Навигација

Архива новости

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Кинезиологија у спорту

На приједлог Наставно-научног вијећа Факултета физичког васпитања и спорта од 22.02.2014. године, Сенат Универзитета у Бањој Луци је на 29. сједници одржаној 19.06.2014. године, донио Одлуку бр. 02/04-3.2084-6/14 да се распише Конкурс за избор наставни...

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Историја права и државе

Одлуком Наставно-Научног вијећа Правног факултета Универзитета у Бањој Луци именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја, у саставу: 1. Проф. др Никола Мојовић, Правни факултет, Универзитет у Бањој Луци, предсједн...

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Површинска експлоатација минералних сировина

Наставно-научног вијећа Рударског факултета у Приједору Универзитета у Бањој Луци је донијело одлуку број 21/3.363/14 дана 10.07.2014. године о формирању Комисије за размарање конкурсног материјала и писање Извјештаја за избор у звање наставника, у сље...

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Новинарство

Наставно-научно вијеће Факултета политичких наука Универзитета у Бањој Луци именовало је Комисију Одлуком број: 08/3.611-5-1/14 од 14.05.2014. године у сљедећем саставу: 1. Др Јелена Воћкић-Авдагић, редовни професор, ужа научна област: Журналистика и к...

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Шумарска генетика и оснивање шума

Одлуком Научно-наставног вијећа Шумарског факултета Универзитета у Бањој Луци именовани смо у Комисију за разматрање конкурског материјала и писање извјештаја за избор у звање у саставу: 1. Др Саша Орловић, редовни професор Пољопривредног факултета Уни...

 Извештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор наставника у звање за ужу научну  област Мотори и моторна возила

Извештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор наставника у звање за ужу научну област Мотори и моторна возила

Извјештај Комисије за писaње извјештаја за избор доцента за ужу научну област Микробиологија, биологија ћелије

Одлуком Наставно-Научног вијећа Природно-математичког факултета Универзитета у Бањој Луци именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја, у саставу: 1. Др Живојин Ерић, редовни професор, ужа научна област: Микробиологи...

Извјештај Комисије за писaње извјештаја за избор наставника за ужу научну област Прехрамбене технологије намирница биљног поријекла

Извјештај Комисије за писaње извјештаја за избор наставника за ужу научну област Прехрамбене технологије намирница биљног поријекла

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Интегрална заштита шумских екосистема

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Интегрална заштита шумских екосистема

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Еколошко инжењерство

Одлуком Наставно-научног вијећа Технолошког факултета Универзитета у Бањој Луци број: 15/3.1440-4,1/14 именовани смо у Комисију за писање извјештаја по расписаном Конкурсу објављеном у дневном листу "Глас Српске" од 02.07.2014. године за избор наставни...

Извјештај Комисије за писање извјештаја за избор наставника за ужу научну област Архитектонске конструкције, инсталације, технологија грађења, еколошки инжењеринг и менаџмент у архитектури

Извјештај Комисије за писање извјештаја за избор наставника за ужу научну област Архитектонске конструкције, инсталације, технологија грађења, еколошки инжењеринг и менаџмент у архитектури

Извјештај Комисије за писање извјештаја за избор наставника за ужу научну област Електрохемијско инжењерство

Др Миомир Павловић, редовни професор Технолошког факултета у Зворнику, Универзитет у Источном Сарајеву, ужа научна област Електрохемијско инжењерство, предсједник др Љиљана Вукић, ванредни професор Технолошког факултета Универзитета у Бањој Луци, ужа н...

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Подземна експлоатација минералних сировина

На основу Одлуке Сената Универзитета у Бањој Луци број 01/04-2.2295/14 од 27.06.2014. године о расписивању Конкурса за избор наставника за ужу научну област Подземна експлоатација минералних сировина пријавила су се два кандидата: 1. др. Слободан Мајст...

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Операциона истраживања

Одлуком Наставно-научног вијећа Економског факултета Универзитета у Бањој Луци именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја, у саставу: 1. Др Станко Станић, редовни професор, ужа научна област: Операциона истраживања...

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Породична медицина

Одлуком Наставно-научног вијећа Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја за избор у звање у саставу:1. Др Geoffrey Hodgetts, редовни професор, ужа научна област Пор...

ИЗМЈЕЊЕН Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Специфични језици - француски језик

Одлуком Наставно-научног вијећа Филолошког факултета Универзитета у Бањој Луци именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја, у саставу: 1. Др Ненад Крстић, редовни професор, ужа научна област:  Специфични језици - фр...

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Кинезиологија у спорту

На сједници Наставно-научног вијећа Факултета физичког васпитања и спорта Универзитета у Бањој Луци одржаној 14.02.2014. године донијета је одлука да се распише Конкурс за избор наставника на ужој научној области Кинезиологија у спорт. На основу члана ...

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Фармакогнозија

Одлуком Наставно-научног вијећа Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја за избор у звање у саставу:1. Др Силвана Петровић, редовни професор, ужа научна област Фарм...