Навигација

Архива новости

  Дана, 09.02.2012. године, четвртак, у просторијама Ректората Универзитета у Бањој Луци са почетком у 10,00 часова одржала се 7. редовна сједница Ректорске конференције Републике Српске. На Конференцији се разговарало о измјенама Статута Ректорске...

Комисија за разматрање конкурсног материјала и писање Извјештаја за избор сарадника за ужу научну област "Аутоматика и роботика" др Милорад Божић, редовни професор, ужа научна област "Аутоматика и управљање" и "Вјештачка интелигенција", Електротехничк...

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу умјетничку област Репродукција музике (корепетитор) Марија Шестић и Дуња Марковић

Број: 02/04-3.151-1/12 Дана, 06.02.2012. године На основу члана 4. став 1. Пословника о раду Сената и струковних вијећа Сената  Универзитета у Бањој Луци, сазивам 59. СЈЕДНИЦУ СЕНАТА УНИВЕРЗИТЕТА У БАЊОЈ ЛУЦИ ЗА ЧЕТВРТАК  09.02.2012. године, у пр...

УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊАЛУЦИ ТЕХНОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ БАЊАЛУКА НАУЧНО-НАСТАВНОМ ВИЈЕЋУ Предмет: Извјештај Комисије о оцјени урађене докторске дисертације кандидата мр Татјане Ботић Одлуком Наставно-научног вијећа Технолошког факултета Универзитета у Бањалуци бр. ...

Позив за подношење приједлога за студјиске програме Покренут је нови позив за подстицање развоја универзитетских студијских програма из области историје умјетности, културе и културних наука. Позив се односи на предаваче на јавним универзитетима у ц...

На Research Participant порталу публиковани су позиви за пријаву приједлога пројеката у програмској области PEOPLE, односно за 4 врсте Marie Curie акција: FP7-PEOPLE-2012-CIG   - MARIE CURIE CARRIER INTEGRATION GRANTS – позив за пројекте унапређења ка...

Комисија за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја за избор у академско звање сарадника за ужу научну област Графичке технологије, на наставним предметима: Увод у графичке технологије, Репрродукциона техника, Графички процеси, Технике шта...

др Зора Поповић, редовни професор Технолошког факултета Универзитета у Бањој Луци, ужа научна област Неорганске хемијске технологије, предсједник; др Драгица Лазић, редовни професор Технолошког факултета у Зворнику – Универзитета у Источном Сарајеву, ...

Одлуком Научно-наставног вијећа Електротехничког факутета у Бањој Луци, број Сп-01-1292/11, на 28. сједници одржаној 28.11.2011. године, именована је Комисија за разматрање конкурсног материјала и писање Извјештаја за избор сарадника за научну област Е...

Отворен је позив за пријаве доктораната у оквиру Marie Curie пројекта "Јефтини и енергетски ефикасан LTCC сензор/IR-UWB рјешења примопредајника за одрживу и здраву животну средину" (Low-cost and energy-efficient LTCC sensor/IR-UWB transceiversolutions ...

Међународна љетна школа (International Summer school on the Americas 2012 ) је у процесу примања пријава кандидата. Школа ће се одржати у Лајбницу, Аустрија, у периоду од 15. до 29. јула 2012. године. То ће бити пети пут да се организује љетна школа. ...

Сенат  Универзитета у Бања Луци  је  на  сједници одржаној  дана 21.04.2011. године донио одлуку бр: 01-1707/11  којим  је формирао Комисију у саставу: 1. Др  Предраг Грубор, ванредни  професор, ужа научна област Хирургија, Медицински факултет Бања Л...

Наставно-научно вијеће Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци, на сједници одржаној 16.12.2011. године, донијело је одлуку број: 0602-989/2011 којом је именовало Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја за избор наставн...

Наставно-научно вијеће Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци на сједници  одржаној 16.12.2011. године, одлуком број: 0602-999/2011 именовало је Комисију за писање извјештаја за избор сарадника за ужу научну област Патолошка физиологија у сљед...

Наставно-научно вијеће Медицинског факултета Универзитета у Бањалуци је на сједници  одржаној 16.12.2011. године, одлуком број: 0602-997/2011. именовало Комисију за писање извјештаја за избор сарадника за ужу научну област Физиологија у слиједећем саст...

Наставно-научно вијеће Медицинског факуклтета, Универзитета у Бањалуци је на седници одржаној 16. 12. 2011. године донело одлуку бр.0602-998/2011, којом је именована Комисија за разматрање конкурсног материјала и писање извештаја за избор у академска з...

  На основу члана 52. и 138. Статута Универзитета у Бањалуци, те члана 4. и 5. Правилника о пуступку и условима избора академског особља Универзитета у Бањалуци Наставно-Научно вијеће Медицинског факултета на сједници одржаној 16.12.2011. године, дони...

Наставно-научно вијеће Медицинског факултета Универзитета у Бања Луци дана 19. 12. 2011. год. донијело је Одлуку бр 0602-994/2011 о образовању Комисије за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја за избор у наставно звања те именовала Комис...

Наставно-научно вијеће Медицинског факултета Универзитета у Бањалуци на сједници одржаној 07.10.2011. године, донијело је Одлуку број:0602-744/2011 о образовању  Комисије  за  писање извјештаја по расписаном Конкурсу од 24.08.2011.године за избор наста...

На основу члана 52. и 138. Статута Универзитета у Бањој Луци, те члана 4. и 5. правилника о поступку и условима избора академског особља Универзитета у Бањој Луци, Наставно – научно веће Медицинског факултета на седници одржаној 16. 12. 2011. године до...

Наставно-научно вијеће Медицинског факултета Универзитета у Бања Луци на сједници одржаној 16.12.2011. године, одлуком број: 0602-1006/2011 именовало је Комисију за писање извјештаја за избор наставника за ужу научну област ХУМАНА ГЕНЕТИКА, у саставу: ...

Наставно-научно вијеће Медицинског факултета на сједници одржаној 24.11.2011. године, одлуком број:0602-885/11 именовало је Комисију за писање извјештаја за избор наставника за ужу научну област Пластична хирургија у саставу: 1. Др Злата Јањић, редовн...