Навигација

Архива новости

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Кинезиологија у спорту

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Кинезиологија у спорту Жељко Секулић

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Кинезиологија у спорту

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Кинезиологија у спопрту Немања Злојутро

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Специфични језици - италијански језик

Одлуком Наставно-научног вијећа Филолошког факултета Универзитета у Бањој Луци именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја, у саставу: 1. Др Pasquale Musso, доцент, ужа научна област: Специфични језици - италијански...

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање наставника страног језика за ужу научну област Специфични језици - енглески језик

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање наставника страног језика за ужу научну област Специфични језици - енглески језик Андријана Стокић Пенда

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Филозофска антропологија

Одлуком Наставно-научног вијећа Филозофског факултета Универзитета у Бањој Луци именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја, у саставу:1. Др Радивоје Керовић, редовни професор за уже научне области Филозофска антроп...

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Гајење шума

Одлуком Научно-наставног вијећа Шумарског факултета Универзитета у Бањој Луци именовани смо у Комисију за разматрање конкурског материјала и писање извјештаја за избор у звање у саставу: 1. Др Зоран Говедар, ванредни професор, Шумарски факултет, Универ...

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Кинезиологија у спорту

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Кинезиологија у спорту Адрианa Љубојевић

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Посебне социологије

Одлуком Наставно-научног вијећа Факултета политичких наука Универзитета у Бањој Луци именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја, у саставу: 1. Др Божо Милошевић, редовни професор, ужа научна област: Посебне социоло...

Извјештај Комисије за избор у звање наставника за ужу научну област Урбанизам и планирање простора

Извјештај Комисије за избор у звање наставника за ужу научну област Урбанизам и планирање простора - др Бранкица Милојевић

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Рачуноводство и ревизија

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Рачуноводство и ревизија - Свјетлана Врањеш

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Биохемија и молекуларна биологија

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Биохемија и молекуларна биологија Стојко Видовић

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Биохемија и молекуларна биохемија

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Биохемија и молекуларна биохемија Снежана Улетиловић

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Економика и организација у шумарству

Одлуком Научно-наставног вијећа Шумарског факултета Универзитета у Бањој Луци именовани смо у Комисију за разматрање конкурског материјала и писање извјештаја за избор у звање у саставу:1. Др Бранко Главоњић, редовни професор, ужа научна област Економи...

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу умјетничку област Анимирани филм

Одлуком Наставно-Умјетнилчког вијећа Академије умјетности Универзитета у Бањој Луци именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја, у саставу:1. Дарко Креч, ванредни професор, ужа умјетничка област: Анимирани филм, Ака...

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Генетика и оплемењивање биљака

Одлуком Наставно-Научног вијећа Пољопривредног факултета Универзитета у Бањој Луци именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја, у саставу: 1. Др Драган Николић, редовни професор, ужа научна област: Генетика и оплеме...