Навигација

Архива новости

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Математичка, физичка и сателитска геодезија, геодетска астрономија, геодинамика и успостављање геодетских референтних система, оквира и мрежа

Одлуком Наставно-научног вијећа Архитектонско-грађевинско-геодетског факултета, именована је комисија за писање извјештаја за избор у звање, ужа научна област Математичка, физичка и сателитска геодезија, геодетска астрономија, геодинамика и успостављањ...

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Урбанизам и просторно планирање

Одлуком Наставно-научног вијећа Архитектонско-грађевинско-геодетског факултета Универзитета у Бањој Луци под бројем: 14/3.1513/14 од 18.12.2014. године, именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја за избор у академс...

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Хирургија

Одлуком Наставно-научног вијећа Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја за избор у звање у саставу:1. Др Предраг Грубор, редовни професор, ужа научна област Хирург...

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Грађевинске конструкције

Одлуком Наставно-научног вијећа Архитектонско-грађевинско-геодетског факултета, именована је комисија за писање извјештаја за избор у звање, ужа научна област Грађевинске конструкције, у саставу:1. Др Драган Милашиновић, редовни професор, Архитектонско...

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Геодетска мјерења, метрологија, премјер, рачун изравнања, инжењерска геодезија и управљање геодетским радовима

Одлуком Наставно-научног вијећа Архитектонско-грађевинско-геодетског факултета, именована је комисија за писање извјештаја за избор у звање, ужа научна област Геодетска мјерења, метрологија, премјер, рачун изравнања, инжењерска геодезија и управљање ге...

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Картографија (математичка, општа, дигитална, израда и умножавање карата)

Одлуком Наставно-научног вијећа Архитектонско-грађевинско-геодетског факултета, именована је комисија за писање извјештаја за избор у звање, ужа научна област Картографија (математичка, општа, дигитална, израда и умножавање карата), у саставу: 1. Др Др...

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Међународни односи и безбједност

Одлуком Наставно-научног вијећа Факултета политичких наука Универзитета у Бањој Луци именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја, у саставу:1. Др Иво Висковић, редовни професор, ужа научна област Међународне студије...

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Офталмологија

Одлуком Наставно-научног вијећа Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја за избор у звање у саставу: 1. Др Милош Јовановић, редовни професор, ужа научна област Офта...

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Патологија

Одлуком Наставно-научног вијећа Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја за избор у звање у саставу: 1. Др Радослав Гајанин, ванредни професор, ужа научна област: П...

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Онкологија и радиотерапија

Одлуком Наставно-научног вијећа Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја за избор у звање у саставу: 1. Др Бранислава Јаковљевић, ванредни професор, ужа научна обла...

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Специфични језици - њемачки језик

Одлуком Наставно-научног вијећа Филолошког факултета Универзитета у Бањој Луци именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја, у саставу:1. Др Гордана Ристић, доцент, ужа научна област: Њемачки језик, Филозофски факулт...

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Фармацеутска технологија и козметологија

Одлуком Наставно-научног вијећа Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја за избор у звање у саставу:1. Др Гордана Вулета, редовни професор, ужа научна област: Фарма...

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу умјетничку област Сликарство

Одлуком Наставно-умјетнилчког вијећа Академије умјетности Универзитета у Бањој Луци именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја у саставу: 1. Др Милета Продановић, редовни професор, ужа умјетничка област Сликарство,...

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу умјетничку област Графика

Одлуком Наставно-умјетнилчког вијећа Академије умјетности Универзитета у Бањој Луци број 06-3.742-3.5/14 од 12.11.2014. године, образована је Комисија за подношење извјештаја за избор у наставничко звање у саставу: 1. Мр Жарко Смиљанић, редовни професо...

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Социјална и организацијска психологија

Одлуком Наставно-научног вијећа Филозофског факултета Универзитета у Бањој Луци именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја, у саставу:1. Др Владимир Турјачанин, ванредни професор, ужа научна област Социјална и орга...

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Мотори и моторна возила

Одлуком Наставно-научног вијећа Машинског факултета Универзитета у Бањој Луци именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја, у саставу:1. Др Снежана Петковић, редовни професор, ужа научна област Мотори и моторна возил...

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Анатомија

Одлуком Наставно-научног вијећа Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја за избор у звање у саставу: 1. Др Зденка Кривокућа, редовни професор, ужа научна област Ана...

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Машинске конструкције

Одлуком Наставно-научног вијећа Машинског факултета Универзитета у Бањој Луци именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја, у саставу: 1. Др Милан Тица, доцент, ужа научна област: Машинске конструкције, Машински факу...

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Аналитичка хемија

На основу члана 71. подтачка (7) став е) Закона о високом образовању ("Службени гласник Републије Српске", број 73/10, 104/11, 84/12 и 108/13) и члана 54. Статута Универзитета у Бањој Луци, Наставно-научно вијеће Природно-математичког факултета на 159....

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Урбанизам и планирање простора

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање доцента за ужу научну област Урбанизам и планирање простора - др Невена Новаковић

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор сарадника за ужу научну област Архитектонске конструкције, инсталације, технологија грађења, еколошки инжењеринг и менаџмент у архитектури

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор сарадника за ужу научну област Архитектонске конструкције, инсталације, технологија грађења, еколошки инжењеринг и менаџмент у архитектури Уна Умићевић

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор наставника за ужу научну област Грађевинске конструкције

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор наставника за ужу научну област Грађевинске конструкције - доц. др Снежана Митровић

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Организација и технологија грађења и грађевински менаџмент

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Организација и технологија грађења и грађевински менаџмент - доц. др Снежана Митровић

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање ванредног професора на ужу умјетничку област Сликарство

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање ванредног професора на ужу умјетничку област Сликарство - мр Леонила Јочић