Навигација

Архива новости

Извјештај о оцјени урађене докторске тезе кандидата мр Сање Љубишић

Наставно-научно вијеће Филолошког факултета је на 61. сједници оджаној 14.11.2014. донијело Рјешење о именовању комисије за преглед и оцјену урађене докторске дисертације мр Сање Љубишић, број 09/3.1878-7/14, под називом "Филолошке и методичке вриједно...

Извјештај о оцјени теме докторске дисертације кандидата мр Перице Иванека

Одлуком Научно-наставног вијећа Филозофског факултета Универзитета у Бањој Луци од 02.12.2013. године, број: 07/2255-3/13 изабрани смо у Комисију за оцјену теме докторске дисертације: "Стручно усавршавање наставника и образовно-васпитна постигнућа учен...

Извјештај о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске тезе мр Амера Омановића

Одлуком Наставно-научног вијећа Економског факултета Универзитета у Бањој Луци број: 13/3.846-VI-10/14, а на основу члана 31. Правилника о научнонаставном раду за стицање звања специјалисте, магистра наука и доктора наука, те приједлога Комисије за пос...

Извјештај о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске тезе мр Далибора Томаша

Одлуком број: 13/3.1584-IX -13.2/14 од 09.09.2014. године Наставно-научног вијећа Економског факултета Универзитета у Бањој Луци одобрило ке тему докторске дисертације кандидата мр Далибора Томаша под насловом: "Микроекономска оптимизација интертемпора...

Извјештај о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске тезе мр Дарка Томаша

Одлуком Наставно-научног вијећа Економског факултета Универзитета у Бањој Луци број: 13/3.1584-IX -13.3/13, а на основу члана 31. Правилника о научнонаставном раду за стицање звања специјалисте, магистра наука и доктора наука, те приједлога Комисије за...

Извјештај о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске тезе мр Зорана Боровића

Одлуком број: 13/3.1584-IX-13.1/14 од 09.09.2014. године Наставно-научно вијеће Економског факултета Универзитета у Бањој Луци одобрило је тему докторске дисертације кандидата мр Зорана Боровића под насловом: "Државне политике подстицања ефикасности у ...

Извјештај о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске дисертације мр Зорана Кењића

Одлуком Наставно-научног вијећа Машинског факултета Универзитета у Бањој Луци број: 16/3.1668/14 од 12.09.2014. године именована је Комисија за оцјену подобности теме "Оптимизација одржавања према поузданости за сложенеобрадне системе у дрвној индустри...

Извјештај о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске тезе кандидата мр Мирослава Драгића

На основу члана 149. Закона о високом образовању ("Службени гласник Републике Српске" број: 73/10, 104/11, 84/12 и 108/13) и члана 54. Статута Универзитета у Бањој Луци, члана 20. Машинског факултета, Наставно-научно вијеће Машинског факултета на 12. р...

Извјештај о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске тезе мр Иване Грубешић

Одлуком Научно-наставног вијећа Правног факултета Универзитета у Бањој Луци број: 12/3.495-III-7/14, од 06.06.2014. именована је Комисија за оцјену подобности теме и кандидата мр Иване Грубешић за израду докторске тезе под називом "Савремене тенденције...

Извјештај о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске тезе кандидата мр Горана Јовића

На сједници Научно-наставног вијећа Шумарског факултета одржаној 18.09.2014. године (Одлука бр. 924/14 од 19.09.2014. године) именована је комисија за оцјену подобности теме и кандидата за израду докторске дисертације под називом "Прираст јеле (Abies a...

Извјештај о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске дисертације мр Горана Стојановића

На основу члана 71. Закона о високом образовању (Сл. гласник РС бр. 73/10, 104/11 и 84/12), Наставно-научно вијеће Филозофског факултета у Бањој Луци на сједници оджаној 11.09.2014. године донијело је рјешење број 07/3.1666-6/14 и именовало комисију за...

Извјештај Комисије о оцјени урађене докторске тезе кандидата мр Мирјане Зељковић

Научно-наставно вијеће Правног факултета Универзитета у Бањој Луци је, на II сједници одржаној 12. маја 2014. године, донијело Одлуку о именовању Комисије за подношење извјештаја о урађеној докторској тези мр Драгице Ристић, број: 12/3.416-II-4/14, под...

Извјештај о оцјени урађене докторске тезе кандидата мр Драгице Ристић

Научно-наставно вијеће Правног факултета Универзитета у Бањој Луци је, на II сједници одржаној 12. маја 2014. године, донијело Одлуку о именовању Комисије за подношење извјештаја о урађеној докторској тези мр Драгице Ристић, број: 12/3.416-II-4/14, под...

Извјештај о оцјени урађене докторске тезе кандидата мр Марка Шантића

На основу члана 149. Закона о високом образовању („Службени Гласник Републике Српске „бр 73/10, 104/11, 84/12 и 108/13), члана 54. Статута Универзитета у Бањој Луци и члана 20. Статута Економског факултета, Наставно–научног вијећа Економског факултета ...

Извјештај о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске тезе мр Далибора Врањеша

На основу члана 149. Закона о високом образовању ("Службени Гласник Републике Српске", бр 73/10, 104/11, 84/12 i 108/13), члана 54. Статута Универзитета у Бањој Луци и члана18. Статута Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци, Наставно-научно ви...

Извјештај о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске тезе мр Саудина Терзића

Одлуком Наставно-научног вијећа Економског факултета Универзитета у Бањој Луци број: 13/3.1313-VIII -13/14, а на основу члана 149. Закона о високом образовању, члана 54. Статута Универзитета у Бањој Луци и члана 20. Статута Економског факултета, именов...

Извјештај Комисије о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске тезе мр Невене Вучен

Мр Невене Вучен, наставник страног језика и вјештина Природно-математичког факултета, Универзитета у Бањој Луци, поднијела је Наставно-научном вијећу Филолошког факултета захтјев за формирање комисије за оцјену подобности теме и кандидата за израду док...

Извјештај Комисије о оцјени урађене докторске тезе кандидата мр Наташе Тртић

На основу члана 149 Закона о високом образовању Републике Српске (Службени гласник Републике Српске број 73/10, 104/11 и 84/12 и 108/13) и члана 54 Статута Универзитета у Бањој Луци, Наставно-научно вијеће Медицинског факултета на сједници одржаној дан...

Извјештај Комисије о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске тезе мр Нермане Мујчиновић

На основу члана 71. Закона о високом образовању ("Службени гласник Републике Српске", број 73/10, 104/11, 84/12 и 108/13) Наставно-научно вијеће Филозофског факултета, на сједници одржаној 02.07.2014. број: 07/1.1257/14 именовало је Комисију за оцјену ...

Извјештај о оцјени урађене докторске тезе кандидата мр Синише Лакића

На основу члана 71. Закона о високом образовању Наставно-научно вијеће Филозофског факултета у Бањој Луци, на сједници одржаној 02.07.2014. године донијело је Рјешење бр.07/3.1305-29/14 о именовању Комисије за оцјену и одбрану докторске дисертације под...

Извјештај о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске дисертације мр Борислава Бајића

Одлуком Наставно-научног вијећа Машинског факултета Универзитета у Бањој Луци број: 16/3.1377/14 од 10.07.2014. године именована је Комисија за оцјену подобности теме „Унапређење ефективности друмских транспортних система“ и кандидата мр Борислава Баји...

Извјештај Комисије о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске тезе мр Бранислава Средановића

На основу одлуке Наставно-научног вијећа Машинског факултета бр. 16/3.1376/14 од 10.07.2014. године именована је комисија за оцјену подобности теме и кандидата за израду докторске дисертације под радним називом „Моделирање функција обрадивости у микро-...

Извјештај о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске тезе мр Саше Јунгића

Одлуком Наставно-научног вијећа Медицинског факултета Универзитета у Бањалуци број 18-359/2014 од 16.06.2014. године, именована је Комисија за оцјену подобности теме Мр сц.мед. Саше Јунгића за израду докторске тезе под називом „Значај примјене инхибито...