Навигација

Архива новости

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Мотори и моторна возила

Одлуком Наставно-научног вијећа Машинског факултета Универзитета у Бањој Луци именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја, у саставу:1. Др Снежана Петковић, редовни професор, ужа научна област Мотори и моторна возил...

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Анатомија

Одлуком Наставно-научног вијећа Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја за избор у звање у саставу: 1. Др Зденка Кривокућа, редовни професор, ужа научна област Ана...

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Машинске конструкције

Одлуком Наставно-научног вијећа Машинског факултета Универзитета у Бањој Луци именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја, у саставу: 1. Др Милан Тица, доцент, ужа научна област: Машинске конструкције, Машински факу...

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Аналитичка хемија

На основу члана 71. подтачка (7) став е) Закона о високом образовању ("Службени гласник Републије Српске", број 73/10, 104/11, 84/12 и 108/13) и члана 54. Статута Универзитета у Бањој Луци, Наставно-научно вијеће Природно-математичког факултета на 159....

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Урбанизам и планирање простора

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање доцента за ужу научну област Урбанизам и планирање простора - др Невена Новаковић

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор сарадника за ужу научну област Архитектонске конструкције, инсталације, технологија грађења, еколошки инжењеринг и менаџмент у архитектури

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор сарадника за ужу научну област Архитектонске конструкције, инсталације, технологија грађења, еколошки инжењеринг и менаџмент у архитектури Уна Умићевић

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор наставника за ужу научну област Грађевинске конструкције

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор наставника за ужу научну област Грађевинске конструкције - доц. др Снежана Митровић

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Организација и технологија грађења и грађевински менаџмент

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Организација и технологија грађења и грађевински менаџмент - доц. др Снежана Митровић

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање ванредног професора на ужу умјетничку област Сликарство

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање ванредног професора на ужу умјетничку област Сликарство - мр Леонила Јочић

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање доцената за ужу научну област Стоматолошка протетика

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање доцената за ужу научну област Стоматолошка протетика

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање наставника за ужу умјетничку област Графички дизајн

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање наставника за ужу умјетничку област Графички дизајн - мр Јелена Манојловић

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Радно и социјално право

Одлуком Наставно-Научног вијећа Правног факултета Универзитета у Бањој Луци именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја, у саставу: 1. Др Жељко Мирјанић, редовни професор, ужа научна област: Радно и социјално пра...

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Анатомија

Одлуком Наставно-научног вијећа Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја за избор у звање у саставу:1. Др Зденка Кривокућа, редовни професор, ужа научна област Анат...

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Техничке механике у грађевинарству

Одлуком Наставно-научног вијећа Архитектонско-грађевинско-геодетског факултета, именована је комисија за писање извјештаја за избор у звање, ужа научна област Техничке механике у грађевинарству, у саставу:1. Др Драган Милашиновић, редовни професор, Арх...

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Дјечија и превентивна стоматологија

Одлуком Наставно-научног вијећа Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја за избор у звање у саставу:1. Др Јован Војиновић, редовни професор, ужа научна област Дјечи...

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Неурологија

Одлуком Наставно-научног вијећа Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја за избор у звање у саставу:1. Др Милан Арбутина, ванредни професор, ужа научна област Неуро...

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Управљање непокретностима, катастар, уређење земљишне територије и просторно планирање

Одлуком Наставно-научног вијећа Архитектонско-грађевинског факултета Универзитета у Бањој Луци број 14/3.1350/14 од 14. новембра 2014. године, образована је Комисија за писање Извјештаја по расписаном Конкурсу за избор у звање наставника за ужу научну ...

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Интерна медицина

Одлуком Наставно-научног вијећа Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја за избор у звање у саставу:1. Др Божо Трбојевић, редовни професор, ужа научна област Интерн...

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Медицинска микробиологија

Одлуком Наставно-научног вијећа Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја за избор у звање у саставу:1. Др Тања Јовановић, редовни професор, ужа научна област Медици...

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Анатомија

Одлуком Наставно-научног вијећа Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја за избор у звање у саставу:1. Др Зденка Кривокућа, редовни професор, ужа научна област Анат...

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Рачунарске науке

Одлуком Наставно-научног вијећа Електротехничког факултета Универзитета у Бањој Луци именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја, у саставу: 1. Др Славко Марић, редовни професор, ужа научна област: Рачунарске науке,...