Навигација

Архива новости

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Специфични језици - италијански језик

Одлуком Наставно-научног вијећа Филолошког факултета Универзитета у Бањој Луци именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја, у саставу: 1. Др Danilo Capasso, ванредни професор, ужа научна област: Специфични језици - ...

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Специфични језици - њемачки језик

Одлуком Наставно-научног вијећа Филолошког факултета Универзитета у Бањој Луци именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја, у саставу: 1. Др Гордана Ристић, доцент, ужа научна област: Њемачки језик, Филозофски факул...

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Специфичне књижевности - француска књижевност

Одлуком Наставно-научног вијећа Филолошког факултета Универзитета у Бањој Луци именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја, у саставу: 1. Др Радана Лукајић, доцент, ужа научна област: Специфичне књижевности - францу...

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Кинезиологија у спорту

На 6. редовној сједници Наставно-научног вијећа Факултета физичког васпитања и спорта Универзитета у Бања Луци одржаној 20.03.2014. године донијета је Одлука (Број: 11-3.392-9/14) да се распише конкурс за избор наставника на ужој научној области Кинези...

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Урбано и рурално планирање

Одлуком Наставно-научног вијећа Природно-математичког факултета Универзитета у Бањој Луци именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја за избор у звање у саставу: 1. Др Рајко Гњато, редовни професор, ужа научна облас...

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Регионална географија

Одлуком Наставно-научног вијећа Природно-математичког факултета Универзитета у Бањој Луци именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја за избор у звање у саставу: 1. Др Рајко Гњато, редовни професор, ужа научна облас...

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Мотори и моторна возила

Одлуком Наставно-научног вијећа Машинског факултета Универзитета у Бањој Луци именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја, у саставу:1. Др Александар Милашиновић, ванредни професор, ужа научна област Мотори и моторн...

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Кинезиолошка рекреација и кинезитерапија

На 9. редовној сједници Наставно-научног вијећа Факултета физичког васпитања и спорта Универзитета у Бањој Луци, одржаној 26.06.2014. године, донијета је Одлука број 11/3.893/14, о утврђивању приједлога за расписивање конкурса за избор наставника у ужу...

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Повшинска експлоатација минералних сировина

Одлуком Наставно-Научног вијећа Рударског факултета у Приједору Универзитета у Бањој Луци именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја, у саставу:1. Др Владимир Малбашић, ванредни професор, ужа научна област: Површин...

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Кривично право и кривично процесно право

Одлуком Наставно-Научног вијећа Правног факултета Универзитета у Бањој Луци именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја, у саставу: 1. Др Миодраг Симовић, редовни професор, ужа научна област: Кривично право и кри...

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Теорија, методика и методологија у физичком васпитању и спорту

Одлуком Наставно-Научног вијећа Факултета физичког васпитања и спорта Универзитета у Бањој Луци именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја, у саставу:1. Др Момчило Пелемиш, редовни професор у ужој научној области С...

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Кинезиологија у спорту

Одлуком Наставно-Научног вијећа Факултета физичког васпитања и спорта Универзитета у Бањој Луци именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја, у саставу: 1. Др Мидхат Мекић, редовни професор, ужа научна област Тимски ...

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Теорија, методика и методологија у физичком васпитању и спорту

Одлуком Наставно-Научног вијећа Факултета физичког васпитања и спорта Универзитета у Бањој Луци именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја, у саставу:1. Др Раденко Добраш, доцент, ужа научна област Теорија, методик...

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Национална историја

Одлуком Наставно-Научног вијећа Филозофског факултета Универзитета у Бањој Луци именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја, у саставу: 1. Др Горан Латиновић, доцент, ужа научна област Национална историја, Филозофск...

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Телекомуникације

Одлуком Научно-наставног вијећа Електротехничког факултета Универзитета у Бањој Луци, именована је Комисија за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја за избор наставника за ужу научну област Телекомуникације, у сљедећем саставу:1. Др Горд...

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Управно право и управа

Одлуком Наставно-Научног вијећа Правног факултета Универзитета у Бањој Луци именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја, у саставу: 1. Др Петар Кунић, редовни професор, ужа научна област: Управно право и управа, ...

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Кинезиолошка рекреација и кинезитерапија

На 6. редовној сједници Наставно-научног вијећа Факултета физичког васпитања и спорта Универзитета у Бањој Луци, одржаној 20.03.2014. године, донијета је Одлука број 11/3.392-9/14, о утврђивању приједлога за расписивање конкурса за избор наставника у у...

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Општа електротехника

Одлуком Наставно-научног вијећа Електротехничког факултета Универзитета у Бањој Луци именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја, у саставу: 1. Др Зденка Бабић, редовни професор, ужа научна област Општа електротехни...

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Техничке механике у грађевинарству

Одлука Сената Универзитета у Бањој Луци, број: 01/04-2.2295/14 од 27.06.2014. године. Одлука Научно-наставног вијећа Архитектонско-грађевинског факултета о утврђивању приједлога за расписивање конкурса за избор у академско звање, број 14/3.236/14, од 2...

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Специфични језици - српски језик

Одлуком бр. 09/3.1018-12а/14. од 07.07.2014. године Наставно-научног вијећа Филолошког факултета Универзитета у Бањој Луци је именовало Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја, у саставу: 1. Др Милош Ковачевић, редовни професор...

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Кинезиологија у спорту

На 5. редовној сједници Наставно-научног вијећа Факултета физичког васпитања и спорта Универзитета у Бањој Луци, оджаној 20.02.2014. године, донијета је Одлука број 11/3.227-4/14, о утврђивању приједлога за расписивање конкурса за избор сарадника у ужу...

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Кинезиологија у спорту

На приједлог Наставно-научног вијећа Факултета физичког васпитања и спорта од 22.02.2014. године, Сенат Универзитета у Бањој Луци је на 29. сједници одржаној 19.06.2014. године, донио Одлуку бр. 02/04-3.2084-6/14 да се распише Конкурс за избор наставни...

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Историја права и државе

Одлуком Наставно-Научног вијећа Правног факултета Универзитета у Бањој Луци именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја, у саставу: 1. Проф. др Никола Мојовић, Правни факултет, Универзитет у Бањој Луци, предсједн...

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Површинска експлоатација минералних сировина

Наставно-научног вијећа Рударског факултета у Приједору Универзитета у Бањој Луци је донијело одлуку број 21/3.363/14 дана 10.07.2014. године о формирању Комисије за размарање конкурсног материјала и писање Извјештаја за избор у звање наставника, у сље...

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Новинарство

Наставно-научно вијеће Факултета политичких наука Универзитета у Бањој Луци именовало је Комисију Одлуком број: 08/3.611-5-1/14 од 14.05.2014. године у сљедећем саставу: 1. Др Јелена Воћкић-Авдагић, редовни професор, ужа научна област: Журналистика и к...