Наставно-научног вијећа Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја за избор у звање у саставу: 1. Др Силвана Петровић, редовни професор, ужа научна област : Ф...

Одлуком Наставно-научног вијећа Природно-математичког факултета Универзитета у Бањој Луци именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја за избор у академско звање у сљедећем саставу:1. Др Владимир Јовановић, ванредни ...

Одлуком Наставно-научног вијећа Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја за избор у звање у саставу: 1. Др Соте Владимиров, редовни професор, ужа научна област : Фа...